Ηράκλειο Πολιτών ΝομαρχίαΟμιλία Βαγγελιώς Σχοιναράκη-Ηλιάκη

στην παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού «Ηράκλειο – Πολιτών Νομαρχία».
Φίλες και φίλοι,
Στις 3 Ιουλίου 2006 παρουσιάσαμε στους πολίτες του Νομού μας τη διακήρυξη αρχών του συνδυασμού μας «Ηράκλειο. Πολιτών Νομαρχία». Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε για μια συλλογική, συμμετοχική, ενωτική πορεία, μαζί με τους πολίτες και για μια νέα αναπτυξιακή πρόταση για το νομό μας.

Στο διάστημα αυτό ανοίξαμε ένα γύρο εξαντλητικού, ανοιχτού, δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης. Ζητήσαμε τις απόψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις και τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των συμπολιτών μας. Απευθυνθήκαμε και απευθυνόμαστε, ειλικρινά, στο σύνολο των πολιτών του Ηρακλείου. Καταθέσαμε την αντίληψή μας και τη φιλοσοφία μας για την κοινωνία που θέλουμε για τους πολίτες του νομού μας και το ρόλο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
� Θέλουμε μια κοινωνία στηριγμένη στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισονομίας και της ισοπολιτείας, μια κοινωνία που επιβραβεύει τις αξίες και επενδύει στον άνθρωπο.
� Θέλουμε ένα νομό ισόρροπα αναπτυγμένο, στις υποδομές, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό.
� Θέλουμε τον πολίτη του νομού μας ενεργό και συμμέτοχο στις αποφάσεις, αυστηρό κριτή στη λειτουργία μας.
� Θέλουμε μια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ανοιχτή και εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες, με αποκεντρωμένες λειτουργίες.
� Θέλουμε μια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση διεκδικητική, λειτουργική και αποτελεσματική.
� Θέλουμε μα νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με αυτονομία αυτοδιοικητικού λόγου και ρόλου, που δεν συμβιβάζεται, δεν υποχωρεί και έχει πρώτη και αποκλειστική προτεραιότητα το συμφέρον των πολιτών και του τόπου.

Αποτέλεσμα αυτού του δημόσιου διαλόγου και της επίπονης δουλειάς 50 τουλάχστον στελεχών είναι το πρόγραμμά μας για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, με τη μορφή των δώδεκα προτεραιοτήτων, αλληλοσυμπληρούμενων, με σκοπό να καλύψουμε κάθε πτυχή της ζωής στο νομό.
Διαμορφώσαμε πράγματι το πρόγραμμά μας με βάση τη λογική του να συνθέσουμε έξυπνες και καινοτόμες προτάσεις που ακούστηκαν στην πορεία της διαβούλευσης και υπάρχουν τώρα στο πρόγραμμα.
Αλλά και τη λογική ότι, από τη μια πλευρά, το να ονειρεύεσαι κάτι χωρίς να μπορεί να υλοποιηθεί είναι ουτοπία, από την άλλη, το να προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι χωρίς όραμα είναι μια απλή διαχείριση.
Πρέπει να ισορροπείς ανάμεσα στα δύο και ταυτόχρονα να βάζεις ως προϋπόθεση στη δημιουργία ότι πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι, δηλαδή ένα δυναμικό δημιουργικό Νομαρχιακό Συμβούλιο και μια Νομάρχης που να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προυσιάζονται για τον τόπο αλλά και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Έχουμε θέσει λοιπόν 12 προτεραιότητες για το νομό μας.
1. Θέλουμε ένα πολίτη πραγματικά κυρίαρχο, που να έχει δυνατότητες συμμετοχής στις διαδικασίες, στις αποφάσεις και στον έλεγχο της νομαρχικής αυτοδιοίκησης. Έναν πολίτη που δεν θα ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία, δεν θα εξαπατείται ως καταναλωτής, που θα νοιώθει ασφάλεια και σιγουριά στην καθημερινότητά του. Γι� αυτό μπορούμε και : α) καθιερώνουμε το θεσμό της συστηματικής δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους πολίτες, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς για όλα τα σημαντικά θέματα του νομού μας. β) Αναδιοργανώνουμε το λειτουργικό σχήμα της νομαρχίας, σε συνεργασία με το σύνολο των εργαζομένων, γιατί αυτοί είναι οι αυριανοί συνεργάτες μας, με αυτούς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. γ) Πραγματοποιούμε εκτεταμένους και αυστηρούς ελέγχους για να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία και να πατάξουμε την αισχροκέρδεια.
2. Θέλουμε μια νομαρχία συνδεδεμένη άμεσα με την Ευρώπη των Περιφερειών. α) Γι� αυτό προωθούε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαμεσογειακού Κέντρου Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, με ρόλο την αναζήτηση προτάσεων και πόρων για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης του νομού, στο πλαίσιο των νέων δυνατοτήτων που παρέχει η ΕΕ. β) Εντασσόμαστε άμεσα στη Συνέλευση τν Περιφερειών της Ευρώπης, το μεγαλύτερο διαπεριφερειακό δημοκρατικό δίκτυο συνεργασίας στην Ευρώπη, για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων συνεργασίας.
3. Θέλουμε ένα νομό με ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ταυτόχροα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Γι� αυτό μπορούμε και διαμορφώνουμε Οργανισμό Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Προστασίας με στόχο τη λήψη πρωτοβουλιών για:
� την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων,
� τη «Βιολογικοποίηση» της συμβατικής γεωργίας με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων,
� τη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος,
� τη μεταφορά του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικύ ρεύματος της ΔΕΗ από τη θέση των Λινοπεραμάτων στην Κορακιά, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρειας, Νομαρχίας Ηρακλείου και δήμου Γαζίου.

4. Θέλουμε ένα νομό με υποδομές και σωστή χωροταξία. Γι� αυτό μπορούμε και διεκδικούμε την ολοκλήρωση και βελτίωση βασικών υποδομών, τόσο άυλων (θεσμικών), όπως είναι
� οι χρήσεις γης, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός,
� το Κτηματολόγιο,
� η οριοθέτηση γραμμών αιγιαλού και ρεμάτων,
� οι δασικοί χάρτες,
� ι αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές ζώνες προστασίας, όσο και των συμβατικών, όπως
� το οδικό δίκτυο,
� οι κάθετοι οδικοί άξονες,
� το επαρχιακό οδικό δίκτυο,
� ο Βόρειος Οδικός Άξονας,
� ο Νότιος Οδικός Άξονας,
� τα λιμάνια, εώ διεκδικούμε νέα μεγάλα έργα, όπως
� το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι,
� η υλοποίηση του σχεδιασμού της «Πύλης του Νότου», έτσι όπως εμείς θέλουμε ως πολίτες του νομού Ηρακλείου κι όχι έτσι όπως θέλουν κάποιοι που ενεργούν χωρίς πρόγραμμα και σχέδιο και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους πολίτες και το περιβάλλον.

5. Θέλουμε έναν νομό όπου θα αποτελεί θελκτικό τουριστικό προορισμό για 12 μήνες το χρόνο.
� Γι� αυτό οι δράσεις μας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε αυτήν την κατεύθυνση στοχεύουν.
� Υποστηρίζουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα του αγροτουρισμού.
� Αναδεικνύουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης και της γαστρονομικής παράδοσης και κρητικής διατροφής και στηρίζουμε τη λειτουργία των Κέντρων Γευσιγνωσίας Οίνου και ελαιολάδου.

6. Θέλουμε έναν νομό με ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και ταυτόχρονα προϋποθέσεις για να μένει ο πληθυσμός της υπαίθρου στον τόπο του. Θέλουμε υπηρεσίες και επιστήμονες δίπλα στο αγρότη ούτως ώστε να νοιώθει τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δίπλα του. Θέλουμε τη στροφή στην ποιοτική γεωργία και κτηνοτροφία.
Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε σε συνεργασία με τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών να προωθήσουμε τα προϊόντα των παραγωγών μας, ταυτόχρονα δε προσπαθούμε να λειτουργήσουν πιλοτικά στο νομό μας οι Ενώσεις ενιαία ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και των αγροτών μας.
� Ενισχύουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητας.
� Εκσυγχρονίζουμε �αναβαθμίζουμε τα τέσσερα σφαγεία του νομού.
� Ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε την Αγροαναπτυξιακή.

7. Θέλουμε τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του εμπορίου και της μεταποίησης.
� Γι� αυτό θέλουμε, μπορούμε και αξιοποιούμε όλα τα προγράμματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εόψει και του Δ� ΚΠΣ.
� Βελτιώνουμε τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) και του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ).
� Ελέγχουμε το παραεμπόριο.
� Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την οριοθέτηση χρήσεων γης και την υλποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε ο επιχειρηματίας να γνωρίζει επακριβώς τον τόπο και τον τρόπο όπου μπορεί να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του.

8. Θέλουμε ποιοτική παιδεία και εκπαίδευση για τους μαθητές, τους σπουδαστές και φοιτητές, αλλά και για όλους του πολίτες του νομού.
� Γι� αυτό συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να λύσουμε όλα τα στεγαστικά προβλήματα των σχολείων, να δώσουμε σύγχρονα διδακτήρια, να αναβαθμίσουμε τα παλιά σχολικά κτίρια, να εξασφαλίουμε πιστώσεις για την αγορά οικοπέδων, για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία, αλλά και μεταφορά μαθητών απομακρυσμένων περιοχών στα σχολεία υποδοχής. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες συνεργασίας της νομαρχίας με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ), τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς που λειτουργούν στο νομό μας.

9. Θέλουμε την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής. Γι� αυτό το λόγο προβλέπουμε την δρυση και λειτουργία Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Οργανισμού με σκοπό τη μέριμνα, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας.

10. Θέλουμε μια νεολαία διαμορφωτή των εξελίξεων.
� Γι� αυτό το λόγο αναβαθμίζουμε τη λειτουργία του νομαρχιακού συμβουλίου νεολαίας, με δικό του προγραμματισμό και δράσεις για τη νέα γενιά και στοχεύουμε στην
� διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων και άλλων δράσεων με θέματα νέας γενιάς,
� στήριξη των προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών μ χώρες της Ευρώπης,
� υλοποίηση προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων,
� υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων,
� στήριξη του εθελοντικού κινήματος των νέων.

11. Θέλουμε αθλητισμό για όλους. Γι� αυτό δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στη δημιουργία τόσο των νέων υποδομών που απαιτούνται, όσο και σε ένα πλούσιο πλαίσιο δράσης για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη νεολαία, τον αθλητισμό.

12. Θέλουμε μια νομαρχία που να φροντίζει για κάθε μέλος της και ιδιαίτερα τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Θέλουμε ένα νομό με δυναμική διαδρομή στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Στόχος η προάσπιση της υγείας του πολίτη, η κοινωνική φροντίδα και συνοχή, η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Μπορούμε λοιπόν να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό δίκτυο φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με σαφή ρόλο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Φίλες και φίλοι Με το πρόγραμμά μας δείχνουμε καθαρά ότι έχουμε σαφείς στόχους, σχέδιο δράσης αλλά και μάχης όταν χρειάζεται για το νομό μας, για τους πολίτες μας. Εμείς το πιστεύουμε. Θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε.

Φίλες και φίλοι
Οι προτεραιότητές μας για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ηρακλείου είναι αυτές. Το επόμενο διάστημα, στις περιοδείες μας που συνεχίζονται, θα αναλύσουμε το πρόγραμμά μας και τις προτεραιότητές μας. Επειδή όμως, καμιά πολιτική προσπάθεια δεν πετυχαίνει χωρίς τη συμμετοχή και συναίνεση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, κι επειδή πιστεύουμε βαθύτατα στις αστείρευτες δυνάμεις του λαού μας, επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και κινητοποίηση όλων των πολιτών, τς τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων, στη νέα αναπτυξιακή πορεία του τόπου, που δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αφήνει κανέναν έξω απ� αυτήν! Καλούμε όλους για δουλειά και υλοποίηση.
Εμείς με γνώμονα τις δεσμεύσεις μας για το νομό, τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι στη Νομαρχία -αυριανοί συνεργάτες μας- με τη γνώση, την εμπειρία και το φιλότιμό τους. Καλούμε όλους τους πολίτες του νομού να στηρίξουν την προσπάθειά μας με το μεράκι και την αγάπη που έχουν για το νομ μας.
Δεσμευόμαστε μαζί να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για το νομό, να μελετούμε τα προβλήματα και να δημιουργούμε κάθε φορά τα εργαλεία που απαιτούν οι λύσεις τους. Φίλες και φίλοι Βρισκόμαστε σήμερα στην τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα.
Δεσμευόμαστε ότ ο αγώνας θα είναι καθαρός, πολιτισμένος, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πολίτη. Απαιτούμε από όλους καθαρές προτάσεις, διάλογο για τα προβλήματα, και όχι στείρο, αντιπαραθετικό λόγο χωρίς περιεχόμενο.

Για μας αντίπαλος είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο νομός και οι συμπολίτες μας. Με αυτά θα αναμετρηθούμε. Και δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, με όποιες βελτιωτικές προτάσεις που προκύπτουν από το δημόσιο διάλογο, και θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν πιο αποφασιστικά για να κάνουμε το βήμα δυναμικά μπροστά για το Ηράκλειο και τους πολίτες του. Διότι εμείς πιστεύουμε στη συλλογική δράση και όχι στην «ενός ανδρός αρχή».

Σας ευχαριστούμε.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: