Δημοτικό ΣυμβούλιοΣας παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  16 του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη  με Θέματα Συνεδρίασης :

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2013

Εισηγητής : κ. Αικατερινάκης Εμμανουήλ

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.»

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου «Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.» Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου «Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.»

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αγίου Νικολάου «Δ.Α.Ε.Α.Ν.»

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

Έγκριση όρων σύναψης δανείου για την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Νικολάου τύπου Τ10β»

Εισηγητής : κ. Αικατερινάκης Εμμανουήλ

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Αγ. Νικολάου και Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση συνεχιζόμενων Πολεοδομικών μελετών Δήμου Ιεράπετρας

Εισηγητής : κ. Σγουρός Μιχαήλ Αντιδήμαρχος

Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Μεσσαριτάκη Αθηνάς στην Τοπική Κοινότητα Βρουχά

Εισηγητής : κ .Δήμαρχος.

Παραχώρηση τμήματος γηπέδου ιδιοκτησίας ΛΗΔΡΑ Τουριστική Α.Ε. στο Δήμο Αγίου Νικολάου και μετατροπή υποχρέωσης καταβολής χρηματικού ποσού

Εισηγητής : κ. Σγουρός Μιχαήλ Αντιδήμαρχος

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης μιας αίθουσας του παλαιού ελαιουργείου του Καλού Χωριού στο Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών σπουδών για την φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.

Έγκριση καταβολής αποδοχών στην υπάλληλο Φωτεινή Τσιχλή για το χρονικό διάστημα 1-6/31-12-2011

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.

Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου για το σχολικό έτος 2012-2013

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.

Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου Περιοχής Κέντρου & Αρχ. Χώρου Καμάρας»

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου : «Διαμόρφωση πλατείας οικισμού Σκινιά Δήμου Αγίου Νικολάου»

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

Έγκριση διενέργειας προμηθειών

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορισμός επιτροπής παλαβής προμηθειών με ΕΚΠΟΤΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: