Περί ηλεκτροπαραγωγής Νομαρχ. Επιτρ. Λασιθίου του Οικονομ. Επιμελητ.

Μετά από πολλών ετών παλινωδίες, υποσχέσεις, προγράμματα και διαψεύσεις και παρά τις αντιδράσεις μεγάλου μέρους της κοινωνίας του Λασιθίου, ξεκίνησε ο ΑΗΣ Αθερινόλακου. Σε μια περιοχή που παράλληλα δίνει με αιολική ενέργεια πολύ περισσότερη από εκείνη που καταναλώνει.

Και εν πάσει περιπτώσει στα πλαίσια μιας ισόρροπης κατανομής σε επίπεδο Κρήτης, με μια στάση συγκρητισμού, το Λασίθι δέχθηκε το «βάρος» παρά το ότι ανάλογη ισόρροπη κατανομή και επίδειξη συγκρητισμού δεν υπήρξε και ούτε υπάρχει σε άλλες υποδομές (δρόμοι, πανεπιστήμια κλπ).

Ο σταθμός έγινε δεκτός με την αποδοχή ε επίπεδο Κρήτης προγράμματος ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας σταθμών, ώστε ο κάθε νομός να έχει το ανάλογο βάρος, καθώς επίσης με την εισαγωγή διαφορετικής τεχνολογίας και ανάπτυξης των ήπιων μορφών ενέργειας. Υπήρξαν πιέσεις, προωθήθηκαν αποφάσεις, δόθηκαν υποσχέσις και υπήρξαν δεσμεύσεις.

Οι εξελίξεις όμως δεν δικαιώνουν εκείνους, που ψήφισαν, στήριξαν ή και πίεσαν για την εγκατάσταση ΑΗΣ στον Αθερινόλακο. Υπήρξαν από τότε φωνές που έλεγαν πως υπάρχει κίνδυνος ο σταθμός στο Λασίθι να αποτελέσει τη βασική μονάδα παραγωγής στην Κρήτη και τη σταδιακή υποβάθμιση των άλλων μονάδων με τη μετατροπή τους σε μονάδες εφεδρείας. Υπήρξαν προτάσεις πως έπρεπε εξ αρχής να χωροθετηθούν μαζί με τον Αθερινόλακο, νέοι σταθμοί και στους υπόλοιπους νομούς. Αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. Το αποτέλεσμα είναι να εξελίσσεται σήμερα ο σταθμός στον «Αθερινόλακο» σε βασικό σταθμό παραγωγής με τις συνεχείς επεκτάσεις. Έτσι το Λασίθι πέρα από κάθε αρχή ισόρροπης κατανομής και ορθολογισμού,αναλαμβάνει το κύριο βάρος της παραγωγής.

Φυσικά ούτε λόγος για νέους σταθμούς στους άλλους νομούς.

Ποιος αναλαμβάνει τώρα τις ευθύνες;

Θεωρούμε πως η αρχική συμφωνία παραβιάστηκε και πρέπει ο νομός δια των οργάνων του να την καταγγείλει με άμεσο στόχο τη διακοπή των εργασιών στον Αθερινόλακο.

Στη συνέχεια να επαναδιαπραγματευθούμε τη συμφωνία με την περιφέρεια και τους υπόλοιπους νομούς, ώστε:

  • Να εξασφαλισθούν οι αρχικοί όροι.
  • Να παρθούν μέτρα για την ισόρροπη κατανομή με βάση ορθολογικά κριτήρια, με την κατάρτιση και την υλοποίηση ενός μακρόχρονου προγράμματος επενδύσεων.
  • Να δοθεί βάρος στην ανάπτυξη εναλλακτικών, ήπιων και οικολογικών μορφών παραγωγής που προσιδιάζουν στο νησί μας.

Λασίθι 2 Μαρτίου 2005

Η Ν.Ε. Λασιθίου

Του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: