Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων
οικία σε κατασκευή

Ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων συνδυάζει την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών άνεσης εντός των κτιρίων αλλά και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Όπως είναι γνωστό από τις αρχές Ιανουαρίου 2006 η Ελλάδα, όπως κι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεώθηκε να θεσπίσει όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ώστε να συμμορφωθεί με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η Οδηγία, που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων σύμφωνα με τις εξωτερικές κλιματολογικές και τοπικές συνθήκες αλλά και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων.

Οι βασικοί άξονες της οδηγίας είναι οι ακόλουθοι:
α) Η θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, μιας μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,
β) Ο καθορισμός των ελαχίστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων,
γ) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων,
δ) Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ώστε να διατίθεται στον ιδιοκτήτη κατά την κατασκευή ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή και
ε) Η τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα ώστε η επιθεώρηση και η πιστοποίηση των κτιρίων καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων συνοδευτικών συστάσεων να διεξάγονται από ιδικευμένους ή και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες με ανεξάρτητο τρόπο.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Electronic Energy Buildings Directive – EEBD) στα πλαίσια της καμπάνιας ενημέρωσης για τη νέα Οδηγία. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης πηγής στο διαδίκτυο για την ενημέρωση αλλά και την επιμόρφωση όλων των αρμόδιων φορέων (κατασκευαστές, μηχανικοί, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, κρατικές υπηρεσίες κλπ.). Οι χρήστες του δικτυακού τόπου δεν θα μπορούν μόνο να ενημερωθούν για την οδηγία αλλά θα έχουν επιπλέον πρόσβαση σε κατάλληλα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά εργαλεία καθώς και σε στοιχεία και καλές πρακτικές άλλων χωρών. Επίσης θα υπάρχει κατάλληλο «ηλεκτρονικό» περιβάλλον για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Η ανάπτυξη αυτής της δικτυακής πλατφόρμας θα παρέχει καινοτομικές λύσεις και υπηρεσίες καθώς και νέες τεχνικές και προϊόντα.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχει ήδη διανείμει το πρώτο ενημερωτικό έντυπο για την προώθηση της οδηγίας όπου παρουσιάζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις του προγράμματος. Σύντομα θα προβεί στην ευρεία διανομή του δεύτερου ενημερωτικού εντύπου, στο οποίο εκτός από την περιεκτική παρουσίαση της οδηγίας και του προγράμματος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκτενούς επιστημνικής έρευνας. Η έρευνα περιελάμβανε διανομή ειδικών ερωτηματολογίων στα Ελληνικά και σε άλλες 6 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Φιλανδικά, Γερμανικά, Βουλγάρικα, Ρώσικα). Στο έντυπο παρουσιάζονται στοιχεία της έρευνας για το επίπεδο γνώσης της οδηγίας, το επίπεδο ενημέρωσης, τις επιμορφωτικές και ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν τη βάση σχεδιασμού του επιμορφωτικού διαδραστικού εργαλείου για την ενσωμάτωση και πλήρη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Ο δικτυακός τόπος του προγράμματος:

http://tool.eebd.org

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: