ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός
ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός

Ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός, με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, επικεφαλής του συνδυασμού “Δικαίωμα στη Πόλη”,

προχώρησε σε σε ενημέρωση για ότι έχει γίνει μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη παρουσίαση που έγινε στο Επιμελητήριο Λασιθίου, ο κ. Ζερβός αναφέρθηκε σε έργα, μελέτες, αντιμετώπιση της καθημερινότητας και άλλα:

Ο κ. Ζερβός, αναφέρθηκε σε:

 • Συμπληρώθηκαν 6 μήνες από την ανάληψη της δημοτ. Αρχής από τον συνδυασμό μας ‘’Δικαίωμα στην πόλη’’. Προγραμματιζόταν για τον Δεκέμβριο αλλά οι πολιτικές εξελίξεις δεν μας το επέτρεψαν.
 • Έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας, πλήρως επικαιροποιημένα, για επανακαθορίσουμε τους στόχους :
  • Πραγματική εικόνα του Δήμου . Για να διαμορφώσουμε την πραγματική εικόνα του Δήμου χρειάστηκε αρκετός καιρός αφού το υπόμνημα παράδοσης ήταν όλο κι όλο 2 σελίδες με αρκετές ανακρίβειες και σημαντι-κές ελλείψεις. ( π.χ. έργο Σταυρού , κτίριο στο σπήλαιο Μιλάτου, σχολικά κτίρια, κ.λ.π.)
  • Νέα πολιτική πραγματικότητα μετά την εκλογή νέας κυβέρνησης στις 25 Ιαν. 2015. Αναμονή συγκεκριμενοποίησης νέας πολιτικής και στελέχωσης κρατικού μηχανισμού σε όλο το βάθος .
  • Εγκεκριμένο ΠΕΠ Κρήτης (άξονες και προϋποθέσεις ένταξης και χρηματο-δότησης έργων και δράσεων)
 • Προσωπική περιουσιακή κατάσταση / ανηρτημένη στο διαδίκτυο
 • Δημοκρατική πρακτική ( Μη παραίτηση από Αναπτυξιακή / Νοσοκομείο – χρέωση σε μας των προβλημάτων λειτουργίας )

Στόχοι – Προτεραιότητες

 • Διαφορετικός τρόπος Διοίκησης
  • Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων και όχι άσκοπες αναβολές που χαϊδεύουν αυτιά (πχ. ΚΕΠ Σισίου ή κτίριο Μιλάτου)
  • Παρεμβάσεις μετά από ολοκληρωμένη διερεύνηση και με απόλυτο σεβασμό στα χρήματα του δημότη. Όχι έργα αποσπασματικά ή βιτρίνας.
  • Προσπάθεια εξωστρέφειας (ΠΕΔ , πρωτοβουλίες ανάδειξης σοβαρών θεμάτων)
 • Διαφορετική λογική λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σήμερα (όχι ως δικαιολογία) /           Απίθανη γραφειοκρατεία
 1. Διοικητικά

Οργανωτικά

 • Αξιολόγηση υπηρεσιών Δήμου ( έγινε από ομάδα υπαλλήλων.)
 • Νέος οργανισμός ( ετοιμάζεται )
 • Νέο πενταετές αναπτυξιακό (συντάσσεται από ομάδα υπαλλήλων.)
 • Ίδρυση ΚΕΠ Ελούντας / Κριτσάς –        Τακτοποίηση λειτουργίας ΚΕΠ Σισσίου
 • Πρόσθετες υπηρεσίες στο ΚΕΠ (Δημοτολόγιο, βεβαιώσεις μον. κατοικίας, κ.λ.π.)
 • Καλύτερος συντονισμός των διευθύνσεων του Δήμου.
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Συντονιστής Δντής
 • Καθημερινότητα πολίτη
  • Καθαριότητα
   • Αποκομιδή
   • Ευπρεπισμός ( προσφορές χρωμάτων )
   • Διαχείριση ΧΥΤΑ
    • Νέοι περιβαλλοντικοί όροι ( είχαν λήξει το 2011 )
    • Νέα άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ (έληξε τον Αυγ. του 2014 και δεν είχε ξεκινήσει διαδικασία ανανέωσης)
    • Διαχείριση στραγγίδίων/Lagoon – Λειτουργία Πυρσού
    • Κλωβός για τα ανακυκλούμενα
    • Προμήθεια πλυντηρίου κάδων ( προγραμματίστηκε / leasing )
    • Προμήθεια μηχανήματος τεμαχισμού κλαδιών ( έγινε )
   • Αμεσότητα στις επείγουσες παρεμβάσεις ( π.χ. Μίλατος )
   • Κοινωνική πολιτική ( θα αναλυθεί παρακάτω )
   • Κανονιστικές διατάξεις για κοινόχρ. χώρους και περίπτερα (κατασκευές στους ενοικιαζόμενους χώρους και περί τα περίπτερα με ενιαία λόγο και πρότυπα σε όλο τον Δήμο. Περίοδος προσαρμογής)
 • Οικονομικά
  • Εικόνα οικονομικών κατά την παραλαβή
  • Αναζήτηση εσόδων από δημοτ. τέλη που διαφεύγουν ( αύξηση εσόδων / μείωση τελών !!!)
  • Αναδιάταξη φορτίου δημοτ. Φωτισμού (για ορθολογικότερη κατανομή ανά μετρητη)
  • Λειτουργία χώρου στάθμευσης στην Ελούντα

Γενικά

 • Ανασύσταση κοιν. Διαμ/τος Μιλάτου
 • Ολοκλήρωση παραχώρησης Αρρεναγωγείου Βραχασίου στην Βελγική Σχολή (τελματωμένο)
 • Σύμφωνο Δημάρχων / ενεργειακό αποτύπωμα
 • ‘’Καθαρό’’ Κριτσάς
  • Αποτύπωση – κτηματολόγιο / Ορθοφωτοχάρτες
  • Νέος κανονισμός
  • Ιδιοκτησιακό ( αναζήτηση προσφορότερης λύσης )
 • Αλμυρός ( Βιότοπος ) – Ιδιοκτησιακό / Πρόταση βελτίωσης και προστασίας
 • Περιορισμός αρχαιολ. Ζωνών Καλού Χωριού ( ελήφθη ήδη αποφαση )
 • Δημόσια Κτίρια Αγ. Νικολάου
  • Ειρηνοδικείο / Φρουραρχείο / ΕΟΜΜΕΧ
 • Περιφερειακά Ιατρεία
  • Ελούντας / Ανταλλαγή
  • Κριτσάς / Αλλαγή θέσης ( ‘’Πλάϊ’’ )
  • Σισσίου / Κάθετη ιδιοκτησία ( αναζήτηση προσφορότερης λύσης )
 • Πολυϊατρείο ΙΚΑ ( Το έργο είναι στον αέρα όχι μόνο λόγω οικονομικών αλλά και γιατί το ΙΚΑ , δεν έχει κυριότητα του χώρου. Ο Δήμος δεν έχει παραχωρήσει δωρεάν τον χώρο αφού είχε συμφωνηθεί και από το ΙΚΑ η εξαγορά του ακινήτου που δεν έγινε ποτέ. Δεν διεκδικήθηκαν ποτέ τα συμφωνηθέντα χρήματα. Σήμερα μάλιστα μπαίνει σοβαρά στο τραπέζι η διεκδίκηση ενός τέτοιου μεγάλου έργου, ενώ υπολειτουργεί το ΓΝΝΑΝ ή κάποια μικρότερη δομή στο ήδη υφιστάμενο κτίριο του ΙΚΑ).
 • Αγορά ‘’Ρωμάνα Πορτέλα’’
 • Διεύρυνση πλατείας Καλού Χωριού ( Αρνικού)
 • Αγορά μικρού ακινήτου στο ‘’Πάνω Σίσι’’ για κυκλοφ. Βελτίωση
 • Αγορά οικοπέδου στο Σίσι για ενοποίηση με το γήπεδο και κατασκευή Γηπέδου αλλά και χώρο σχολικού συγκροτήματος
 1. Τεχνικά
 • Έργα
  • Προετοιμασία προγράμματος έργων 2015
   • Σχολικές μονάδες (μονώσεις/ενισχύσεις)
   • Αγροτική οδοποιία (αξιοποίηση λιμναζόντων πόρων από την πολιτ. Προστασία)
   • Διαμόρφωση/επισκευή/συντήρηση παλιάς τουρ. αστυνομίας στη Λίμνη για τους πολιτικούς γάμους.
  • ΟΣΑΠΥ ( προβλήματα : Βρύσσες, Καλό Χωριό, Βραχάσι, κ.λ.π. )
  • Σταυρός ( προβλήματα : νομικά ζητήματα με ιδιοκτησίες )
  • Περιφερειακός Ελούντας ( τελματωμένο, επαφή με τους ενιστάμενους )
  • Οδός προς ΒΙΟ.ΠΑ. ( συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την διαμόρφωση του κόμβου εισόδου)
  • Παραδοσιακή ταβέρνα Σπηλαίου Μιλάτου ( έργο παρατημένο από το 2007 / Δικαστική εμπλοκή   – προσπάθεια απεμπλοκής )
  • Νεκροταφεία
  • Παλαιοντολογικό μουσείο ‘’Καθαρού’’ ( Περίφραξη χώρου περιορισμός έκτασης)
 • Μελέτες
  • Γέφυρα Ξεροποτάμου (έγινε τροποποίηση για την καλύτερη κυκλοφορία στην περιοχή / Οδός Νεαπόλεως)
  • Πεζογέφυρα (ακυρώθηκε η προκήρυξη για να εξετασθεί το ενδεχόμενο κανονικής γέφυρας)
  • Κατασκευή ανοικτού Θεάτρου / Αναζητείται καταλληλότερος χώρος
  • Αναπλάσεις : Αράπικα / Μύλος / Κεφάλι-Νομαρχία
  • Πλατεία Ελούντας
  • Παραλιακό μέτωπο Ελούντας από Μέγαρο προς Χαρουπαποθήκες
  • Παράκαμψη ‘’Τσιφλικιού’’ ( μελέτη της Περιφ. Ενότητας Λασιθίου)
  • Παραλιακό μέτωπο Σισσίου – Μιλάτου ( Μελέτη Σκουτέλη )
  • Αποκατάσταση Λιμένος Σισσίου (ανατέθηκε)
  • Ύφαλος προστασίας στην Μίλατο (ανατέθηκε)
  • Μικρός μώλος στο ‘’Βούλισμα’’ (ανατέθηκε)
  • Ακτομηχανική όλου του θαλασσίου μετώπου ( ΙΤΕ , 4 Δήμοι )
  • Δρόμος στην περιοχή ‘’Πηγαϊδάκια’’ Ελούντας / Χρηματοδότηση από τους ξενοδόχους ( μελέτη )
  • Πλατεία Βερντέν στην Νεάπολη
  • Αρχιτεκτ. Διαγωνισμός ιδεών για την κεντρική πλατεία Νεάπολης
  • Παραλιακό μέτωπο Αγ. Νικολάου (Αμμούδι/Λιμάνι – Λιμάνι- Κιτροπλατεία – Άμμος – Καθολικό)
  • REX / Μόνωση – ενεργειακά
  • Μελέτη μωλίσκου ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ
  • Μελέτη Αμμουδάρας
  • Διάνοιξη δρόμου στον Κρούστα
 • Κυκλοφοριακό σενάριο για την πόλη
 • Χωροταξία – Πολεοδομία
  • Διορθώσεις ΣΧΟΟΑΠ (Επανεκίνηση του θέματος)
  • Τροποποίηση – Ενοποίηση ΣΧΟΟΑΠ Αγ. Νικολάου & Νεάπολης
  • Όρια Οικισμών ( Περιορισμός )
  • Σχέδιο πόλης Νεάπολης
   • Σημειακή Τροποποίηση
   • Πράξεις αναλογισμού παλιού σχεδίου
   • Τροποποίηση νέου σχεδίου
  • Σχέδιο πόλης Αγ. Νικολάου
   • Απαλλοτρίωση χώρου ανατολικά του νοσοκομείου
   • Περιοχή Αγ. Τριάδας / Χώρος Γύρω από την Εκκλησία / Απότμηση Καραμανώλη
   • Παναγίτσα ( απότμηση )
   • Σταυροδρόμι στους Πίσιδες προς Κατσίκια και ΧΥΤΑ (Αναζήτηση εξαγοράς παλιών κτισμάτων για βελτίωση της κυκλοφορίας)
 1. Κοινωνικά
 • ‘’Ελπίζω’’ ( συνέχιση λειτουργίας )
 • Κοινωνικό παντοπωλείο
 • Συμμετοχή στην ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ‘’Περίπλους’’ με το ‘’ΨΥΧΑΡΓΩ’’.
 • Μελέτη βρεφικού σταθμού
 • Μηχ/ση
 • Μεταστέγαση ΚΑΠΗ
 • Αναμόρφωση τροφείων
 1. Πολιτισμός/Αθλητισμός – Παιδεία
 • Ολοκλήρωση Τ10 ( εχρησιμοποιείτο ως αποθήκη υλικών !!!! / παραδόθηκε στον εργολάβο το κλειδί και η εντολή για ολοκλήρωση αντικειμένου ).
 • Γήπεδο Σισσίου ( Η προταθείσα θέση στο ΣΧΟΟΑΠ δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω ανυπαρξίας πρόσβασης αλλά και μορφής οικοπέδου / Το υφιστάμενο σήμερα έχει προταθεί ως σχολικός χώρος και απαιτείται τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ ) . Ήδη λάβαμε απόφαση για την αγορά όμορου οικοπέδου και την συνύπαρξη αθλητικού και εκπαιδευτικού χώρου .
 • Γήπεδο Αμμούδας (μεταφορά του γηπέδου της Άμμου)
 • Κρούστας (Υπεγράφει η σύμβαση με την Περιφέρεια)
 • Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητ. Χώρων
 • 5 εργαστήρια Η/Υ
 • Από Συν. Τράπεζα Χανίων 4 Η/Υ
 • Προγραμματισμός σχολ. Μονάδων ( έτοιμες μελέτες ??? )
 • Προβληματισμός για γ΄βάθμια εκπαίδευση ( ΑΣΤΕΚ / ΑΤΕΙ )
 1. ΔΕΥΑΑΝ
 • Βασικό θέμα στην λειγότερο ικανοποιητική λειτουργία της υπηρεσίας η αποστελέχωση λόγω συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προσλήψεων.
 • Ολοκλήρωση έργου από το διυλιστήριο Αποσελέμη μέχρι την δεξαμενή κεφαλής στην περιοχή μας
 • ΒΙΟ.ΚΑ. (ολοκλήρωση επιλογής εργολάβου ανακαίνισης )
 • Εσωτερικά δίκτυα ( 20 εκ. € ) στο έργο Αποσελέμη μετά την δεξαμενή κεφαλής .
 • Έργα αποχέτευσης Σίσσι / Μίλατος
 • Συνέχιση έργων Νεάπολης / Κρούστα / Πρίνα / Ελούνα
 • Όμβρια Μακεδονομάχων και γύρω περιοχής
 1. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

            Κατάσταση

 • Οφειλές σε ΔΕΗ – ΔΕΥΑΑΝ – ΟΤΕ – ΙΚΑ – Ιδιώτες για εκτελεσθείσες αλλά μη νομιμοποιηθείσες εργασίες
 • Απλήρωτοι υπάλληλοι για 13 μήνες / Χωρίς σύμβαση για ενοίκιο.
 • Ανείσπρακτα από κλίσεις ΚΟΚ (εδώ και 17 χρόνια βέβαια) – τέλη επιβατών – προσορμίσεις πλοίων – τέλη χρήσης χώρων – οφειλές νερού και ΔΕΗ.
 • Χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό – και οικονομ. στοιχεία μηδέποτε σταλμένα αρμοδίως

Ενέργειες

 • Ετοιμάζεται το διπλογραφικό, η απογραφή και ο έλεγχος από τους ορκωτούς για την εύρυθμη λειτουργία από δω και πέρα
 • Ενημέρωση οφειλετών ή διεκδίκηση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
 • Θα υλοποιηθεί το έργο επισκευής των πεζοδρομίων από ‘’Αμμούδι’’ μέχρι λιμάνι.
 • Οι ηλεκτρικοί πίνακες, η πυρόσβεση, οι προσκρουστήρες
 • Συνεργασία με τα Λιμ. Ταμεία Λασιθίου και Χερσονήσου
 1. Τουρισμός
 • Χωρίς υλικό γι’ αυτό και η απουσία από τις εκθέσεις / ανατύπωση / η φετινή χρονιά χαμένη
 • Εντός των ημερλων διαγωνισμός για logo και σήμα
 • Νέο site / application / έντυπα
 • Σχεδιασμός άλμπουμ φωτογραφιών για δώρα / Ανασύνταξη ιστορίας Δήμου στα Καλλικρατικά όρια
 • Δώρα πολιτικών γάμων
 • Προτάσεις Leader
 • Σπιναλόγκα
  • Φωτισμός / Καλώδιο
  • UNESCO
 1. ΔΑΕΑΝ
 • Επίλυση νομικών ζητημάτων
  • Ιδιοκτησιακό – έκταση Μαρίνας
  • Μεταγραφή ακινήτου πλαζ ΕΟΤ
  • Άδεια Μαρίνας / ΜΠΕ
  • Άδεια / θέσεις χώρου στάθμευσης
  • Νομιμοποιήσεις κατασκευών ( Χαβάνια/Αλμυρός/Αμμουδάρα/Βούλισμα)
  • Γαλάζια σημαία
 • Λειτουργικά ζητήματα
  • Αντικατάσταση πλακών Μαρίνας
  • Έλεγχος πλωτων – φουντάγιων
  • Προσωπικό
  • Τεχνικός ασφαλείας
  • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης / διαχείρισης αποβλήτων

Σχολιάζοντας ο Σύγχρονος Δήμος:

Γιατί άραγε ο απολογισμός;;
Δεν καταλάβαμε τη σκοπιμότητα του απολογισμού εξαμήνου του κ Ζερβού. Και ο χρόνος είναι λίγος και η παραγωγή έργου μηδενική. Το κλίμα στο Δήμο και στην κοινωνία, παρά την περίοδο χάριτος, είναι αρνητικό από τα πρώτα δείγματα. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ελάχιστη παρουσία πολιτών στην συγκεντρωση.
Θα δούμε τις δηλώσεις και επιφυλασσόμεθα για τις απόψεις μας…
Σύγχρονος Δήμος

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: