Το φρούριοΣτην παρέμβαση της Βουλευτή ν. Ηρακλείου κ. Ευαγγελίας Σχοιναράκη-Ηλιάκη σχετικά με την καθυστέρηση Έγκρισης των Μελετών Στερέωσης του Ενετικού Τείχους Ηρακλείου απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα η απάντηση αναφέρει:

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτοκόλλου 9641/06.04.06 Ερώτηση της Βουλευτού κας Ευαγγελίας Σχοιναράκη – Ηλιάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΔΑΒΜΜ/23919/1078/07.10.2003 ΥΑ, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η προμελέτη αποκατάστασης υφάλων σπηλαιώσεων του επιθαλάσσιου Φρουρίου Κουλέ λιμένας Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με την ως άνω εγκριτική απόφαση, απαιτείται η συμπλήρωση της προμελέτης με άλλες εξειδικευμένες, όπως γεωτεχνική – γεωλογική έρευνα του πυθμένα θεμελίωσης του μνημείου, μελέτη προσδιορισμού της σύνθεσης κονιαμάτων στερέωσης του κ.λπ. προκειμένου να τεκμηριωθούν και να διαστασιολογηθούν οι προτεινόμενες στερεωτικές εργασίες.
Στην από 6.2.2006 Τεχνική Έκθεση αυτοψίας του Πολιτικού Μηχανικού της 13η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αναφέρεται ότι η αποκόλληση του τμήματος του μνημείου που έλαβε χώρα στις 2.2.2006, βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα του περιμετρικού διαδρόμου και συνιστά προγενέστερη επέμβαση του 1940. Η ύπαρξη σπηλαιώσεων στα ύφαλα της θεμελίωσης του μνημείου και η έκθεση στους έντονους κυματισμούς λόγω των Ανατολικών ανέμων και αυτών που δημιουργούνται από την διέλευση των μικρών σκαφών που εισέρχονται στο Ενετικό Λιμάνι, συνιστά το έργο στερέωσης σύνθετο και εξειδικευμένο.
Με έγγραφο του Οργανισμού Λιμένας Ηρακλείου Α. Ε. προς την 13η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων υποβλήθηκε στις 8.2.2006 ο φάκελος της συμπληρωμένης μελέτης «Αποκατάσταση υφάλων σπηλαιώσεων του επιθαλάσσιου Φρουρίου Κουλέ Λιμένας Ηρακλείου Κρήτης» με την επισήμανση ότι η διαστασιολόγηση των επεμβάσεων, καθώς και ο προσδιορισμός των συνθέσεων των κονιαμάτων στερέωσης για την εκτέλεση των εργασιών, όπως εξάλλου ορίστηκε στην ανωτέρω Απόφαση Υπουργού, θα υποβληθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού για έλεγχο και έγκριση σε επόμενο στάδιο.
Μετά τον κατά προτεραιότητα έλεγχο της υποβληθείσας μελέτης από μηχανικούς της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αναμένεται από την αρμόδια για την περιοχή Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τον Οργανισμό Λιμένας Ηρακλείου και του ΟΑΝΑΚ η υποβολή των λεπτομερειών του τρόπου κατασκευής των αναγκαίων και άμεσων εργασιών, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Αόφαση για την εκτέλεση τους με την διαδικασία του επείγοντος.

Από το γραφείο Τύπου της Βουλευτού.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: