κυνηγόςΣύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, με νέα ρυθμιστική διάταξη για την  κυνηγετική περίοδο  2013-2014  από 20 Αυγούστου 2013 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2014 για την περιφερειακή ενότητα  Ηρακλείου. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος, οι ημέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά το είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

1.

Λαγός

 

15/9 -10/1

Τετάρ.- Σάβ. – Κυριακή

1

2.

Πετροκούναβο

 

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

 

ΠΟΥΛΙΑ                                                                                                                        Δενδρόβια,  εδαφόβια κ.α.

1.

Σιταρήθρα

20/8-14/9

15/9-31/1

Όλες

10

2.

Φάσα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο

20/8 -14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

12

5.

Τρυγόνι

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

12

6.

Τσίχλα

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

25 (Συνολικά από όλα τα είδη )

7.

Δενδρότσιχλα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

10.

Κότσυφας

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

11.

Καρακάξα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13.

Κουρούνα

20/8 -14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι

20/8 -14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15.

Μπεκάτσα

 

15/9-28/2

Όλες

10

16.

Νησιώτικη Πέρδικα

 

15/9-30/11

Τετάρ. -Σάβ. -Κυριακή

4

 

ΠΟΥΛΙΑ                                                                                                                            Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι

 

15/9-10/2

Όλες

12 (Συνολικά από όλα τα είδη )

2.

Κιρκίρι

 

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη

 

15/9-31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια

 

15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα

 

15/9-10/2

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια

 

15/9-10/2

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια

 

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια

 

15/9-10/2

Όλες

9.

Φαλαρίδα

 

15/9-10/2

Όλες

10.

Φλυαρόπαπια

 

15/9-31/1

Όλες

11.

Ασπρομετωπόχηνα

 

15/9-10/2

Όλες

12.

Νερόκοτα

 

15/9-10/2

Όλες

10

13.

Μπεκατσίνι

 

15/9-10/2

Όλες

10

14.

Καλημάνα

 

15/9-31/1

Όλες

10

Σύμφωνα με την απόφαση :

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης, για την άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2013 μέχρι 10-1-2014 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή οι σκύλοι δίωξης θα χρησιμοποιούνται μόνο κατά την περίοδο και τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού.

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του πετροκούναβου ( Martes foina) από 15.09.2013 μέχρι και 20.01.2014 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2014 μέχρι και 28.02.2014 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης στο κυνήγι του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου ( Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή).

4. Απαγορεύουμε το κυνήγι για όλα τα είδη πουλιών, που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα , σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

5. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από Εκτροφεία ( δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Το κυνήγι όλων των θηραμάτων που επιτρέπεται με την παρούσα, απαγορεύεται στους κατοικημένους χώρους, στις καμένες εκτάσεις, στις ασυγκόμιστες γεωργικές καλλιέργειες, ατρύγητα αμπέλια, οπωρώνες, στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ. Επίσης στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, σε εκτροφεία θηραμάτων, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπ. Πολιτισμού, σε περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, καθώς και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία πόλεως και οικισμών και 150 μέτρα γύρω από μεμονωμένες κατοικίες.

Απαγορεύεται το κυνήγι πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες ή μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από επεξεργασμένα δομικά υλικά εντός των Ζ.Ε.Π. ( Ζώνες Ειδικής Προστασίας ). 
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις Δασικές αρχές  και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Κατά την διάρκεια κυνηγίου λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί ( αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε τοπική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71 και το άρθρο 12 του Ν. 177/75, καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 414985/85 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευσή της.
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: