ImageΜε τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην υλοποίηση του Βιο.Πα. Αγίου Νικολάου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου, απέστειλε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με κοινοποίηση στον πρωθυπουργό και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε τα εύλογα και δίκαια παράπονα και διαμαρτυρίες των 148 χρηστών του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου για τον κατ’ εξακολούθηση εμπαιγμό και ανακουλουθία του Υπουργείου Ανάπτυξης, προς αυτούς.
Παρακάτω κ. Υπουργέ θα αναφερθούμε ιστορικά για την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λασιθίου να ιδρυθεί Βιοτεχνικό Πάρκο στον Άγιο Νικόλαο.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέσαμε στόχο και πρώτη προτεραιότητα μαζί με άλλους φορείς την ίδρυση ΒΙΟΠΑ στο Νομό Λασιθίου και κατά προτίμηση στην πρωτεύουσα του Νομού στον Άγιο Νικόλαο με προοπτική να προχωρήσουμε και στην ίδρυση άλλων ΒΙΟΠΑ στις άλλες πόλεις του Νομού.

– Μέχρι σήμερα το Επιμελητήριο μας για την ίδρυση ΒΙΟΠΑ έχει πραγματοποιήσει τα παρακάτω :

· Έχει πρωτοστατήσει με παρεμβάσεις του κα ψηφίστηκε ο Ν. 2545/15-12-1997 που διέπει την λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ , ΒΙ.ΠΑ και ΒΙΟΠΑ.

· Έχει αναθέσει και παρέλαβε από την ΕΤΒΑ σχετική προκαταρκτική έκθεση σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας για ίδρυση ΒΙΟΠΑ στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου .

· Με την συνεργασία μας ο Δήμος Αγ. Νικολάου ανέθεσε και πήρε μελέτη για το ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου.

· Με πάρα πολλές ανακοινώσεις μας και συσκέψεις Βιοτεχνών της περιοχής μας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση περίπου 150 Επιχειρηματίες για να γίνουν χρήστες στο ΒΙΟΠΑ.

· Κατόρθωσε και έπεισε τα μέλη του να πιστέψουν στην νέα ιδέα που είναι η ίδρυση ιδιωτικών ΒΙΟΠΑ.

· Έτσι μετά την ψήφιση του Ν. 2545/97(ΦΕΚ254/97 τεύχος Α’), το Επιμελητήριο , η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , ο Δήμος Αγίου Νικολάου , η Ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών Μεραμβέλλου , η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και χρήστες προχώρησαν στην συγκρότηση φορέα ΒΙΟΠΑ. Σήμερα συμμετέχουν στην Α.Ε 148 χρήστες με κατατιθέμενο κεφάλαιο 950.844€.

· Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο μας είναι και χρήστης στο ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου έχει καταθέσει περίπου 58.695,00 € για αγορά μετοχών και προτίθεται να ιδρύσει θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων .

– Στην συνέχεια ο φορέας προχώρησε με σταθερούς ρυθμούς για την υλοποίηση του έργου κόντρα σε πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Έτσι :

1. Με την 16211/736 ΦΕΚ. 977/1999 τεύχος Β΄ διυπουργική απόφαση καθορίστηκε η θέση , έκταση (150 στρέμματα ) και τα όρια του ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου .

2. Με την Φ/9,5/22316/1932 ΦΕΚ 1231/9-10-2000 διυπουργική απόφαση έγινε νέα οριοθέτηση 258 στρεμμάτων.

3. Με την 1978/17-3-2000 απόφαση του γεν. γραμματέα Κρήτης ενεκρίθη επιχορήγηση του ΒΙΟΠΑ με πσοστό 60% επί του ύψους του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου .

4. Με το ΦΕΚ 1246/28-2-2001 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία « ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Αγ. Νικολάου Μεραμβέλλου Α.Ε.»

5. Έχει προχωρήσει η αγορά γης για το μεγαλύτερο μέρος.

– Και δεν φθάνουν οι καθυστερήσεις, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία η πληροφορία από το Υπουργείο σας ότι τα ΒΙΟΠΑ μόνο της Κρήτης δεν θα επιχορηγηθούν με το ποσοστό 60% αλλά με 40%. Τα άλλα ΒΙΟΠΑ έχουν 50% επιχορήγηση. Ο προκάτοχός σας Υπουργός Ανάπτυξης μας είχε υποσχεθεί ότι η διαφορά 20% της επιχορήγησης θα δοθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Αγίου Νικολάου υπό μορφή επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση των βοηθητικών έργων (ύδρευση-αποχέτευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κομβική σύνδεση κ.λ.π.)

– Ζητούμε ν έχουμε όλα αυτά που η πολιτεία , με επίσημες αποφάσεις , μας έχει υποσχεθεί και εγκρίνει.

– Το Υπουργείο πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια μας και να επιλύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου, του πιο ώριμου έργου στην Ελλάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτύχουμε. Θα ήταν παράλογο να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια μας με ευθύνη άλλων και να χαθεί το έργο. Υπάρχουν προτάσεις από πολλούς χρήστες να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες. Εάν τούτο γίνει , η ευθύνη όλη θα ανήκει αποκλειστικά στην πολιτεία. Η υπομονή και οι δυνάμεις μας εξαντλούνται!

Κύριε Υπουργέ,

Υιοθετήσετε τις προτάσεις μας, το ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου πρέπει να τελειώσει. Σας ενημερώνω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας με την 2139/2000 απόφαση του ακύρωσε χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας, σε επιχείρηση που λειτουργούσε νόμιμα από το 1983 και πρόσφατα είχε ανανεώσει την άδεια λειτουργίας της, με το σκεπτικό ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν ήταν σε οριοθετημένη ζώνη βιομηχανικής δραστηριότητας. Αντιλαμβάνεστε κ. Υπουργέ το μέγεθος της υπόθεσης.

Εμείς πιστεύουμε ότι θα επιληφθείτε προσωπικά του θέματος και με δική σας πρωτοβουλία προς την Περιφέρεια Κρήτης θα μεριμνήσετε να προκηρυχθεί το μέτρο για τα ΒΙΟΠΑ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Τζανόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Από manos