ΕΕ-Υγεία: Δικαίωμα στο γήρας – Δικαίωμα στη Ζωή
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε και η πρώτη συνάντηση έναρξης του έργου «ΕΕ-Υγεία» με εκπροσώπους της ΕΕΚΕ και του ΙΜΚΚΑ

Δίκαιη μεταχείριση- αξιοπρέπεια και σεβασμός είναι κάποια από τα βασικά σημεία που θα στηριχτεί το νέο έργο EE-Υγεία με ωφελούμενους τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Πως θα ενημερώσουμε αποτελεσματικότερα τους ηλικιωμένους για τα βασικά δικαιώματα στην υγεία; Τί ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση;  Πώς θα τους υποστηρίξουμε στην αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας;  Με ποιόν τρόπο θα εκπαιδευτούν στη χρήση ψηφιακών πλατφορμών; Μπορούν να βελτιώσουν την σωματική και ψυχική τους κατάσταση; Με ποιες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας θα εξαλείψουμε απρεπείς πρακτικές μεταχείρισης των ηλικιωμένων;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που στοχεύει να απαντήσει το έργο «ΕΕ-Υγεία» με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και εταίρο το Ινστιτούτο Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε και η πρώτη συνάντηση έναρξης του έργου «ΕΕ-Υγεία» με εκπροσώπους της ΕΕΚΕ και του ΙΜΚΚΑ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και την πρόοδό του μπορείτε να δείτε εδώ: https://eeke.gr/publication/11889/

Το έργο Γνωσιολογικός Εμπλουτισμός Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Υγείας της Τρίτης Ηλικίας (ΕΕ-Υγεία) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και εταίρο το Ινστιτούτο Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

«Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο EACEA και το Ίδρυμα Μποδοσάκη δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις»

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos