ΧΑΔΑΜετά από 25 χρόνια λειτουργίας ο ΧΑΔΑ Ιεράπετρας μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου, με το έργο αποκατάστασης του χώρου που ζήτησε ο Δήμος και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Περιβάλλον- αειφόρος ανάπτυξη».

Το έργο θα έχει κόστος 4,4 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ικανοποιώντας το αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας.

 

Ο χώρος είναι ο μεγαλύτερος ανεξέλεγκτος χώρος απόθεσης απορριμμάτων απ’ όλους που λειτούργησαν στην Κρήτη και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1985, δεχόμενος κατά κύριο λόγο οικιακά απορρίμματα και γεωργικά υπολείμματα.

Το έργο αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί στη θέση του ΧΑΔΑ ένας χώρος πρασίνου, στοχεύοντας αφενός στην αποκατάσταση του χώρου διάθεσης απορριμμάτων , αφετέρου στην επανένταξή του στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής με θαμνώδη βλάστηση που ταιριάζει στα δεδομένα του τόπου.

«Είναι ένα σημαντικό έργο που λύνει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Ιεράπετρα με το χώρο αυτό που έπρεπε να αποκατασταθεί αφού έχουν καταργηθεί οι χώροι αυτοί. Είναι σημαντικό γιατί το σύνολο της χωματερής οδηγείται προς αποκατάσταση και θα είναι διαθέσιμος για φύτευση. Είναι ένα έργο για το οποίοι η δημοτική Αρχή είχε θέσει ως προτεραιότητα και έκανε πολλές και μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα και να μπει στη φάση υλοποίησης», τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης.

Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης, που υπογράφηκε από το Υπουργείο, περιλαμβάνουν περιληπτικά τα παρακάτω:

1.Τη διευθέτηση του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΑΔΑ με κατασκευή ζώνης

εξομάλυνσης πάχους 0,30μ και κατασκευή περιμετρικής τάφρου συλλογής και

απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων.

2.Τη στρώση εκτόνωσης βιοαερίου από χαλίκι.

3.Τη στρώση στεγανοποίησης από συμπυκνωμένα αργιλικά υλικά πάχους της τάξης

των 0,30μ.

4.Κατασκευή ορθογωνικού οχετού εκτροπής του διερχόμενου ρέματος.

5.Ανόρυξη κατακόρυφων γεωτρήσεων παθητικής απαγωγής βιοαερίου.

6.Διαμόρφωση αντιπυρικής ζώνης ή άλλων μέτρων πυροπροστασίας

7.Εγκατάσταση μαρτύρων καθίζησης

8.Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση όπου απαιτείται.
από τον Δήμο Ιεράπετρας
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: