Σεραφείμ ΤσόκαςΠαμψηφεί επανεξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής των Νησιών της CPMR ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας κατά την διάρκεια των εργασιών της ετήσιας Διάσκεψης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στη Μαρτινίκα και ολοκλήρωσε σμερα τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/4) τις εργασίες της , επαναβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον ηγετικό ρόλο που κατέχει η Κρήτη στα νησιά και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια και τη Διεθνή παρουσία της.

Ο κ. Τσόκας μετά την παμψηφεί επαεκλογή του ευχαρίστησε θερμά τους συνέδρους για την τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξαν και πάλι προς την Κρήτη και το πρόσωπο του και υποσχέθηκε να συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για την υλοποίηση των ιδεών και των στόχων που αποφάσισαν συλλογικά.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης αναφορά σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τα νησιά καθώς επίσης και στις προοπτικές για τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία μετά το 2007. Ακόμη αναπτύχθηκανπροτάσεις που αφορούν στο μέλλον των νησιών ενόψει της κύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης αι της εκπόνησης των νέων Κοινοτικών Πολιτικών.

Σε διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το τέλος της διάσκεψης τονίζονται μεταξύ άλλων ότι : οι ευρωπαϊκές νησιωτικές Περιφέρειες χαιρετίζουν κατά πρώτον τις πολιτικές προόδους που υιοθετεί προς όφελος τους η συνταγματική Συνθήκη, έτσι όπως αυτή υποβάλλεται προς κύρωση από τα 25 Κράτη Μέλη της Ένωσης. Θεωρούν ότι ιδιαίτερα θετική σημασία έχουν τα εξής σημεία:

  • οι διατάξεις του άρθρου I-5 της Συνθήκης, που καθιερώνουν το σεβασμό της περιφερειακής και τοικής αυτονομίας,
  • η αναγνώριση, σε πολλά εδάφια του κειμένου της Συνθήκης, του στόχου της « εδαφικής συνοχής» παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή,
  • η προσοχή που επιδεικνύει η Συνθήκη για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την αρχή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (¶ρθρα II-96 και III-122), στο μέτρο που τα νησιά, λόγω της απομόνωσής τους, του περιορισμένου εύρους της αγοράς τους και της μειωμένης τους ανταγωνιστικότητας, αποτελούν εδάφη που εξαρτώνται έντονα από τις υπηρεσίες αυτές,
  • η αποσαφήνιση, που τόσα χρόνια απαιτούσαν, του άρθρου 158 της Συνθήκης (στο εξής III-220), και η οποία, σύμφωνα με την επιδίωξή τους, αναγνωρίζει πλέον την ύπαρξη στους κόλπους της Ένωσης εδαφών που πάσχουν από σοβαρές ή μόνιμες φυσικές ή δημογραφικές μειονεξίες, και εντάσσει στα εδάφη αυτά τις νησιωτικές Περιφέρειες συνολικά,
  • η αποσαφήνιση και η ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν τις εξόχως απομακρυσμένες Περιφέρειες, μέσα από τα άρθρα III-424, III-167 και IV-440 της Συνθήκης.
Εκτιμούν ότι, χωρίς να ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες τους, το σύνολο αυτό των διατάξεων αποτελεί, από άποψη αρχών, μια θετική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει σε μια βελτιωμένη αντιμετώπιση της κατάστασης των νησιών στους κόπους της Ένωσης και σε μια αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους.

Παράλληλα καλούν τα Κράτη Μέλη και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς μεταξύ άλλων:

  • να εκπέμψουν χωρίς καθυστέρηση ένα ισχυρό μήνυμα προς τους νησιωτικούς πληθυσμούς της Ένωσης, εφαρμόζοντας μια πολιτική εδαφικής συνοχής ενισχυμένη με όλα τα απαραίτητα δημοσιονομικά και κανονιστικά μέσα,
  • να εγκαταστήσουν, στο πλαίσιο ιδίως της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, μηχανισμούς που θα επιτρέψουν, λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς ιδιαίτερη συγκυρία των νησιωτικών αγορών, το άνοιγμα των νησιών στην αγορά με τους μικρότερους δυνατούς κινδύνους για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία τους,
  • να υιοθετήσουν, στο πλαίσιο του καθεστώτος των Κρατικών ενισχύσεων, μέτρα που θα επιτρέπουν τα Κράτη Μέλη την εφαρμογή στα νησιά ενός διαφοροποιημένου καθεστώτος, ικανού να αποκαταστήσει την ισότιμη αντιμετώπισή τους με την ηπειρωτική χώρα, και μάλιστα αναλογικά με την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση και την ένταση των μειονεξιών που τα πλήττουν κ.ά.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: