Πρόραμμα ΉρωνΣτο Νομό Λασιθίου έχει ξεκινήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων», το οποίο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ήρων» είναι η εκπαίδευση ενήλικων πολιτών στην πληροφορική και η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
Το πρόγραμμα «Ήρων» επιδιώκει την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή και του Διαδικτύου, στη χρήση κειμενογράφου (ΜS Word), στις βασικές λειτουργίες του Διαδικτύου, στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail), στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών (υποβολή φορολογικών δηλώσεων, επικοινωνία με κυβερνητικά όργανα κ.λ.π.), στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγορές κ.λ.π.), και άλλα θέματα.
Στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν 60.000 πολίτες από τον γενικό πληθυσμό (αγρότες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, νοικοκυρς, κ.ά.) εργαζομένων και ανέργων, με ανάγκη γνώσης Νέων Τεχνολογιών.
Τα τμήματα μάθησης θα έχουν διάρκεια 50 διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθούν στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και τις περιφερειακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε τμήματα μάθησης στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου (τηλ. 2841098214 κ. Συλλιγνάκη Μαρία 11.00 – 13.00 ), στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στους Δ/ντές τν σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.
Στο Νομό Λασιθίου λειτουργούν ήδη τμήματα επιμόρφωσης και σχεδιάζονται νέα τμήματα. Κάθε τμήμα θα λειτουργεί μόλις συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων (τουλάχιστον 12). Τα τμήματα θα λειτουργήσουν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ¶γιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, τη Σητεία, τη Νεάπολη, το Τζερμιάδω, τη Τουρλωτή, το Χανδρά, το Παλαίκαστρο και τον Κουτσουρά.
Μετά το τέλος των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι θα παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, ενώ μελλοντικά σχεδιάζεται η λειτουργία και δεύτερης φάσης με ένα πρόγραμμα 250 ωρών το οποίο σα στόχο θα έχει την πιστοποίηση της γνώσης στις νέες τεχνολογίες, αντίστοιχο του ECDL και της Microsoft.
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: