ΚουνενάκηςΣτις 28/1/2013 ο δήμαρχος Αγ. Νικολάου απέστειλε στον υπουργό υγείας κ. Λυκουρέντζο την παρακάτω επιστολή:

Κύριε Υπουργέ,

Από 01/01/2013 στο Νομό μας λειτουργεί ένα μόνο πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για όλα τα νοσοκομεία. Όπως ενημερωθήκαμε, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ακόμα για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων και ελπίζουμε ότι αυτές θα τακτοποιηθούν εντός του πρώτου τριμήνου. Τονίζουμε δε ιδιαιτέρως τα εξής:

1) Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

2) Υπάρχει επίσης έλλειψη προσωπικού στις άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα λόγω των παραπάνω να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα νοσοκομεία μας.

3) Το οικονομικό παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω  των μεγάλων ανείσπρακτων απαιτήσεων και μεγάλων υποχρεώσεων.

Ιδιαιτέρως όμως θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, πέρα των ανωτέρω ζητημάτων που αφορούν όλα τα νοσοκομεία, δύο ιδιαίτερα θέματα για τα νοσοκομεία του Δήμου μας.

Α) Καθυστερεί αδικαιολόγητα η παραλαβή της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου  Νικολάου, η οποία όπως μας ενημέρωσε ο Διοικητής κ. Μαυρικάκης, χρειάζεται περίπου 850.000 E για την αποπληρωμή. Απαιτούνται ελάχιστα ακόμα να γίνουν και είναι κρίμα να παραμένει σε απραξία ένας χώρος που  θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες σε όλο το Νομό και θα προσφέρει στήριξη στον ανεπτυγμένο τουρισμό της περιοχής μας.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου για την εξασφάλιση του αναγκαίου ποσού, ώστε να παραδοθεί γρήγορα η νέα πτέρυγα και να τεθεί σε λειτουργία.

Β) Έχετε ενημερωθεί για τα ιδιαίτερα ζητήματα του Νοσοκομείου Νεάπολης, στο οποίο υπάρχουν πολλά κληροδοτήματα, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την μελέτη και κατασκευή κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας σε οικόπεδο των κληροδοτημάτων.

Και ενώ κ. Υπουργέ, πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και θεσμικοί συμφωνούν με την νομική άποψη, ότι θα πρέπει δηλαδή να λειτουργήσει το συγκεκριμένο νοσοκομείο ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ώστε να διασφαλιστούν τα σημαντικά κληροδοτήματα, αυτό δεν έγινε με το νέο νομικό πρόσωπο και τον νέο οργανισμό.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου να επιληφθείτε του θέματος κατά τρόπο ώστε το Νοσοκομείο Νεάπολης να εξασφαλίσει την νομική του υπόσταση και να διαδραματίσει τον ρόλο που μπορεί,  με τον κύριο σκοπό τη μελέτη και κατασκευή του κέντρου αποθεραπείας.

Ένα μήνα μετά στις 28/2/13 ο υπουργός υγείας απέστειλε απαντητική επιστολή στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

η επιστολή ΛυκουρέντζουΣε απάντηση του υπ΄αριθμ   28-1-2013 εγγράφου σας γίνεται γνωστό ότι έχει υποβληθεί αίτημα από 15-2-2013 στο υπουργείο ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της ΣΑΕ 091 του υπουργείου υγείας εκ της οποίας μεταξύ άλλων αποπληρώνεται και ο τελευταίος εγκεκριμένος λογαριασμός για τοπ έργο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Διευκρινίζεται ότι η εξόφληση των δαπανών από τη ΣΑΕ 091 για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου πραγματοποιείται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υποβολής των προβλεπόμενων σχετικών πιστοποιήσεων εκ μέρους των φορέων υλοποίησης του. Ήδη έχει υποβληθεί προς εξόφληση εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 217.000 Ε . Για τις υπόλοιπες απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου δεν έχουν υποβληθεί προς το υπουργείο υγείας οι απαιτούμενες σχετικές πιστοποιήσεις.

