σύγχρονος δήμοςΤο σχέδιο Καλλικράτης με τις συνενώσεις πρώην Δήμων που προέβλεπε, δημιούργησε ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη στην περιοχή μας. Όπως ήταν φυσικό, ανεμένοντο και οι αντίστοιχοι πόροι και τα απαραίτητα μέσα για τη στήριξη του νέου Δήμου. Δυστυχώς η πραγματικότητα ήταν παντελώς διαφορετική, λόγω της γενικής πολιτικής κατάστασης στη χώρα.(Μνημόνια, οικονομική κρίση). Η διαφθορά, η διαπλοκή και η ανεντιμότητα ανθρώπων που διοίκησαν σε διάφορους τομείς, οδήγησαν στην παρακμή και στα σκληρά μέτρα «επί δικαίων και αδίκων».

 

Σε τοπικό επίπεδο, σοκ προκάλεσε το απίστευτο έλλειμμα του πρώην Δήμου Νεάπολης που σήμερα μαζί με τους τόκους πλησιάζει το 1.500.000 ευρώ !!!!!

Η διαχείριση αυτού του ελλείμματος δηλ. η καταγραφή, η αποπληρωμή δαπανών ανεξόφλητων, οι δημόσιοι έλεγχοι, η κοινωνική συνοχή και γενικότερα η διοίκηση στις υπάρχουσες συνθήκες , απαιτούσαν:

εντιμότητα και χρηστή διαχείριση

δικαιοσύνη και ισονομία

αποτελεσματικότητα και σχέδιο

 

Έτσι ,έχοντας υπόψη επιπλέον την ψυχολογία των πολιτών από την ενσωμάτωση του πρώην Δήμου, το κλίμα από τη διαπίστωση του ελλείμματος καθώς και το ιδιαίτερο βάρος του π. Δήμου Νεάπολης και κυρίως της πόλης της Νεάπολης με την ιστορία της, τον οικονομικό και κοινωνικό της ρόλο ,τα Δικαστήρια του Nομού και την Μητρόπολη, καταβάλλαμε τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κύρια προβλήματα καθώς και η καθημερινότητα. Μια προσπάθεια που συμπληρώνεται διαρκώς με την ένταξη της ευρύτερης περιοχής στο τουριστικό γίγνεσθαι του Δήμου, δεδομένων των τουριστικών πόρων που υπάρχουν.

 

Με τις περιορισμένες οικονομικές δυνάμεις του Δήμου προσπαθήσαμε παρά τις επιμέρους αδυναμίες, τις εντάσεις και τις καθυστερήσεις να παράξουμε όσο έργο ήταν εφικτό. Οι πολίτες είναι σε θέση να κρίνουν και να αξιολογήσουν με αντικειμενικότητα και χωρίς διάθεση μηδενισμού το παραχθέν έργο και τις δράσεις μας.

Ενδεικτικά για την δράση μας:

1. Διοικούμε με εντιμότητα και δικαιοσύνη, με σεβασμό στην κοινωνία, με χρηστή διαχείριση του δημόσιου χώρου. Αυτό είναι το σημαντικότερο επίτευγμα κατά τη γνώμη μας, μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της διαφθοράς.

2. Στην τρικυμία που βρεθήκαμε (συνενώσεις, μνημόνιο, μέτρα, έλλειμμα) παραμείναμε όρθιοι ακολουθώντας τακτική ήπιων τόνων και μετριοπάθειας.

3. Παρά το έλλειμμα και τη μείωση των εσόδων των Δήμων πάνω από 60%, με συνετή διαχείριση είμαστε από τους Δήμους χωρίς χρέη και με κάλυψη των υποχρεώσεων μας.

 

Ειδικότερα για την περιοχή του πρώην Δήμου Νεάπολης:

1. Διαχείριση του Ελλείμματος.

Το έλλειμμα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η διαχείρισή του, η σπουδαιότερη ενέργεια και δράση που είχαμε στην περιοχή.

Τα κυριότερα προβλήματα:

Έλλειμμα χρημάτων

Ψυχολογική πίεση

Οικονομικοί έλεγχοι

Στοχοποίηση πολλών πολιτών

Δικαστική εμπλοκή υπαλλήλων και αιρετών

Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων

Απαντήσεις σε ατελείωτα ερωτηματικά…

Κοινωνική ηρεμία και κλίμα εμπιστοσύνης.

 

Με τη δικαστική διαδικασία ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα αυτή η απερίγραπτη υπόθεση, ώστε να καταλογισθούν οι ευθύνες, να αναζητηθούν τα κλεμμένα, να ηρεμίσει οι κοινωνία .

 

Το υπόλοιπο του ταμείου που επικαλούνται διάφοροι συμπολίτες, αυτό είναι ένα συνηθισμένο θέμα στους ισολογισμούς των Δήμων (υπόλοιπο εις νέο το λένε οι λογιστές) και το οποίο ήταν και είναι πλήρως κατανεμημένο σε κωδικούς. Για μία σύγκριση ενημερώνουμε ότι το αντίστοιχο του ενοποιημένου Δήμου στις 31/12/2013 είναι πάνω από 6 εκατομ. ευρώ. Αυτό δε σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα, αφού είναι κατανεμημένα στους αντίστοιχους κωδικούς. ΄Οποιος επιθυμεί μπορεί να ενημερωθεί για την ανάλυση του υπολοίπου.

 

2. Έργο Αποχέτευσης Νεάπολης, Βουλισμένης, Λατσίδας.

Το μεγαλύτερο έργο του Δήμου, ξεκίνησε μετά από καθυστέρηση πολλών ετών. Αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Είναι ένα έργο δύσκολο και η μελέτη δεν προέβλεπε δίκτυο ύδρευσης και ομβρίων. Η ΔΕΥΑΝ, στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία της οποίας οφείλεται η ωρίμανση και η έναρξη του έργου, κάνει παράλληλη μελέτη για ύδρευση και όμβρια. Προϋπολογισμός έργου 10.043.373 ευρώ

 

3. Αντικατάσταση στέγης αμιάντου Λυκείου-Γυμνασίου Νεάπολης.

Προϋπολογισμός: 416.600 ευρώ

 

4. Τσιμεντοστρώσεις στα Μετόχια και στη Νεάπολη.

Προϋπολογισμός: 342.855 ευρώ

5. Παιδικές χαρές στη Νεάπολη και πεζοδρόμια.

Προϋπολογισμός: 56.000 ευρώ

6. Στίβος γηπέδου Νεάπολης

Προϋπολογισμός: 95.000 ευρώ

7. Χρηματοδότηση ανασκαφών στη ΔΡΗΡΟ

 

8.Δίκτυο Αποχέτευσης Εργατικών κατοικιών Νεάπολης και εξοπλισμός

δεξαμενών Προϋπολογισμός 20.000 €

 

 

Μελέτες και έργα που εξελίσσονται στις Τοπικές Κοινότητες Νεάπολης:

1. Αποκατάσταση Δεξαμενή Φουρνής: Προϋπολοσμός: 46.740 ευρώ

2. Αποκατάσταση Δεξαμενής Δωριών: Προϋπολογισμός: 12.456 ευρώ

3. Αποκατάσταση Κοινοτικού καταστήματος Βουλισμένης: Προϋπολ: 19.680 ευρώ

4. Ανάπλαση Βρυσσών: Π ροϋπολ: 311.000 ευρώ

5. Ανάπλαση Χουμεριάκου: Προϋπολ: 304.000 ευρώ

6. Ανάπλαση Φουρνής: Προϋπολ: 345.000 ευρώ

7. Ανάπλαση Καστελλίου Φουρνής: Προϋπολ: 255.000 ευρώ

8. Ανάπλαση Λατσίδας: Προϋπολ: 145.000 ευρώ

9. Παρεμβάσεις και συντηρήσεις σε όλα τα διαμερίσματα

10.Μελέτη –διάθεση λυμάτων Φουρνής-Καστελλίου Προϋπολ: 40.000ευρώ

 

Πρόγραμμα Leader:

1. Πρόταση και κατ΄ αρχήν έγκριση Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης στο παλιό Γυμνάσιο: Προϋπολογ: 206.777 ευρώ

2. Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου και περιβάλλοντος χώρου στην Παναγία Κουμπελίνα Χουμεριάκου: Προϋπολ: 184.066 ευρώ

3. Έγκριση κατ’ αρχήν καθορισμού σηματοδότησης ηλεκτρονικής στήριξης φυσιολατρικών διαδρομών σε όλη την περιφέρεια του πρώην Δήμου Νεάπολης

 

Άλλες δράσεις:

1. Ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας και συντήρησης πρασίνου καθώς και του φωτισμού

2. Συντήρηση του εκτεταμένου αγροτικού δικτύου δρόμων

3. Παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία υποκαταστήματος ΙΚΑ στη Νεάπολη.

4. Παραχώρηση χώρου για λειτουργία ΚΕΦ (Εφορία) στη Νεάπολη

5. Παραχώρηση χώρου για Κυνηγετικό Σύλλογο

6. Παραχώρηση χώρου στο παλιό γυμνάσιο για το Λαογραφικό μουσείο

7. Συντήρηση και βελτιώσεις στο γήπεδο

8. Συντήρηση και καθαρισμός αύλειου χώρου γυμνασίου λυκείου καθώς και χώρων στάθμευσης

9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νεάπολη

10. Ανάπλαση μνημείου πεσόντων

11. Στήριξη της Φιλαρμονικής και αγορά νέων οργάνων και στολών

12. Συντήρηση του κτηρίου της Φιλαρμονικής

13. Στέγαση εμπορικού συλλόγου σε χώρο του πρώην ΚΠΕ

14. Λειτουργία των σφαγείων

15. Αναβάθμιση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

16. Η στήριξη του αγώνα για την αυτοτέλεια του νοσοκομείου μας με στόχο το κέντρο αποκατάστασης.

17. Ανάπτυξη της κοινωνική πολιτικής του Δήμου σε όλα τα διαμερίσματα

 

Η ενδεικτική παράθεση των παραπάνω που αναδεικνύει το μέγεθος των παρεμβάσεων που έγιναν, απευθύνεται στους πολίτες για ενημέρωση αλλά και ως απάντηση σε εκείνους που υποτιμούν ή υποβαθμίζουν όσα έγιναν. Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι τα έργα, οι μελέτες και οι παρεμβάσεις που αναφέρουμε παραπάνω έγιναν μέσα σε τρία χρόνια, μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε και καλό είναι να συγκριθούν με άλλες περιόδους. Πίσω από αυτές τις δράσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατέβαλαν σοβαρές προσπάθειες..

Εν κατακλείδι πιστεύουμε ότι με τα έργα που εξελίσσονται θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος με τις βασικές υποδομές που θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε τον επόμενο κύκλο των διαμορφώσεων, επεμβάσεων και λοιπών δράσεων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και των οικισμών.

 

Ιανουάριος 2014

Σύγχρονος Δήμος

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: