Σταύρος ΑρναουτάκηςΑπάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Σταύρου Αρναουτάκη σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές.
Με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές που πλήττουν κατά καιρούς την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε., ο Ευρωβουλευτής του Πα.Σο.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το ζήτημα της πρόληψης των κινδύνων.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να μάθει πώς η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει τη νέα προγραμματική περίοδο στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τη λήψη μέτρων πρόληψης των κινδύνων που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές.

Με απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξς κ. Hübner τονίζει πως η πρόληψη των φυσικών κινδύνων, βάσει του νέου γενικού κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΚ αρ. 1083/2006) αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Συγκεκριμένα, το ΕΤΠΑ τη νέα προγραμματική περίοδο θα μπορεί να συγχρηματοδοτεί παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων και μέτρων με στόχο την πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων (όπως ερημοποίηση, ξηρασία, πυρκαγιές και πλημμύρες) συμπεριλαμβανομένων κοινών διασυνοριακών και διεθνικών ενεργειών.
Επίσης, οι στρατηγικοί προσανατολισμοί της Κοινότητας για τη Συνοχή προτείνουν την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων μέσω καλύτερης διαχείρισης των φυσικών πόρων, πιο στοχευμένης έρευνας, καλύτερης χρήσης των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών καθώς και μέσω αινοτόμων πολιτικών δημόσιας διαχείρισης, όπως για παράδειγμα, η προληπτική εποπτεία.
Η κ. Hübner δεν παρέλειψε να αναφέρει πως «η Επιτροπή θα επαγρυπνεί ώστε οι προτεραιότητες που θα τεθούν στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και στα επιχειρησιακά προγράμματα που επονούνται από τα κράτη μέλη, να συμβάλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών προσανατολισμών της Κοινότητας για τη συνοχή».

Κλείνοντας, η Επίτροπος υπογράμμισε το γεγονός ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) έχουν ήδη θεσπιστεί μέρα που αφορούν την αποκατάσταση του γεωργικού και του δασονομικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές καθώς και μέτρα για την εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης. Τα ίδια τα κράτη μέλη, επισημαίνει η κ. Hübner, μπορούν να προβλέπουν μέτρα ώστε να ατιμετωπίζουν καταστάσεις που δημιουργούνται από τις φυσικές καταστροφές.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: