Προσέχουμε για να έχουμε

Μικρή λιμνοδεξαμενή

Η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης σε έκθεση της αναφέρεται στην κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων για το υδρολογικό έτος 2007-2008, Σ αυτήν περιγράφεται η κατάσταση των κύριων υδροφορέων του νησιού, μετά την αναπλήρωση της στάθμης που παρατηρήθηκε κατά τη χειμερινή περίοδο του υδρολογικού έτους 2007-2008 και την αξιολόγηση των δεδομένων του τηλεμετρικού συστήματος, που έχει εγκατασταθεί από την Υπηρεσία.

Ειδικότερα, δίνονται γενικά στοιχεία για τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου, περιγράφεται η κατάσταση των καρστικών συστημάτων, η κατάσταση των προσχωσιγενών λεκανών και τέλος δίνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για την τρέχουσα περίοδο. Σε επισυναπτόμενο αρχείο η περίληψη της έκθεσης και αναλυτικά βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης) – Διαχείριση υδάτων.

Διαβάστε τις εκθέσεις (σε μορφή PDF)
Έκθεση για το 2007
Έκθεση για το 2008

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: