από την υπογραφή του πρωτοκόλλουἩ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀνακοινώνει ὅτι ὑπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τήν προώθηση καί ὑλοποίηση δράσεων καί πρωτοβουλιῶν σχετικῶν μέ τόν Θρησκευτικό Τουρισμό καί τήν προστασία, ἀνάδειξη καί προβολή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων τῆς Μεγαλονήσου.

Τό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ὑπέγραψαν ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ κ. Ὄλγα Κεφαλλογιάννη, Ὑπουργός Τουρισμοῦ καί ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ, σέ συνάντηση, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στόν Ἑλληνικό Ὀργανισμό Τουρισμοῦ, τήν Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013. Στήν ὑπογραφή τοῦ ἐν λόγῳ Πρωτοκόλλου παρέστησαν, ἐπίσης, ὁ ἐκ Κρήτης ὁρμώμενος, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Ὑφυπουργός Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί Πρόνοιας, καί ὁ κ. Ἀναστάσιος Λιάσκος, Γενικός Γραμματέας Τουρισμοῦ.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προσβλέπει στά ἀγαθά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς Συμφωνίας, γιά τήν προβολή καί ἀνάδειξη τῆς Παραδόσεως καί τῆς Ἱστορίας τῶν Θρησκευτικῶν Μνημείων τῆς Μεγαλονήσου καί τήν προώθηση καί καλλιέργεια τοῦ Θρησκευτικοῦ – Προσκυνηματικοῦ Τουρισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἐπιφέρει ποικίλα ὀφέλη γιά τόν Τόπο.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: