Οικόσημο της έπαυληςΕρώτηση προς τους Υπουργούς, Εσωτερικών και Πολιτισμού, με θέμα: Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Ενετικής Έπαυλης DEI MEZZO στην Ετιά του Δήμου Λεύκης Σητείας», κατέθεσε ο Βυλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιχάλης Καρχιμάκης.

Το κείμενο της ερώτησης:

Κύριοι Υπουργοί, Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στις 20-12-2004, αποφασίστηκε η ένταξη μίας σειράς έργων, που αιτήθηκαν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης του Νομού Λασιθίου και τα οποία αντιστοιχούν σε κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν ως πριμ (αποθεματικό επίδοσης) εξ αιτίας της πρώτης θέσης που κατέλαβε η Κρήτη στις απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων, κατά τα έτη 2000, 2001, 2002, 2003, κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.

Το σύνολο δε των έργων τα οποία εντάχθηκαν στον τομέα Πολιτισμός, με τη μεθόδευση που εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν προβλήματα με την τελική τους δημοπράτηση, αού ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ στον τομέα Πολιτισμού, είναι μικρότερος από τους προϋπολογισμούς των έργων που εισηγήθηκε για ένταξη και δημοπράτηση η Περιφέρεια.
Έχουμε λοιπόν, μία επιχείρηση ένταξης εικονικών έργων, έργων ταμπέλες, χωρίς πλήρες οικονομικό αντίκρυσμα, εξαπατώντας τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς, για τα οποία βεβαίως καλείστε να αποδείξετε ότι δεν είναι έτσι.
Οι δε τοπικές κοινωνίες και οι φορείς , που αρχικά εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εντάξεις των έργων αυτών, έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται το φισκο που συνέβη και ανησυχούν για την τελική έκβαση αυτών των έργων.

Συγκεκριμένα:
Στα έργα Πολιτισμού, προτάθηκε η ένταξη του έργου «Αποκατάσταση Ενετικής Έπαυλης DEI MEZZO στην Ετιά του Δήμου Λεύκης Σητείας» προϋπολογισμού 296.447 ¤», ενός έργου σημαντικού για την ιστορία και τον πολιτισμό του Νομού Λασιθίου.
Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη για το πότε θα δημοπρατηθεί το παραπάνω έργο.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:
1. Μετά την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ και από την ημέρα υποβολής της πρότασης από τον αρμόδιο φορέα στην Περιφέρεια, πόσος ακριβώς χρόνος χρειάζεται για να αξιολογηθεί η πρόταση και πότε ακριβώς υπολογίζετε να γίνει η αξιολόγηση από την αρχή διαχείρισης;
2. Αν έχει ήδη αξιολογηθεί, ενημερώστε με πότε έγινε η αξιολόγηση;
3. Έχει βγει απόφαση  πράξη ένταξης του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι το έργο είναι στον προθάλαμο της δημοπράτησης;
4. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για την ακριβή ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
5. Θεωρείτε ότι μέχρι 31-12-2006, που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις των έργων και να έχουν λήξει ενστάσεις , προσφυγές κλπ, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησής του ή με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ωρίμανση, θα χαθούν και οι πιστώσεις και το έργο;

Κύριοι Υπουργοί,
Είναι δε γεγονός, ότι αυτό που έντονα συζητείται, αφορά την επιλεκτική ωρίμανση των έργων, ανάλογα με το από πού προέρχεται η πίεση, με αποτέλεσμα η δίκαιη ανάπτυξη, που διαρκώς επικαλείστε, να οδηγεί στην συγκεντρωμέη ανάπτυξη.
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, οι ισχυροί να γίνονται ισχυρότεροι και οι έχοντες τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες, να παραμένουν αναπτυξιακά και κοινωνικά στάσιμοι.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι το έργο θα δημοπρατηθεί, εάν εσείς επμείνετε στην επιτάχυνση της ωρίμανσής του και την επιτάχυνση απόφασης ένταξής του για τελική δημοπράτηση.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos