Πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 7-8 Μαρτίου 2005 η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος: «Ανάπτυξη επιμορφωτικού ηλεκτρονικού προγράμματος για την ενεργειακή προσαρμογή των κτιρίων στη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία». Στο έργο αυτό συμμετέχουν 10 εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κρήτης (Παράρτημα Χανίων), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η εταιρία ΒΥΤΕ (Ελλάδα), η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Θέρμανσης και Εξαερισμού (Ολλανδία), Πανεπιστήμιο της Rochelle (Γαλλία), το Ενεργειακό Κέντρο της Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία), η Βουλγαρική Εταιρία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού (Βουλγαρία), το Ινστιτούτο Βιώσιμων Τεχνολογιών (Αυστρία) και το Ίδρυμα Έρευνας Κτιρίων (Μεγάλη Βρετανία). Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο θα βοηθήσει στην επιμόρφωση τεχνικών και διαχειριστών κτιρίων για την αναγκαία ενεργειακή προσαρμογή των κτιρίων στην νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/Ε C .

Αυτή η οδηγία παρέχει το ακριβές νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτισμένου περιβάλλοντος και θα ισχύσει και στην χώρα μας από 1/1/2006. Ο κτιριακός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένση καταναλώνει το 40% της ενέργειας ενώ αν εφαρμοστούν μέτρα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να επιτευχθούν οικονομίες της τάξης του 22%. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης για την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, καθορισμός της μεθοδολογίας επιμόρφωσης, ανάπτυξη του διαδραστικού ηλεκτρονικού προγράμματος, αξιολόγηση και πιλοτικές δοκιμές του ηλεκτρονικού προγράμματος, δραστηριότητες διάδοσης και πληροφόρησης με πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, υλοποίηση συναντήσεων εργασίας και ημερίδων, δημιουργία και διανομή σχετικού πληροφοριακού υλικού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, επιμόρφωση ομάδων – χρηστών, δημιουργία ηλεκτρονικού δικτυακού τόπου, διανομή CD – ROM κλπ.

Το έργο αυτό απευθύνεται σε αρχτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, εμπειρογνώμονες κτιρίων, συντηρητές κτιρίων, διαχειριστές κτιρίων, μεταπτυχιακούς σπουδαστές στον τομέα των κτιρίων, κλπ., ενώ σπουδαίο ρόλο στην επιτυχή υλοποίησή του έχουν επαγγελματικές ενώσει, οι επιστημονικές ενώσεις των μηχανικών, οι κυβερνητικοί φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι ενεργειακοί φορείς και επιτροπές, κλπ. Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης στοχεύει στην μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγή εμπειριών, ενημέρωση της κρητικής κοινωνίας και προετοιμασία όλων των φορέων της Κρήτης για την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κτίρια, που θα ισχύσει και στη χώρα μας από το επόμενο έτος.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos