πρόγραμμα Θησέας, κατανομή των έργων
πρόγραμμα Θησέας, κατανομή των έργων

Η οριστική ένταξη 135 έργων στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Θησέας από την κατανομή του 45%, μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2005, εγκρίθηκε με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑ» και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα. Το εγκεκριμένο ποσό για τα παραπάνω έργα ανέρχεται στα 28.127.915,77 ευρώ και η πίστωση του έτους 2005 είναι 15.520.984,75 ευρώ.

Ειδικότερα στο νομό Χανίων έχουν ενταχθεί 39 έργα, με εγκεκριμένο ποσό 9.827.728,45 ευρώ και πίστωση έτους 2005 που φθάνει στα 4.122.745,63 ευρώ.Στο νομό Ρεθύμνου τα έργα φθάνουν τα 35, το εγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στα 6.776.442,72 ευρώ ενώ η πίστωση του τρέχοντος έτους φτάνε 3.827.870,54 ευρώ.

Στο νομό Ηρακλείου ο αριθμός των έργων ανέρχεται στα 52 με εγκεκριμένο ποσό 7.568.637,14 ευρώ και πίστωση έτους 2005 4.697.770,60 ευρώ.

Τέλος, ο αριθμός των έργων στον νομό Λασιθίου φτάνει τα 9 ενώ το ποσό που έχει εγκριθεί ανέρχεται στα 3.955.107,46 ευρώ και η πίστωση για το έτος 2005 είναι 2.872.597,98 ευρώ.

Τι είναι το πρόγραμμα Θησέας,

Η κυβέρνηση για να κατοχυρώσει ότι η αποτελεσματική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων συνδέεται με την υποστήριξη της επενδυτικής δρστηριότητας των Ο.Τ.Α. και την ορθολογική και διαφανή κατανομή των πόρων που κατευθύνονται σε αυτούς θεσμοθέτησε το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας».

Στόχος του προγράμματος είναι να:

  • προωθηθεί η μετεξέλιξη των Ο.Τ.Α. σε πραγματικά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, μ στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας.
  • ενισχυθεί η ικανότητα της διοίκησης των Ο.Τ.Α. να διαχειρίζεται τις τοπικές υποθέσεις με διαφάνεια, νομιμότητα και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.
  • προσδιοριστούν οι επιτελικές αρμοδιότητες των κντρικών υπηρεσιών και να υποστηριχθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν τοπικές υποθέσεις στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση βάσει των αρχών της αποκέντρωσης, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας
  • ενισχυθεί η ανάπτυξη των Ο.Τ.Α. σε ορεινές και νησιωτικές προβληματικές περιοχές.
  • αναδειχθεί η ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη ως στόχος κύριας εθνικής προτεραιότητας.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει την ενδυνάμωση των θεσμών της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, να βοηθήσει στην εξυπηρέτηση του πολίτη και ίσως τελικά να επιτύχει ισόρροπη εθνική ανάπτυξη.

 Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

Θησέας: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: