Με τη πρόεδρο του Θεραπευτηρίου

Σύγχρονος Δήμος

Συνάντηση με την πρόεδρο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αγίου Νικολάου κα Μ. Μπαλή είχε αντιπροσωπεία του συνδυασμού «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ» με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουνενάκη.
Αναπτύχθηκε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία μας ετέθησαν ως σημαντικότερα τα παρακάτω ζητήματα:

1. Η έλλειψη επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σήμερα έχουν καλυφθεί 80 έναντι 130 οργανικών θέσεων. Λόγω έλλειψης προσωπικού δεν λειτουργεί ο α΄ όροφος.
2. Το κτιριακό πρόβλημα όσον αφορά την αποκατάσταση της στατικότητας, τη συντήρηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας ώστε να γίνει πιο εργονομικό για τις ανάγκες των νοσηλευομένων.
3. Το θεραπευτήριο μπορεί να αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες όπως βοήθεια στο σπίτι, εάν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό. Επίσης, χρειάζεται βοήθεια για να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει στην περιοχή. Μπορούν επίσης, δραστηριότητες του Θ.Χ.Π. να ενταχθούν στις δραστηριότητες του δήμου.

Τονίσαμε τη σημασία του Θ.Χ.Π. στο κεφάλαιο πρόνοια για την περιοχή μας και τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του Θεραπευτηρίου. Θεωρούμε πως είναι αναγκαία η τακτική συνεργασία του Δήμου με το Θεραπευτήριο, ώστε να διαμορφώνονται κοινοί στόχοι για την προώθηση των ζητημάτων του Θεραπευτηρίου. Επίσης, χρειάζονται δράσεις για τη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στο Θεραπευτήριο που έχει ανάγκη τόσο την ηθική όσο και την υλική συμπαράσταση όλων μας.

Άγιος Νικόλαος 5 Σεπτεμβρίου 2006

Το γραφείο Τύπου

e-mail: info@sdimos.gr

Print Friendly, PDF & Email

Από manos