Ως προς δε το έργο μελέτης και κατασκευής του κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας του Νοσοκομείου Νεαπόλεως , οι υπηρεσίες του υπουργείου υγείας πρόκειται να συνδράμουν την  στην επιτυχή υλοποίηση του.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος


Αν κάποιος συγκρίνει την επιστολή του δημάρχου Αγ. Νικολάου με την απάντηση του Υπουργού Υγείας θα παρατηρήσει τα παρακάτω:

  • Για τη μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ο υπουργός υγείας  δεν δίνει καμιά απάντηση
  • Για την έλλειψη προσωπικού στις άλλες υπηρεσίες των Νοσοκομείων της περιοχής μας , με αποτέλεσμα λόγω των παραπάνω να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα νοσοκομεία μας, ο υπουργός δεν δίνει καμιά απάντηση.
  • Για το οικονομικό πρόβλημα των Νοσοκομείων της περιοχής μας λόγω  των μεγάλων ανείσπρακτων απαιτήσεων και μεγάλων υποχρεώσεων, ο υπουργός δεν δίνει καμιά απάντηση.
  • Για το θέμα της ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου ο υπουργός υγείας αποφεύγει να απαντήσει με σαφήνεια και παραπέμπει σε άλλους, στο υπουργείο ανάπτυξης και στις υπηρεσίες που στέλνουν τα εντάλματα στο υπουργείο υγείας (και αυτό μετά τα στέλνει στο υπουργείο ανάπτυξης). Ο ρόλος του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της ολοκλήρωσης μιας σημαντικής υποδομής υγείας ποιος τελικά είναι; Να διεκπεραιώνει απλά τα τιμολόγια και τα έγγραφα λαμβάνοντας τα και προωθώντας τα στο υπουργείο ανάπτυξης;
  • Για το θέμα της λειτουργίας του Νοσοκομείου Νεάπολης ως αυτοτελές νομικό πρόσωποώστε να διασφαλιστούν τα σημαντικά κληροδοτήματα, ο Υπουργός Υγείας δεν δίνει καμιά απάντηση, παρόλο που ο ίδιος έχει δεσμευτεί για το θέμα και παρόλο που 12 ημέρες πριν τη σύνταξη  της απαντητικής επιστολής, στις 16/2/13 το ΚΕΣΥΠΕ του υπουργείου υγείας είχε πάρει σχετική απόφαση. Γιατί ο υπουργός δεν κάνει καμιά αναφορά στην απόφαση αυτή; Γιατί δεν ξεκαθαρίζει στην απάντηση του τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας για το σοβαρό αυτό θέμα, που απασχολεί έντονα την τοπική μας κοινωνία.
  • Για το θέμα της μελέτης και κατασκευής του κέντρου αποκατάστασης ο υπουργός υγείας απλά απαντά ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου υγείας πρόκειται να συνδράμουν  στην επιτυχή υλοποίηση του. Δεν αναφέρει κουβέντα για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματαούτε για πολιτική στήριξη για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου που έχει περιφερειακό χαρακτήρα.

Η απάντηση του υπουργού υγείας είναι επιεικώς απαράδεκτη και δείχνει την αδιαφορία, τηνπεριφρόνηση και την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και ειδικά των Νοσοκομείων της επαρχίας.

Την ίδια στιγμή που ο υπουργός υγείας δίδει απαντήσεις “άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε” για τα προβλήματα των δομών υγείας της περιοχής μας, τα προβλήματα μεγεθύνονται από τις συνεχείς περικοπές σεχρηματοδοτήσεις και προσωπικό που έχει επιβάλει η πολιτική των μνημονίων τα τελευταία χρόνια, με προφανή στόχο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των δομών του συστήματος υγείας.

Και δυστυχώς αυτοί που υφίστανται τις επιπτώσεις αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων  στη δημόσια υγείας είναι οι πολίτες και οι ασθενείς της περιοχής μας , για τους οποίος ο υπουργός υγείας δεν βρίσκει ούτε δυο κουβέντες να γράψει…

 

Γιώργος Μανουσάκης, νοσηλευτής

πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
Print Friendly, PDF & Email

Από manos