Επιμελητήριο ΛασιθίουΥπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, με αφορμή το νέο κυκεώνα για τη συμπλήρωση του Ε9, απέστειλε το Επιμελητήριο Λασιθίυ. Σε αυτό αναφέρει:

 

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2005 συνεδρίασε η επιτροπή φοροτεχνικών και λογιστών του Επιμελητηρίου μας η οποία και συζήτησε διάφορα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας. Η επιτροπή στην κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

1. Διαπιστώνονται μεγάλα προβλήματα στη σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 το οποίο καλούνται οι φορολογούμενοι να καταθέσουν μαζί με τη φορολογική τους δήλωση. Κοινή πεποίθηση είναι ότι δεν υπάρχει ο μηχανισμός για να γίνει γρήγορα η επιπλέον διαδικασία αφού απαιτείται να συνδράμουν εκτός από τους λογιστές, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί. Θα διευκόλυνε τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους άλλους εμπλεκόμενους (λογιστές, συμβολαιογράφους κλπ) να αποσυνδεθεί η κατάθεση του Ε9 από την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και να δοθεί μια εύλογη προθεσμία μέχρι για την κατάθεση του Ε9, Αυτό θα ελαχιστοποιήσει και τα τυχόν λάθη και παραλήψεις που γίνονται συνήθως με αποτέλεσμα πρόστιμα κ.α.

2. Η τροποποίηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Ν. 3296/2004) που αφορά στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών αντί να απλοποιήσει την κατάσταση την έκανε περισσότερο γραφειοκρατική. Ο μηδενισμός του ορίου πάνω από το οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών θα επιβαρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αν δεν είναι μηχανοργανωμένες σωστά θα είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν, αφού ακόμα και για τιμολόγια ενός ¤ καλούνται να συντάξουν και να υποβάλλουν τις παραπάνω καταστάσεις. Προτείνουμε από 300 ¤ που ήταν το όριο πριν την τροποποίηση, να γίνει 500 ¤ και όχι να μηδενιστεί. Αυτό θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από επιπλέον φόρτο εργασίας.

3. Με την τελευταία τροποποίηση του νόμου (Ν, 3296/2004) σχετικά με τον έλεγχο ταμείου και αξιόγραφων στις επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας εκτός των συνεπειών που προβλεπόταν μέχρι ήμερα από το νόμο, προστίθενται και άλλες συνέπειες οι οποίες συνεπάγονται επιπλέον πρόστιμα και προσαυξήσεις τα οποία θεωρούμε εξοντωτικά. Θεωρούμε ότι η διάταξη πρέπει να γίνει επιεικέστερη,

Σε συνέχεια του υπομνήματος 14/1/2005 αρ. πρωτ. 63 που σας αποστίλαμε θα θέλαμε να συμπληρώσουμε το προηγούμενο υπόμνημα μας με μια πρόταση που σας παραθέτουμε παρακάτω:

Δεδομένου ότι η αρχική δήλωση του Ε9 ήδη υπάρχει από το 1997, όπως υπάρχουν και οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές στους φακέλους που τηρούν οι εορίες, οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα μόνο) δεν θα έπρεπε να ταλαιπωρούνται εκ νέου και να υποβάλλονται σε νέα έξοδα.

Προτείνουμε λοιπόν να αξιοποιηθούν τα ήδη υποβληθέντα έντυπα (αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις) τα οποία να αποσταλούν στην υπηρεσία που θα τις καταγράψει ηλεκτρονικά και το μηχανογραφημένο Ε9 να αποσταλεί στους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) για επικύρωση, διόρθωση, συμπλήρωση και υποβολή εκ νέου.

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω προτάσεις πρέπει να εξεταστούν σοβαρά γιατί θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ορθή συμπλήρωση του Ε9 και στην αποφυγή λαθών, επιβολή προστίμων, επιπλέον ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους κλπ.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου,

Νίκος Τζανόπουλος.

www.epimlas.gr

 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d