Τσαμάντιτου Λεωνίδα Κουδουμογιαννάκη

Με απόφαση του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Σήφη Αναστασάκη συγκροτήθηκε  Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία  του σχεδίου: «Ανάδειξη Ορεινών Διαδρομών Δήμου Ιεράπετρας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιεράπετρας 2012 – 2014 στον άξονα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».

Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου – που είχαν την αρχική ιδέα και προσφέρθηκαν εθελοντικά παράλληλα με τα άλλα εργασιακά καθήκοντα τους – και εθελοντές δημότες.

Η ομάδα εργασίας έχει στελεχωθεί από τον Οικονομολόγο Μαρίνο Βενιτουράκη,  δημοτικό υπάλληλο  του Αυτοτελούς Τμήματος «Προγραμματισμού, Οργάνωσης- Πληροφορικής και Διαφάνειας» «Υπεύθυνου Περιεχομένου» και «Τεχνικού Υπεύθυνου» της δημοτικής ιστοσελίδας ierapetra.gr. Τον Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  Γιάννη Μανιαδάκη, τον Καθηγητή Πληροφορικής Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι Κρήτης (επιστημονικό σύμβουλο του ierapetra.gr) Εμμανουήλ Περακάκη, τον ιδιώτη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π Γιώργο Σωμαράκη, αιρετό μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας, τον Μεταλλειολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π, με πολυετή εμπειρία  στη χαρτογράφηση περιοχών πεζοπορικού και ποδηλατικού ενδιαφέροντος Νίκο Φερετζάκη και τον Οικονομολόγο  Λεωνίδα Κουδουμογιαννάκη.

Οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου δράσης – οργάνωσης και λειτουργίας  είναι  η  αποτύπωση των (κυριότερων) ορεινών μονοπατιών του Δήμου Ιεράπετρας (καθορισμός συντεταγμένων, χαρτογράφηση, δημιουργία GIS) και η καταγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών έτσι ώστε  να εξασφαλιστεί η  προσπελασιμότητα των Ορεινών Διαδρομών, η αναγκαία κατηγοριοποίηση και    σήμανση τους κατά τα διαθέσιμα πρότυπα (διεθνή κλπ), η προβολή και προώθηση των Ορεινών Διαδρομών με όλα τα διαθέσιμα μέσα (έντυπα και κυρίως ψηφιακά και διαδικτυακά από την Ιστοσελίδα του Δήμου), η ανίχνευση διόδων άμεσης συσχέτισης  με την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενσωμάτωση των διαθέσιμων πολιτισμικών, ιστορικών, λαογραφικών κλπ πληροφοριών ανά Ορεινή Διαδρομή στο τελικά παραγόμενο αποτέλεσμα.

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα, θα υλοποιηθεί σταδιακά και κατά προτεραιότητα στις βέλτιστες για την στόχευση Ορεινές Διαδρομές του Δήμου Ιεράπετρας,  ενώ θα επιδιωχθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτυποποίηση των σχεδίων. Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης – δράσης η ομάδα εργασίας θα επεκταθεί σε όλες τις αξιοποιήσιμες διαδρομές του ορεινού όγκου εντός των ορίων του Δήμου Ιεράπετρας.
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: