Συν-ΕργασίαΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία» κατά τη συνεδρίαση του στις 3-4-2013 ενέκρινε την επιλογή των ωφελούμενων για την ένταξη τους στη Πράξη: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα  αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων ωφελούμενων με τους επιτυχόντες, ανά ομάδα στόχου, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία»www.synergasia-anlas.gr ή να προσέλθουν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Άγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί  δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποδοχής ή δήλωση μη αποδοχής τους στην Πράξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής.

Οι δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συντονιστή Εταίρο: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεχθέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη των επιλαχόντων.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: