Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΤο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις 17 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την ως άνω εκλογική διαδικασία, έληξε στις 05 Οκτωβρίου 2012. Υποψήφιοι ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι ακόλουθοι:

1. Αθανασάκη Ειρήνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

2. Θερμού Κυριακή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

3. Καλοκαιρινός Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας

4. Καστελλάκης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

5. Κεντούρη Μαρουδιώ, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

6. Κυλάφης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

7. Λιονής Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

8. Ματθιόπουλος Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

9. Σαββάκη Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

10. Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

11. Τομαράς Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

12. Φειδάς Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

13. Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Η όλη εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα σε τρία (3) Εκλογικά Τμήματα, ένα στο Ρέθυμνο και δύο στο Ηράκλειο, στις Πανεπιστημιουπόλεις της Λεωφ. Κνωσού και των Βουτών.

Επιπροσθέτως, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, με προθεσμία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων μέχρι και τη 19η Οκτωβρίου 2012, επισημαίνοντας τα εξής:

(α) Για την εκλογή εξωτερικού μέλους απαιτείται η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για κατάληψη θέσης Εξωτερικού Μέλους του Συμβουλίου δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψη αυτού.

(β) Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Πανεπιστήμιο Κρήτης την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία Καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιπροσθέτως, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει προσκαλέσει του φοιτητές του Ιδρύματος να εκλέξουν τον εκπρόσωπο τους από το σύνολο των Προπτυχιακών Φοιτητών, Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων. Η διαδικασία για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων τη 10η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη.

Μετά το πέρας των ως άνω εκλογικών διαδικασιών θα συγκροτηθεί το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σώμα, το οποίο θα έχει δεκαπενταμελή σύνθεση, με εννέα (9) εσωτερικά μέλη και έξι (6) εξωτερικά μέλη, όπου από τα εννέα (9) εσωτερικά μέλη τα οκτώ (8) είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος και ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών. Τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από τα εσωτερικά. Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκλεγεί ένα από τα εξωτερικά μέλη και Αναπληρωτής Πρόεδρος ένα από τα εσωτερικά μέλη.

Διαρκής ενημέρωση για την εκλογική διαδικασία δίδεται στην ιστοσελίδα

http://www.uoc.gr/administration-structure/announces/anneklogisymv.html

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: