Αναμνηστική φωτογραφία

Από το forum

Με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από το Δήμο Χερσονήσου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ετήσιο φόρουμ του δικτύου CIVITAS, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 – 5 Οκτώβρη στη Λιθουανία. Εκπρόσωποι από την Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ρωσία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία, Ιρλανδία και παρατηρητές από την Κίνα, Κολομβία, Μεξικό και ΗΠΑ παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου, όπου κύριο θέμα ήταν η Πράσινη Βίβλος της Ε.Ε. (εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25-9-2007) στον τομέα της αστικής κινητικότητας, με την πλειονότητα των προτάσεων του δικτύου Ευρωπαϊκών πόλεων CIVITAS (CIty VITAlity Sustainability), να έχουν συμπεριληφθεί στην κατάρτισή της.

«Το δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων CIVITAS δεν πρέπει να θεωρηθεί απλά ένα ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά τρόπος αποτελεσματικής εφαρμογής πρωτοποριακών και δοκιμασμένων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη» αναφέρει, μεταξύ άλλων, το κείμενο που παρέδωσαν οι εκπρόσωποι του πολιτικού φόρουμ του δικτύου (οι δήμαρχοι των πόλεων) στον πρόεδρο του φόρουμ, κ. Jacques Barrot, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Μεταφορών. Το πολιτικό φόρουμ του δικτύου ζητά επίσης την απλούστευση των σύνθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών που θεωρεί ότι θα ενθάρρυνε την ευρύτερη συμμετοχή, στην από κοινού προώθηση ‘γενναίων’ και ‘φιλόδοξων’ στρατηγικών που θα βοηθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη των συγκοινωνιών και της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι του δικτύου CIVITAS συνοψίζονται:

• Για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις πόλεις διερευνώνται περισσότεροι βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς, με το περπάτημα και το ποδήλατο να προωθούνται ως εναλλακτικοί τρόποι
• Για την προώθηση μοντέλων αειφόρου κινητικότητας στις πόλεις και στην εξεύρεση περισσότερο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς
• Για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των πόλεων θα διερευνηθεί η χρήση «καθαρών» και ενεργειακά αποτελεσματικών τεχνολογιών, που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον
• Για την ανάπτυξη εξυπνότερων αστικών μεταφορών θα διερευνηθεί η ανάπτυξη των Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transport Systems) για την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειών από τις Δημοτικές Αρχές – μέλη του δικτύου που θα συνδυάζουν σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα CIVITAS συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγχρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Προς το παρόν 36 Ευρωπαϊκές πόλεις του δικτύου που παίρνουν μέρος σε προγράμματα CIVITAS χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το συνολικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του δικτύου ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Χερσονήσου, Σπύρος Δανέλλης, «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις δε μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα σε τοπικό επίπεδο. Οι συνδυασμένες λύσεις πρέπει να ενεργοποιηθούν με την προσφορά εναλλακτικών τρόπων βιώσιμης κινητικότητας, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνήθως, οι τοπικές αρχές κυρίως -και όχι σε επίπεδο Ε.Ε.- είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αστικής κινητικότητας και μεταφορών. Όμως η Ε.Ε. μπορεί να μας υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας νέας «κουλτούρας» αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη, χωρίς να επιβάλλει λύσεις από το κέντρο, αλλά προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Με αυτή την προσέγγιση και ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στο φόρουμ του CIVITAS, προκειμένου να εκθέσει τα προβλήματα, να ωφεληθεί από τις καλές πρακτικές των συμμετεχόντων στο δίκτυο, αλλά και τους χρηματοδοτικούς πόρους που αυτοί απολαμβάνουν

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: