Καλά – καλά, ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει το έργο στο τμήμα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ και η ανάδοχος αιτείται και λαμβάνει παρατάσεις στις τμηματικές προθεσμίες με δικαιολογία ότι δεν της έχουν ακόμα παραδοθεί οι εκτάσεις εκείνες, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων.

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ημερομηνία 11/3, δημοσιεύεται η απόφαση, σύμφωνα με την οποία δίδονται παρατάσεις ανά τμήματα του έργου ως εξής:

  • 1η τμηματική προθεσμία του έργου, κατά 204 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-08-2024,
  • 2η τμηματική προθεσμίας του έργου, κατά 483 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-08-2025,
  • 3η τμηματική προθεσμία του έργου, κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 05-09-2025.

Βασικός λόγος καθυστέρησης στην εκπόνηση των μελετών είναι η αδυναμία που παρατηρείται στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης του έργου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση διερευνητικών εργασιών από τους μελετητές (τοπογραφικές αποτυπώσεις υφιστάμενων τεχνικών και ρεμάτων, γεωτεχνικές έρευνες κ.λπ.).

Εκπόνηση μελετών, απαλλοτριώσεις, προφάσεις. Ήδη έχει συμπληρωθεί ένα έτος από τότε που ο πρωθυπουργός πέρασε από το υποτιθέμενο εργοτάξιο, μαζί με τον, τότε, υπουργό Κων. Αχιλλέα Καραμανλή και το μόνο που λάβαμε είναι το στένεμα του δρόμου για περίπου δύο χιλιόμετρα, χωρίς να πραγματοποιείται καμία εργασία.

Όσο για τη χρήση του παλαιού εθνικού δρόμου έστω για το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ούτε κουβέντα…..

….. και είμαστε μιαν ανάσα πριν την αρχή της τουριστικής περιόδου!!!!

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos