Κίνδυνος πυρκαγιών από το κάψιμο του Ιούδα

Με κατεπείγουσα οδηγία που εστάλη από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών από το κάψιμο του Ιούδα.

Όπως τονίζεται στην οδηγία, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και θα συνεχίσουν να πνέουν τις επόμενες ώρες, το έθιμο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες πυρκαγιές, ενώ οι υπεύθυνοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές και χρηματικές κυρώσεις.

Εφιστούμε την προσοχή για απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παρακαλούμε, όπως προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δράσεις και ενέργειες, που πιθανόν να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιών, ιδίως με αφορμή τα προαναφερθέντα έθιμα” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία που εστάλη προς τις Πυροσβεστικές Αρχές, και τους Δήμους όλης της χώρας.

Στην  ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης, πως οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας λόγω ενίσχυσης των ανέμων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 

Print Friendly, PDF & Email

Από Mihalis