ανοιχτοί ορίζοντεςΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανοικτοί Ορίζοντες» δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελούμενων στη Πράξη: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες και την Απασχόληση» με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 31 Μαΐου 2013.

Η Πράξη υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Ωφελούμενοι μπορούν να είναι 100 άτομα μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου που είναι άνεργοι ή νέοι επιστήμονες ή ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ , σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη πρόσκληση.

Η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής στήριξης και κατάρτισης με στόχο τη προώθηση σε θέσεις απασχόλησης ή τη δημιουργία ατομικών ή συλλογικών επιχειρήσεων.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανοικτοί Ορίζοντες» συμμετέχουν οι παρακάτω 8 Εταίροι:
1) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος), 2) Δήμος Αγίου Νικολάου, 3) Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, 4) Επιμελητήριο Λασιθίου, 5) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου, 6) ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, 7) ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική και 8) Σύνδεσμος Ξενοδόχων Λασιθίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της αίτησης συμμετοχής και την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω Φορείς.

– Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Αργυροπούλου 3 – Τηλέφωνο: 28410 91110

– Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Δημαρχείο Τζερμιάδων – Τηλέφωνο: 2844 340144

Επίσης, πληροφορίες για τη Πράξη, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ «Ανοικτοί Ορίζοντες»: www.anoiktoiorizontes-anlas.gr

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: