το σχέδιο της περιοχής της πόλης της Σητείας για την οποία κατατέθηκε η μελέτηΣτα πλαίσια των προτάσεων για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμος Σητείας κατέθεσε μια φιλόδοξη πρόταση προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων €. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν γειτονιές πόλεων οι οποίες έχουν ανάγκη παρεμβάσεων οι οποίες θα αναβαθμίσουν το αστικό και φυσικό περιβάλλον, θα αναδείξουν το Πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσα από καινοτόμες αλλά και «πράσινες» πρωτοβουλίες. Οι προτεινόμενες δράσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, εξυπηρετούν το σκοπό αυτό, αφού εξασφαλίζουν :

  1. Τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων.
  2. Τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
  3. Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εφαρμογή κανόνων ενεργειακής βιωσιμότητας.
  4. Τη βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
  5. Την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος.
  6. Την προώθηση των αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς, και τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικής μετακίνησης.

Η δέσμη των προτάσεων που κατέθεσε λοιπόν ο Δήμος Σητείας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις :

Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Πρόκειται για τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων μήκους 4.300 m και πλάτους 2.00 m στην περιοχή «Ξεροκαμάρες» το οποίο διέρχεται είτε από πεζόδρομους είτε από δρόμους μεγάλου πλάτους. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε αφενός μεν να συνδέει του κοινόχρηστους χώρους της περιοχής αφετέρου δε να οδηγεί στα σχολεία της περιοχής, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης (το οποίο είναι ήδη πεζοδρομημένο), καθώς και στο χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου (γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ κ.λ.π).Το υλικό επίστρωσής τους προτείνεται να είναι από πορώδεις πλάκες βιοκλιματικού τύπου οι οποίες συμβάλλουν στην τοπική μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 2-3 βαθμούς Κελσίου. Η υποδομή αυτή απουσιάζει τελείως από την περιοχή αλλά και από την πόλη της Σητείας γενικότερα.

Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Οδών.

Προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων συνολικού μήκους 22.500 m και μέσου πλάτους   1.00 m, διαστρωμένων με τσιμεντόπλακες, με πρόχυτα κράσπεδα  σκυροδέματος και ράμπες για Α.Μ.Ε.Α. σε όλες τις Δημοτικές οδούς της περιοχής οι οποίες έχουν διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί από το Δήμο. Πρόκειται για απαραίτητη υποδομή η οποία θα διασφαλίσει την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών της περιοχής.

Επέκταση αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων.

Αφορά την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων της περιοχής,  συνολικού μήκους 1.150 m και ονομαστικής διατομής  Φ500 με τα απαραίτητα φρεάτια και σχάρες συλλογής σε δημοτικές οδούς. Πρόκειται για το απολύτως απαραίτητο τμήμα του δικτύου που απαιτείται να συμπληρωθεί για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Κατασκευή ανοικτού υπαίθριου θεάτρου.

Αφορά τη δημιουργία ανοικτού υπαίθριου θεάτρου στον Κοινόχρηστο Χώρο 249 χωρητικότητας περίπου 500 ατόμων και εμβαδού 900 m2. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός χώρου πολιτισμού όπου θα μπορούν να δίνονται παραστάσεις ή μικρές συναυλίες και γενικότερα εκδηλώσεις από μαθητές, φορείς, θεατρικές ομάδες κ.λ.π. Η στάθμευση των αυτοκινήτων θα εξυπηρετείται από το παράπλευρο δημοτικό parking 244.

Δημιουργία χώρου ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Πρόκειται για την δημιουργία υπαίθριου χώρου ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης εμβαδού 900 m2 στον Κοινόχρηστο Χώρο 247 παραπλεύρως του υπαίθριου θεάτρου που προαναφέραμε. Στο θεματικό αυτό χώρο, τοπικοί ερασιτέχνες ή επαγγελματίες καλλιτέχνες θα μπορούν ελεύθερα να εκθέτουν γλυπτές δημιουργίες τους. Η στάθμευση των αυτοκινήτων θα εξυπηρετείται από το παράπλευρο δημοτικό parking 244.

Δημιουργία «Αποτυπώματος» Μινωικού Παλατιού στην πρόσοψη του Αρχαιολογικού Μουσείου Σητείας.

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την δημιουργία «αποτυπώματος» Μινωικού Παλατιού στην πρόσοψη του Αρχαιολογικού Μουσείου Σητείας εμβαδού 650 m2 και συγκεκριμένα στον Κοινόχρηστο Χώρο 231Α με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός χώρου που θα «προσκαλεί» και θα «υποδέχεται» τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Υλοποίηση πεζόδρομου στο κέντρο της περιοχής «Ξεροκαμάρες».

Πρόκειται για την δημιουργία πεζόδρομου εμβαδού 3.300 m2 εκατέρωθεν των Κοινοχρήστων Χώρων 234Γ, 235Γ, 239Δ, 243Α, 245Α, 257Α και καταλήγει παραπλεύρως του Κοινόχρηστου Χώρου 251.Τμήμα του πεζόδρομου αυτού θα καταληφθεί από τους ποδηλατόδρομους που προαναφέρθηκαν και το υπόλοιπο θα διαστρωθεί με γρανιτόπλακες.

Δημιουργία δύο θεματικών παιδικών χαρών.

Αφορά την δημιουργία δύο θεματικών παιδικών χαρών στο Κοινόχρηστο Χώρο 261 εμβαδού 2.000 m2 και στον Κοινόχρηστο Χώρο 286 εμβαδού 1.100 m2.Η πρώτη παιδική χαρά θα έχει ως θέμα την οικολογία και το περιβάλλον, ενώ η δεύτερη θα έχει ως θέμα την ιστορία της περιοχής. Με τις δράσεις αυτές επιχειρείται να προταθεί για τα μικρά παιδιά της πόλης μας η δημιουργική ψυχαγωγία που θα συνδυάζει το παιχνίδι με τη γνώση για τα θέματα που επιλέχθηκαν.

Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

Αφορά την Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής 234Γ, 235Γ, 239Δ, 243Α, 245, 245Α,257Α, 253, 256, 250, 251, 284, 283, 280 και 260. Οι παραπάνω χώροι συνολικού εμβαδού 10.000 m2, θα στρωθούν σε ορισμένα σημεία με γρανιτοπλακάκια ή πλάκες πεζοδρομίου, σε άλλα σημεία θα φυτευθούν με θάμνους και δέντρα ενώ θα προβλεφθούν και θέσεις στάθμευσης. Η υλοποίηση της δράσης αυτής θα αποδώσει στους κατοίκους της περιοχής τους κοινόχρηστους χώρους που μέχρι σήμερα στερούνται και θα συμβάλλει δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αναβαθμίζοντας την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών της πολιτείας προς τον πολίτη.

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών δημοτικού φωτισμού με               φωτοβολταϊκά panels.

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση 200 φωτιστικών δημοτικού φωτισμού με διπλό φωτιστικό σώμα, τα οποία  τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά panels.Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν κατά μήκος των ποδηλατόδρομων ανά 25 – 30 μέτρα περίπου, καθώς και σε ορισμένα σημεία της περιοχής όπου δεν υπάρχει δίκτυο δημοτικού φωτισμού. Υλοποιώντας την δράση αυτή συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος αφού η τροφοδοσία των ιστών γίνεται με «πράσινη» ηλιακή ενέργεια ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες κατά τις νυχτερινές ώρες.

Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση 50 φωτεινών σημάτων stop σε κρίσιμες διασταυρώσεις της περιοχής, την προμήθεια και τοποθέτηση 20 κυκλοφοριακών πινακίδων σε διάφορα σημεία της περιοχής καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο άκρο των πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλλουν στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων σε μια περιοχή που έχει βαρύτατο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω του ότι εκεί λειτουργούν οι σημαντικότερες υπηρεσίες της πόλης (Νοσοκομείο, Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων, Βρεφονηπιακός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Δημαρχείο, Δημοτικό Κολυμβητήριο, Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων κ.λ.π) αλλά και πλήθος μεγάλων επιχειρήσεων, Super Markets, Ξενοδοχείων κ.λ.π.

Δημιουργία Café- Net για τους νέους σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας

«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση μιας δέσμης δράσεων προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ που η υλοποίησή τους θα καταστήσει την περιοχή Ξεροκαμάρες από το Νοσοκομείο ως την παραλία και από το γήπεδο ως τις Εργατικές κατοικίες μια γειτονιά – πρότυπο σε Πανελλαδικό επίπεδο αλλά και ένα αστικό Παράδεισο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και επειδή ο φάκελος που καταθέσαμε προτείνει δράσεις δυναμικές και καινοτόμες με έμφαση στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον, εκτίμησή μας είναι ότι θα αξιολογηθεί θετικά και θα ενταχθούμε στο Πρόγραμμα» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης.
από το Δήμο Σητείας
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: