Πανίκος Καρατσής Ο πολίτης έχει δικαίωμα σε καθημερινή βάση και με τη δική του συμμετοχή να παρακολουθεί και να κρίνει όλους όσους, άνδρες ή γυναίκες κατέχουν δημόσια θέση. Κάθε 4 χρόνια έχει υποχρέωση να αποτιμά, να κρίνει συνολικά και τελικά να αποφασίζει και να επιλέγει τη νέα δημοτική αρχή που πιστεύει ότι είναι ικανή να διοικήσει, να δώσει τις σωστές λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα και να βελτιώσει το επίπεδο της ποιότητας της ζωής του.
 
Αυτό είναι μόνο το ένα σκέλος του προβληματισμού στην επιλογή του καλύτερου. Το άλλο εξίσου σημαντικό ή και σημαντικότερο, είναι η επιλογή εκείνου πυ εκτός από τα παραπάνω, έχει την ικανότητα να δώσει στον τόπο προοπτική και να τον οδηγήσει στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, μέσα από την οποία θα προκύψει η βελτίωση όλων των ποιοτικών και οικονομικών μεγεθών για όλους τους πολίτες.
 
Είναι γνωστό ότι η κεντρική κυβέρνηση παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις της, δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για χρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να λύσουν καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Είναι επίσης γνωτό ότι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης εντείνεται καθημερινά σε όλη τη χώρα και βέβαια και στο Νομό μας και ο κάθε Δήμαρχος παλεύει καθημερινά να εξασφαλίσει κονδύλια για το ΔΗΜΟ ΤΟΥ, που βέβαια πιθανόν να τα στερηθεί ένας άλλος.
 
Ο ανταγωνισμός αυτός διευρύνεται και αποκτά χαρακτηριστικά πέραν των τοπικών και επεκτείνεται σε επίπεδο Χώρας ή και περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά περιβάλλον, η ικανότητα, η γνώση, η φατασία και η εμπειρία του Δημάρχου και των συνεργατών του στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την διεκδίκηση και τελικά την επιτυχή κατάληξη και απορρόφηση πόρων Εθνικών και Κοινοτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων , είναι η προϋπόθεση και η εγγύηση για την επιτυχία της δημοτικής αρχής με αποτέλεσμα τη βελτίωση της καθημερινότητας, την ανάπτυξη του τόπου και την άνοδο του οικονομικού, του πολιτιστικού, του πνευματικού και γενικά του βιοτικού επιπέδου.
 
Ευθύνη των πολιτών είναι η επιλογή εκείνου του υποψήφου Δημάρχου και των συνεργατών του που εγγυώνται με τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα τους την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων. Η ανάπτυξη ενός τόπου και στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου μας, στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
α. το ανθρώπινο δυναμικό
β. το χρήμα και τους οικονομικούς πόρους και
γ. τη γη δηλαδή τον ίδιο το τόπο. Ο δικός μας ο τόπος αν και παράλιος και ημιορεινός-ορεινός και μη προσφερόμενος για αναπτυγμένη και βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή(γεωργία), είναι προικισμένος με πρωτόγνωρη φυσική ομορφιά και άριστες κλιματολογικές συνθήκες.
 
Προϋποθέσεις ιδανικές για κατοικία, πρώτη ή δεύτερη και κυρίως για ανάπτυξη σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα, το τομέα της παροχής υπηρεσιών. Υπηρεσίες, όπως της παιδεία, της υγεία, του τουρισμού, αλλά και πολλών άλλων τομέων και η ποιοτική αναβάθμιση τους σε σχέση και με τις συνθήκες διαβίωσης θα πρέπει να αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα έναντι πολλών άλλων ανταγωνιστικών περιοχών. Η συσσώρευση κεφαλαίου(το χρήμα), αν και πιστεύω πως βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν αξιοποιείται με τον πιο δυναμικό τρόπο και δεν αποδίδει τα μέγιστα δυνατά.
 
Η ενημέρωση, η καθοδήγηση, η συμπαράσταση του Δήμου στους επιχειρηματίες και η διάνοιη νέων επιχειρηματικών δρόμων είναι η αναγκαία προϋπόθεση για πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, για αύξηση των θέσεων εργασίας και προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, συνθήκες που αυτόματα θα τροφοδοτούν την αναπτυξιακή διαδικασία στο τόπο. Άφησα τελευταίο τον παάγοντα «ανθρώπινο δυναμικό».
 
Όχι γιατί είναι τελευταίος στη σειρά προτεραιότητας, αλλά γιατί ακριβώς είναι ο σημαντικότερος και ο πολυτιμότερος παράγοντας για ένα τόπο, μια επιχείρηση, ένα οργανισμό. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο και το βασικό συντελεστή ανάπτυξης. Κάθε επένδυση σε αυτό τον παράγοντα, η συνολική αξιοποίηση του και η παροχή κάθε ευκαιρίας για επιμόρφωση, απόκτηση νέων γνώσεων και κατάκτηση της σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.
 
Αυτό ισχύει πρωτίστως και για το απασχολούμενο σήμερα ανθρώπινο δυναμικό στο Δήμο, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η διοίκηση μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού όπως είναι ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣ) δεν μπορεί να στηρίζεται σε ερασιτεχνισμούς, φιλικές η και συγγενικές σχέσεις, αλλά σε βαθιά επιστημονική διοικητική γνώση και να ασκείται από άτομα προικισμένα με ικανότητες και εμπειρία.
 
Ο Δήμος, το κοινό μας σπίτι, όπως μου αρέσει να τον αποκαλώ, αλλά και το στρατηγείο του τόπου, χρειάζεται ηγεσία με όραμα, ικανότητα και γνώση για να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να οργανώσει, να καθοδηγήσει και τελικά να υλοποιήσει τους στόχους που δεν είναι άλλοι από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη του τόπου.
 
Αυτές τις αναγκαίες και απαραίτητες συνθήκες για επιτυχία, τις εγγυάται κατά τη δική μου γνώμη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο συνδυασμός «Σύγχρονος Δήμος» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Δημήτρη Κουνενάκη. Με αυτό το συνδυασμό θα είμαι ξανά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, θέτοντας τον εαυτό μου στη κρίση του κάθε πολίτη για αξιολόγηση και επιλογή. Στους ίδιους τους πολίτες ανήκει η τιμή, αλλά και η μεγάλη ευθύνη για την επιλογή τους που θα κρίνει την πορεία αυτού του τόπου, αλλά και το δικό τους μέλλον.
 
Πανίκος Καρατσής
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d