ΟΑΚ μελέτες στο τμήμα Χερσόνησος – Άγιος Νικόλαος
το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει συντάξει μία αρχική τεχνική λύση (χάραξη με προμέτρηση και προϋπολογισμό) αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα από τα Χανιά μέχρι την Χερσόνησο Ηρακλείου

μήκους 160 χλμ περίπου προκειμένου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να ξεκινήσει τον διαγωνισμό δημοπράτησης του έργου.

Μετά τα αποτελέσματα της ως άνω εργασίας ο Οργανισμός προχωρά και στην μελέτη αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. σε αυτοκινητόδρομο συνολικά, δηλαδή από τα Χανιά έως τον Άγιο Νικόλαο, μελετώντας και το τμήμα Χερσόνησος μέχρι Άγιο Νικόλαο (μήκους 45χλμ περίπου). Το πλαίσιο της μελέτης θα βασιστεί στα συμπεράσματα της αρχικής κυκλοφοριακής μελέτης του 1998 αλλά και της πρόσφατης μελέτης (που  υλοποιήθηκε το 2017). Η απόφαση του Οργανισμού  βρίσκει σύμφωνη την Περιφερειακή Αρχή  και τους Φορείς της Κρήτης, και έγινε αποδεκτή προς εξέταση από την Κυβέρνηση στο πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας.

Η χρηματοδότηση της μελέτης γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του έργου: «Ειδικές Μελέτες του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη – 1ο Υποέργο» Κ.Α. 2010ΕΠ402200008 της ΣΑΕΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης. Με βάση την ως άνω απόφαση, Φορέας Υλοποίησης ορίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε., Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Φώτης Καζάσης δήλωσε σχετικά: «Με την εξέλιξη αυτή δρομολογείται η υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευσης, από το βήμα του αναπτυξιακού συνεδρίου στο Ηράκλειο, του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και του Περιφερειάρχη Κρήτης για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο και στο τμήμα Χερσόνησος – Άγιος Νικόλαος. Η συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό εντός του 2017 και θα συμπληρώσει τον φάκελο ο οποίος προετοιμάζεται για τον διαγωνισμό δημοπράτησης του έργου αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. σε αυτοκινητόδρομο από τα Χανιά έως και τον Άγιο Νικόλαο».

από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: