και οι υδραυλικοί πρέπει να αλλάξουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος
και οι υδραυλικοί πρέπει να αλλάξουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Σε εφαρμογή των Π.Δ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 & 108/2013, όλοι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που σχετίζονται με τις ειδικότητες των παραπάνω Π.Δ. και συγκεκριμένα οι κάτοχοι άδειας :

Υδραυλικού, Χειριστή Μηχανήματος Έργου, Τεχνικού καύσης, Πρακτικού Μηχανικού, Ηλεκτροσυγκολλητή, Οξυγονοκολλητή, Ψυκτικού, Ηλεκτρολόγου και οι Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μηχανολόγων Μέσων Τεχνικών Σχολών, είναι υποχρεωμένοι να αντιστοιχίσουν  τις άδειες τους μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα Π.Δ. και τις απορρέουσες από αυτά Αποφάσεις.

Συγκεκριμένα οι προθεσμίες λήγουν:

Για τους Υδραυλικούς στις 11-7-2015

Για τους Χειριστές Μ.Ε. στις 6-9-2015

Για τους Τεχνικούς Καύσης στις 11-7-2015

Για τους Πρακτικούς Μηχανικούς στις 11-7-2015

Για τους Ηλεκτροσυγκολλητές στις 11-7-2015

Για τους Οξυγονοκολλητές στις 11-7-2015

Για τις Εγγραφές στα Μητρώα Μηχανολόγων Μ.Τ.Σ. στις 11-7-2015

Για τους Ψυκτικούς στις 17-1-2016

Για τους Ηλεκτρολόγους πριν την ημερομηνία λήξης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία αντικατάστασης των παραπάνω αδειών, στα τηλέφωνα του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου, 2813410451  2813410450  2813410419  2813410423.

Για τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες (Χανιά, Ρέθυμνο & Λασίθι) στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: