ΒΟΑΚ ημιτελήςΕπιστολή με την οποία εκφράζει την αγωνία του για τη μη ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα, μετά την απένταξη κάποιων έργων του, απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 26/9/2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007 – 2013». Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης συμπεριλαμβανόταν και 2η Αναθεώρηση του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ.ΕΠ).

Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την επανεκκίνηση των Έργων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων, που είχαν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας με τους Παραχωρησιούχους, συνοδεύτηκαν από την ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 2,252 δις Ευρώ ή σε Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ) πόρων 1,914 δις Ευρώ και από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου πρόσθετων πόρων 338 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.ΕΠ για την ανεύρεση των πόρων αυτών, κατέφυγε στην εύκολη λύση και αποφάσισε επί της ουσίας την απένταξη συγκεκριμένων, έργων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και μεγάλα έργα της Κρήτης.

Συγκεκριμένα αποφάσισαν να τροποποιηθεί το ΕΠ.ΕΠ έτσι ώστε:

1. Να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες των έργων των Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων.

2. Να καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες των λοιπών έργων ΕΣΠΑ που εμφανίζουν σημαντικές απορροφήσεις και ολοκληρώνονται με βεβαιότητα έως 31-12-2015.

3. Να χρησιμοποιηθεί κατ’ εξαίρεση η διαδικασία «Bridging – Phasing», όπου θα επανασχεδιαστούν σε διακριτές φάσεις ένας περιορισμένος αριθμός συνεχιζόμενων από το Γ’ ΚΠΣ Μεγάλων Έργων ΕΣΠΑ με σημαντικές απορροφήσεις, τα οποία όμως δεν ολοκληρώνονται έως 31-12-2015, και θα παραμείνουν στο ΕΠ-ΕΠ ως συνεχιζόμενα έργα, διακριτά τμήματα των έργων αυτών που ολοκληρώνουν μια λειτουργική ενότητα έως 31-12-2013, καθώς και οι πρώτες φάσεις των λοιπών διακριτών τμημάτων των έργων αυτών (που θα περιλαμβάνουν φυσικό αντικείμενο και δαπάνες μέχρι και το έτος 2013 κατ ελάχιστον ή μέχρι 31-12-2015). Οι δεύτερες φάσεις αυτών των λοιπών διακριτών τμημάτων θα προταθούν για χρηματοδότηση κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

4. Να μεταφερθούν ορισμένα έργα σε άλλα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή σε ΠΕΠ όπου υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθούν, αφού τα Προγράμματα αυτά παρουσιάζουν αδυναμία να απορροφήσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό τους για διαφόρους λόγους.

5. Να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία «Phasing» για νέα έργα ΕΣΠΑ που δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή τα έργα αυτά θα αναλυθούν σε διακριτές φάσεις και θα παραμείνουν στο ΕΠ.ΕΠ. οι πρώτες φάσεις τους, ενώ οι δεύτερες φάσεις των έργων αυτών θα προταθούν για χρηματοδότηση κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

6. Να απενταχθούν τα έργα με μη σημαντική απορρόφηση και έργα χωρίς συμβάσεις ή απορροφήσεις και να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξής τους στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

7. Να μεταφερθούν έργα από το ΕΤΠΑ στο Τ.Σ. ή αντίστροφα ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδότησης των Α.Π. και τις δυνατότητες εκ των κανονισμών.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει σημαντικά έργα της Κρήτης, όπως:

a Παράκαμψη Άνω Βιάννου, προϋπολογισμού 12.500.000 €

b Ολοκλήρωση έργων στην παράκαμψη Μαλίων του Νομού Ηρακλείου, προϋπολογισμού 10.500.000 €

c Γούρνες – Χερσόνησος, προϋπολογισμού 85.000.000 €

d Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμο-Εξάντης (ΒΟΑΚ) στο Ν. Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 75.000.000 €

Τα παραπάνω έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 183.000.000 € και από αυτά τα με στοιχεία (a) και (b) εντάσσονται στο ΠΕΠ Κρήτης και τα με στοιχεία (c) και (d) στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Κατά την άποψή μου προκύπτουν σοβαρά προβλήματα από την εξέλιξη αυτή και τα κυριότερα παρατίθενται παρακάτω:

  • Η Κρήτη την τρέχουσα προγραμματική περίοδο χάνει περίπου 200.000.000 € ενταγμένων έργων και είναι αβέβαιο, αν αυτά τα έργα μεταφερθούν με ασφάλεια την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
  • Μηδενίζει την όποια δυνατότητα διεκδίκησης επιπλέον πόρων την επόμενη περίοδο, που είναι αναγκαία για την πρόοδο του ΒΟΑΚ.
  • Είναι βέβαιο ότι τα παραπάνω 4 εκτελούμενα έργα θα καθυστερήσουν πάρα πολύ.
  • Το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων δεν έχει περιθώρια να δεχτεί νέα έργα. Για να γίνει αυτό, μάλλον θα οδηγηθούμε σε απεντάξεις έργων.
  • Στο ΠΕΠ δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εκπόνηση μελετών. Επομένως τι θα γίνει με τη μελέτη του πλήρους κόμβου Μαλίων, η οποία είναι έτοιμη για διακήρυξη.
  • Το επόμενο πλαίσιο στήριξης δεν θα έχει επαρκείς πόρους για υποδομές, άρα υπάρχει αβεβαιότητα για την ομαλή εξέλιξη τους
  • Αυθαίρετη και μονομερής απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής των ΕΠ ΕΠ εις βάρος της Περιφέρειας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μεγολοεργολάβοι και τα έργα παραχώρησης.
  • Οδηγείται στις καλένδες η ολοκλήρωση και η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε επίπεδο Κρήτης, ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών.

Κύριε Πρόεδρε,

Είναι επιτακτική ανάγκη και μονόδρομος να αντιδράσουμε ως θεσμός και συλλογικά, ως Κρήτη. Σας καλώ με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης και με την εμπειρία που διαθέτετε να αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες.

Με εκτίμηση

Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: