Δημήτρης Κουνενάκης

Σύγχρονος Δήμος

του Δ. Κουνενάκη.
Ο μικρός αριθμός εισακτέων στο ΤΕΙ Αγίου Νικολάου αλλά και στην ΑΣΤΕΑΝ, δημιουργεί προβληματισμό και ανησυχία για το μέλλον των δύο πνευματικών ιδρυμάτων. Μετά από πολλούς κόπους και προσπάθειες, ιδρύθηκαν μερικές σχολές στην περιοχή μας και στον υπόλοιπο νομό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αποκαθιστά την αδικία που υίσταται ο νομός από την άνιση χωροταξική κατανομή των ΑΕΙ και των ΤΕΙ στην Κρήτη.

 
Και τώρα με το νέο σύστημα εισαγωγής κινδυνεύουν και αυτά που έχουμε. Πέρα από το γενικότερο θέμα του τρόπου εφαρμογής της βάσης για την οποία υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις, πέρα από τις απόψεις που υπήρχαν από την τοπική αυτοδιοίκηση για σταδιακή εφαρμογή του μέτρου, για μας υπάρχει πλέον θέμα επιβίωσης των ΤΕΙ με απρόβλεπτες συνέπειες για την τοπική κοινωνία.
 
Τώρα μάλιστα που γίνεται γενικότερη συζήτηση για χωροταξική κατανομή των ΑΕΙ και ΤΕΙ, για συγχωνεύσεις, νέα γνωστικά αντικείμενα κλπ, είναι ανάγκη:
 
1. Να καθορίσουμε σε επίπεδο νομο και Δήμου τους στόχους μας, ώστε να έχουμε μια ενιαία στρατηγική.
 
2. Να ζητήσουμε την χωροταξική αναδιάρθρωση των σχολών σε επίπεδο Κρήτης ώστε να αποκτήσει ο νομός αυτό που δικαιούται. Δεδομένου ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλες σχολές στην Κρήτη, η αναδιάρθρωση , η συγχώνευση, τα νέα γνωστικά αντικείμενα πρέπει να οδογήσουν στην ενίσχυση του νομού Λασιθίου
 
3. Τα προβλήματα που ανέκυψαν δεν πρέπει με κανένα τρόπο να οδηγήσουν σε υποχώρηση το αίτημα γα νέα τμήματα. Διεκδικούμε τουλάχιστον δύο νέα τμήματα στον Άγιο Νικόλαο, ώστε και το ΤΕΙ να ολοκληρωθεί και οικονομίες κλίμακας να επιτευχθούν αλλά και το κατάλληλο πνευματικό περιβάλλον να δημιουργηθεί
 
Του Δημήτρη Κουενάκη
Υποψήφιου Δημάρχου Αγίου Νικολάου

Αγιος Νικόλαος 30 Αυγούστου 2006

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Από manos