αρδευτικό ΡίχτηΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, προτάσεις και κρίσεις τους επί του Προσχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κρήτης.

Το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του συγκεκριμένου υδατικού διαμερίσματος, διαμορφώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και με εμπλεκόμενους Φορείς και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού. Στην πορεία της διαβούλευσης, με πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης (ημερίδες, σεμινάρια, εκδόσεις, ερωτηματολόγια) και μέσω του διαδικτύου, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, αλλά και οι ενεργοί πολίτες, θα κληθούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση για θέματα όπως:

  • η ποιότητα και η ποσότητα των υδατικών πόρων (ποτάμια – λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα), σήμερα και στο μέλλον, και οι πιέσεις που ασκούνται σε αυτούς,
  • η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, η ξηρασία και η λειψυδρία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής,
  • ο προγραμματισμός καταναλώσεων και χρήσεων νερού και τα προγράμματα μέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων,
  • η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Τα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr. Η συμμετοχή όλων είναι ελεύθερη, η σημασία όμως των Σχεδίων Διαχείρισης για τον καθένα την καθιστά επιβεβλημένη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στα τηλέφωνα 2106931272, 2106931250 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.egy@prv.ypeka.gr

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: