Το κεντρικό κτίριο στο Ηράκλειο

ENISA

Την απομάκρυνση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) το 2011, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόταση κανονισμού που εξέδωσε στις 20 Δεκεμβρίου του 2007, όπως απαντά η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Κοινωνίας πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης, κ. Viviane Reding σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του Πα.Σο.Κ. Σταύρου Αρναουτάκη.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής ζήτησε από την Επιτροπή να διευκρινίσει αν προτίθεται να «διαλύσει» τον ENISA και να συστήσει έναν νέο οργανισμό, όπως αναφερόταν σε δημοσιεύματα εφημερίδων. Επίσης, ζήτησε να μάθει γιατί δεν μεταβιβάζονται στον υφιστάμενο οργανισμό ENISA τα νέα καθήκοντα, oi αρμοδιότητες, ο προϋπολογισμός και το προσωπικό όπως συνέβη με τον οργανισμό EUMC στη Βιέννη που μετατράπηκε σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τέλος, γιατί η Επιτροπή δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη του οργανισμού αυξάνοντας τον προϋπολογισμό, το προσωπικό και τις αρμοδιότητές του όπως δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι ότι είναι αναγκαίο.

Viviane Reding

Επίτροπος Πληροφοριών και Ενημέρωσης

Στην απάντησή της, η κ. Reding αναφέρθηκε αρχικά στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, όπως δημοσιεύτηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2007. Μεταξύ των προτάσεων αυτών, ήταν και η ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στόχο την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών στην Ευρώπη χωρίς σύνορα, και την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Καθώς η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, σύμφωνα με την Επίτροπο, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα πολιτικής της Ε.Ε., η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθούν οι διατάξεις των υφιστάμενων κοινοτικών κανόνων σχετικά με θέματα ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που έγινε το 2006.
Η Επιτροπή, υποστηρίζει η κ. Reding, θεωρεί ότι οι σημερινές προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια δικτύων θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας, ώστε να καταστούν ασφαλέστερα τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών.

Για το ζήτημα του ENISA, η Επίτροπος επεσήμανε πως σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η διάρκεια λειτουργίας του εκπνέει αυτόματα στις 13 Μαρτίου του 2009. Στη δέσμη προτάσεων της 13ης Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή πρότεινε η μελλοντική Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να αναλάβει από τις 14 Μαρτίου 2011 όλες τις αρμοδιότητες του ENISA. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει, η κ. Reding κρίθηκε αναγκαία η παράταση της διάρκειας λειτουργίας του έως ότου η, υπό σύσταση ακόμη, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλάβει τις αρμοδιότητές του για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, στις 14 Μαρτίου του 2011.

Σταύρος Αρναουτάκης

Ευρωβουλευτής Πα.Σο.Κ.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής, ο Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η απάντηση της κυρίας Reding, επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την προτεινόμενη απομάκρυνση του ENISA από τη Κρήτη, προφανώς εξυπηρετεί ισχυρά συμφέροντα και δεν διστάζει να θυσιάσει το έργο που έχει ήδη παραχθεί και την τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτηθεί από τον ENISA στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Επίσης, δεν διστάζει να προβεί σε κατασπατάληση δημοσίων πόρων, αγνοώντας τις επενδύσεις της Ελλάδας για την υποστήριξη της λειτουργίας του ENISA και να παραβιάσει την Ευρωπαϊκή πολιτική για αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη. Ως Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες, δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες προκλητικές ενέργειες, οι οποίες αποτελούν πρωτοφανή προσβολή για τη χώρα μας και έρχονται σε ευθεία αντίφαση με θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς θα αντισταθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε υπογράφοντας όλοι μαζί το ψήφισμα κατά της μεθόδευσης αυτής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που βρίσκεται στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.friendsofenisa.eu».

Print Friendly, PDF & Email

Από manos