Νάκος«Το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών είναι το μόνο αρμόδιο να απαντήσει στο ζήτημα της διεκδίκησης της κυριότητας του κτήματος «Απηγανιά». Η Διεύθυνση Δασών θα έχει, πιθανότατα, έως το τέλος της εβδομάδας ολοκληρώσει την αναγνωριστική έκθεση της και θα την υποβάλλει στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών για συζήτηση». Αυτό δήλωσε ο  υφυπουργός Εσωτερικών κ. Νάκος σχετικά με το κτήμα «Απηγανιά».
 
«Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, σχετικά με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που αναφέρεται στο ζήτημα της διεκδικήσεις της κυριότητας του κτήματος «Απηγανιά» από το Δήμο Μακρύ Γιαλού, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας μας και κατόπιν ενημέρωσης μας από την Περιφέρεια Κρήτης, τα εξής:
 
Με το υπ’ αριθ. 2403/19.5.05 έγγραφο του Δήμου Μακρύ Γιαλού, υπεβλήθη στη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου αίτημα αναγνώρισης της ιδιοκτησίας επί του δάσος τραχείας πεύκης περιοχής «Απηγανιά», έκτασης 4.337 στρεμμάτων, ως κοινοτικής περιουσίας των τέως Κοινοτήτων Ορεινού και Σταυροχωρίου.
 
Αρμόδιο όργανο για τη διοικητική αναγνώριση, είναι το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, στο οποίο Διεύθυνση Δασών Λασιθίου θα υποβάλλει σύντομα το αίτημα αυτό, συνοδευόμενο από την κατά νόμο αναγκαία αναγνωριστική έκθεση, που συντάσσεται ήδη από την υπηρεσία αυτή.
 
Η πληθώρα των στοιχείων του φακέλου, των αρχείων των τέως κοινοτήτων και του ιστορικού διαχείρισης της έκτασης, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των μαρτύρων που πρέπει να εξεταστούν, δημιουργούν εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ως άνω εργασίας, που θα πρέπει να είναι απολύτως τεκμηριωμένη από τεχνικής και νομικής πλευράς ως προς τις διπιστώσεις και τις προτάσεις της.
 
Σε κάθε περίπτωση, η εργασία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 15.12.05 και θα έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών για συζήτηση».
 
Ο υφυπουργός Εσωτερικών
κ. Αθανάσιος Νάκος

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: