ενα από τα σχέδιαΚατεπείγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, μετά την άρνηση του Yπουργείου Ανάπτυξης να διαθέσει στους κατοίκους, που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ένταξης στο “fast track” επενδυτικού σχέδιου στην περιοχή Κάβο Σίδερο (Τοπλού) της Κρήτης, διοικητικά έγγραφα που αφορούν την έγκριση της επένδυσης. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει τα έγγραφα ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω ενώπιον του δικαστηρίου τους λόγους της προσφυγής τους. Η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζεται στην παραβίαση της οδηγίας 2003/4 για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης του Άαρχους. Η ευρωπαϊκή οδηγία και η Σύμβαση του Άαρχους κατοχυρώνουν το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Επίσης, στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της “Invest in Greeece” (εδώ) συμμετέχει ο επικεφαλής (managing senior partner) της δικηγορικής εταιρείας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα των επενδυτών ως ο νομικός σύμβουλός τους στην Ελλάδα (εδώ). Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ της “Invest in Greece” ενέκρινε στη συνεδρίαση της 18.9.2012 εισήγηση σχετικά με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο που προωθήθηκε στη Διυπουργική Επιτροπή προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο “fast track”.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε τα εξής:

“Ενώ οι αποφάσεις για την ένταξη στο “fast track” λαμβάνονται χωρίς τις αυτονόητες εγγυήσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης αρνείται στην πράξη το αυτονόητο δικαίωμα της προσφυγής των πολιτών κατά αντισυνταγματικών αποφάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η άρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης να δώσει τα διοικητικά έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση στους κατοίκους συνιστά παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων και των διεθνών συνθηκών. Η ευρωπαϊκή οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και η συνθήκη του Άαρχους κατοχυρώνουν το δικαίωμα των συμπολιτών μας να έχουν πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα που αφορούν επενδύσεις στην περιοχή τους.

Την ίδια στιγμή, η άρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης να παρέχει τα διοικητικά αυτά έγγραφα σε συμπολίτες μας που ασκούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη εναντίον διοικητικών αποφάσεων που παραβιάζουν το Σύνταγμα είναι πρωτοφανής. Όπως φαίνεται όμως είναι χαρακτηριστικό του νέου δόγματος της επιλεκτικής εφαρμογής των νόμων και του Συντάγματος υπέρ των πολιτικά και οικονομικά φίλων και κατά των αντιδρώντων και λιγότερο αρεστών.

Καλώ την κυβέρνηση να σταματήσει να δυσχεραίνει την πρόσβαση των συμπολιτών μας στη δικαιοσύνη και να τους παραδώσει άμεσα τα διοικητικά έγγραφα που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ».

Καλώ επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να δώσει άμεσα εξηγήσεις σχετικά με την παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο της “Invest in Greece” δικηγόρου επικεφαλής της εταιρείας που εμφανίζεται ως νομικός σύμβουλος των επενδυτών στην Τοπλού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η έγκριση της εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου της “Invest in Greece” αποτέλεσε πρόκριμα για την ένταξη του έργου στο “fast track”.

Γι’ αυτό το λόγο, καλώ την ηγεσία του Υπουργείου να αποσύρει την επένδυση στην Τοπλού από το “fast track” και να επανεξεταστεί ο φάκελος της από μηδενική βάση.”

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Σκιές διαπλοκής παρατηρούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 κατατέθηκε στο ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) κατά της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε στις διαδικασίες “fast track” που προβλέπονται από το ν. 3894/2010 το επενδυτικό σχέδιο «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ». Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την τουριστική ανάπτυξη πέντε ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.936 κλινών στη χερσόνησο Σίδερο του δήμου Σητείας που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA (GR 4320006). Η προσφυγή κατατέθηκε από κατοίκους της περιοχής στην οποία σχεδιάζεται να γίνει η επένδυση

Οι προσφεύγοντες κάτοικοι κατέθεσαν επίσης αίτηση ώστε να τους χορηγηθούν από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων διοικητικά έγγραφα που αφορούν την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω ενώπιον του δικαστηρίου τους λόγους της προσφυγής τους. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αυτά είναι η αίτηση της εταιρείας προς την ελληνική διοίκηση και οι εισηγήσεις οργάνων του ελληνικού δημοσίου σχετικά με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Η αίτηση των κατοίκων για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν διαθέτουν έννομο συμφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

Παραβιάζει η άρνηση παροχής των συγκεκριμένων πληροφοριών την οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης του Άαρχους;

Επιπλέον, ο βασικός εταίρος και διαχειριστής (managing senior partner) της δικηγορικής εταιρείας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας που σχεδιάζει την επένδυση στην Κρήτη ως ο νομικός σύμβουλός της στην Ελλάδα, συμμετέχει ταυτόχρονα ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της υπηρεσίας του υπουργείου “Invest in Greeece”. Το ΔΣ ενέκρινε στη συνεδρίαση της 18.9.2012 την εισήγηση της “Invest in Greece” σχετικά με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Παραβιάζει τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου το γεγονός ότι η έγκριση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από τη Διυπουργική Επιτροπή βασίστηκε σε εισήγηση του “Invest in Greeece” εγκεκριμένη από το ΔΣ στο οποίο συμμετέχει το συγκεκριμένο μέλος;

Print Friendly, PDF & Email

Από manos