ΘησέαςΗ 10η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Κρήτης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» πραγματοποιήθηκε χθες (12.7) στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο με θέματα: την πορεία υλοποίησης προγράμματος και την οριστική ένταξη νέων έργων.
 
Πορεία υλοποίησης
 
1.1. Τυπική κατανομή (45%)
 
Δημοτικά έργα
 
Μέχρι σήμερα, έχουν προταθεί από τους Δήμους και έχουν προενταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 490 έργα/ ενέργειες/ μελέτες, με συνολικά εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους 81,946 εκατ. €, δηλαδή ποσοστό 81,75% των συνολικών πιστώσεων της περιόδου 2005-2009. Έχουν υποβληθεί μελέτες και έχουν ενταχθεί οριστικά (έχει εκδοθεί άδεια δημοπράτησης /υλοποίησης) 255 έργα /ενέργειες, με συνολικά εγκεκριένη πίστωση από το Πρόγραμμα ύψους 45,49 εκατ. €, δηλαδή ποσοστό 55,52% των πιστώσεων των προενταγμένων έργων.
 
Διαδημοτικά έργα
 
Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί 22 έργα/ μελέτες/ ενέργειες διαδημοτικής σημασίας/ ωφέλειας, μετά από σύμφωνη γνώμη των 4 ΤΕΔΚ και της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης και έχουν προενταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
 
Με συνολικά εγκεκριμένες πιστσεις που ανέρχονται σε 6,4 εκατ. €, δηλαδή ποσοστό 73,77% των συνολικών διαδημοτικών πιστώσεων της περιόδου 2005-2009. Έχουν ενταχθεί οριστικά (έχει εκδοθεί άδεια δημοπράτησης/ υλοποίησης) 9 έργα, με συνολικά εγκεκριμένη πίστωση από το Πρόγραμμα ύψους 3,5 εκατ. €, δηλαδή ποσοστό 53,64% των πιστώσεων των προενταγμένων έργων.
 
Η απορρόφηση των πιστώσεων ανέρχεται σε 22,38% του εγκεκριμένου ορίου πιστώσεων έτους 2006 ή 38,90% των συμβάσεων των έργων που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα στην υπηρεσία.
 
1.2. Προγραμματική κατανομή (35%)
 
Έχουν προενταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 328 δημοτικά έργα /μελέτες/ ενέργειες, με συνολικά εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους 46,660 εκατ. € δηλαδή ποσοστό 60,18% των συνολικών πιστώσεων της περιόδου και έχουν. Επίσης έχουν προενταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή 3 έργα/ ενέργειες διαδημοτικής σημασίας, με συνολικά εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους 1,494 εκατ. € δηλαδή ποσοστό 22,17% των συνολικών πιστώσεων της περιόδου. Έχουν ενταχθεί οριστικά (άδεια δημοπράτησης /υλοποίησης) 45 δημοτικά έργα με συνολικά εγκεκριμένη πίστωση στο Πρόγραμμα ύψους 5,225 εκατ. €.
 
Οριστικές εντάξεις έργων
 • ΔΕΔΙΣΑ Χανίων (Διαδημοτικό) «Προμήθεια εξοπλισμός Κέντρου ενημέρωσης & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ε.Μ.Α.Κ» 108.000 €
 • Δ. Κρουσώνα (Διαδημοτικό με Δήμο Γαζίου) «Μελέτη δρόμου Γάζι-Κρουσώνας» 350.000 €
 • Κοινότητα Ασή Γωνιάς «Ύδρευση Κοινότητας Ασή Γωνιάς» Α Φάση 173.122,20 € και «Αποχέτευση Κοινότητας Ασή Γωνιάς» Α Φάσ 153.094,80 €
 • Δ. Ανατ. Σελίνου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Σούγιας από την κεντρική δεξαμενή έως τον Καμαριανό ποταμό 43.871,00 €
 • Δ. Πελεκάνου «Ασφαλτόστρωση δρόμων αναδασμού Κουντούρας» 100.155,11 €
 • Δ. Νέας Αλικαρνασσού « Προμήθεια απορριμμτοφόρου με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας» 150.000 €
 • Δ. Νέας Αλικαρνασσού « Κατασκευές πεζοδρομίων (Αρτεμησίας, Διονυσίου και Κεράμου)» 45.000 €
 • Δ. Τυμπακίου «Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής», 119.000 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μεταφορών
 • Δ. Κόινα « Ανόρυξη-Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων (ΒΕΛΟΥΛΙ) Συνέχεια Α΄ Φάση» 66.149 €
 • Δ. Ρεθύμνης «Τεχνικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός» 380.000 €
 • Δ. Νικηφόρου Φωκά «Δημοτική οδοποιία-Παράκαμψη δρόμου Φρατζεσκιανών Μετοχίων», 200.000 €
 • Δ. Ρεθύμνης «Κονοτική-Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ρεθύμνης» 346.150 €

Print Friendly, PDF & Email

Από manos