Δημοτικό ΣυμβούλιοΣας παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  10 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη  με Θέματα Συνεδρίασης :

 

 1. 1.

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2013 –

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

 1. 2.

Έγκριση 1ης Τροποποίησης  ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013

 1. 3.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013

 1. 4.

Έγκριση μελέτης ¨Ανάπλαση οικισμών Φουρνής – Καστελίου Φουρνής – Λατσίδας

-Βραχασίου¨ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

 1. 5.

Έγκριση μελέτης ¨Ανάπλαση οικισμών Καλού Χωριού – Βρυσσών – Χουμεριάκου

–  Λιμνών¨ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου

 1. 6.

Έγκριση Υποβολής Φακέλου Πρότασης Πράξης ένταξης για χρηματοδότηση στο

Πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης leader της Ομάδας Τοπικής

Δράσης (ΟΤΔ) : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και όσο αφορά τη Δράση με τίτλο : ¨Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών

όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα

μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης¨

 1. 7.

Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους

στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις

διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

 1. 8.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2013

 1. 9.

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών πιστωτικών

ιδρυμάτων για άνοιγμα νέας προθεσμιακής κατάθεσης

 1. 10.

Λήψη απόφασης επί των αριθμ. 13/12 & 26/13 Α.Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. σχετικά με

ύδρευση – άρδευση Τ.Κ. Βρυσών

 1. 11.

Αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων

 1. 12.

Συμπλήρωση της αριθμ. 88/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά με ¨Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού¨

 1. 13.

Έγκριση της αριθμ. 10/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης

σχετικά με παραχώρηση κατάλληλου κτιριακού χώρου από το Δήμο, για στέγαση

γραφείων του ΙΚΑ

 1. 14.

Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Αγίου

Νικολάου

 1. 15.

Συζήτηση επί αιτήσεως Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. σχετικά με παραχώρηση δύο (2) θέσεων

στάθμευσης στην είσοδο του Οργανισμού

 1. 16.

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.Ν.)

 1. 17.

Συζήτηση επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με τη

διαγραφή ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη στον

Καρόφυλλο Γεώργιο του Ιωάννη

 1. 18.

Συζήτηση επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με τη

διαγραφή ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη στον

Βάρδα Αντώνιο του Γεωργίου

 1. 19.

Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

σχετικά με τη διαγραφή ποσών παραβάσεων ΚΟΚ

 1. 20.

Έγκριση απόφασης του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου σχετικά με ¨Τροποποίηση ειδικού

άρθρου του καταστατικού ΤΟΕΒ¨

 1. 21.

Έγκριση της αριθμ. 9/2013 απόφασης του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου σχετικά με

πρόσληψη 5 υδρονομέων – συντηρητών για τις ανάγκες του Οργανισμού

 1. 22.

Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατεληφθέντος τμήματος

δημοτικού δρόμου στον οικισμό Βρουχά

 1. 23.

Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2012

 1. 24.

Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2012

 1. 25.

Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

 1. 26.

Συζήτηση επί Κ.Υ.Α. της 29/3/2013 σχετικά με την  παραχώρηση απλής χρήσης

Αιγιαλού

 1. 27.

Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τη χορήγηση άδειας κινητής στάσιμης καντίνας

σε ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Βούλισμα Τ.Κ. Καλού Χωριού ιδιοκτησίας

Μανδουράρη Ελένης

 1. 28.

Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών

 1. 29.

Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών

 1. 30.

Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών με ΕΚΠΟΤΑ

 1. 31.

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: