Κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού
το νερό ανήκει σε όλους….. Photo by Aleksa Kalajdzic on Pexels.com

Συνεχίζονται και κλιμακώνονται σε όλη την Ελλάδα οι εκδηλώσεις αντίδρασης στα σχέδια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του νερού. “Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό”, είναι το κεντρικό σύνθημα κατά της πρόθεση της κυβέρνησης να πάρει τον έλεγχο των υδάτινων πόρων από τις κατά τόπους ΔΕΥΑ και να τη δώσει σε ιδιώτες, με άγνωστα αποτελέσματα.

Στα πλαίσια των αντιδράσεων αυτών πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης ΔΕΥΑ, με τον αρμόδιο υπουργό Κωστα Σκρέκα ο οποίος επέμεινε στο αφήγημα ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά η νέα ρυθμιστική αρχή η ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) θα αναλάβει τις αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας του τομέα υδάτων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών ύδατος.

Κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού
από την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συμφωνήθηκαν αναδιατυπώσεις, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι εξής:

  1. Αφαιρέθηκαν αόριστες αναφορές περί «νέας προσέγγισης» στο αντικείμενο του νόμου,
  2. Προσδιορίστηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος την ορθή εφαρμογή των οποίων έχει η Αρχή, δηλαδή ότι αφορούν μόνον τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ,
  3. Προσδιορίστηκε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος υιοθετούνται με κοινή απόφαση των ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ,
  4. Διευκρινίστηκε ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη εισηγήσεις, προτάσεις και γνώμες των οικείων φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, καθώς και των ΕΔΕΥΑ και ΚΕΔΕ και
  5. Προβλέφθηκε η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στα Συμβούλια Υδάτων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο αγώνας κατά των προωθούμενων ρυθμίσεων της κυβέρνησης συνεχίζεται και κλιμακώνεται.

το video που ακολουθεί προέρχεται από τις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos