το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014- 2020 η Περιφέρεια Κρήτης διαμορφώνει τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete),

μια ολοκληρωμένη, τοπικά προσανατολισμένη, στρατηγική οικονομικού μετασχηματισμού που αποσκοπεί στο να δώσει ισχυρή ώθηση στο παραγωγικό της δυναμικό μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των περιοχών αριστείας . Η Στρατηγική δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των φορέων της «Τριπλής Έλικας» (Επιχειρήσεις, Ερευνητικούς Φορείς, Περιφερειακή Διοίκηση» και την προώθηση διατομεακών συνεργασιών, με στόχο την εστιασμένη ανάπτυξη, διάχυση και εφαρμογή καινοτομίας στο παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης.

Μέσω της ευρείας και ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας που από τις αρχές του 2013 έχει ενεργοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης, κατέστη δυνατή η ανάλυση των κρίσιμων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, δυνάμεων και προοπτικών του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας, καθώς και η αποτύπωση των θέσεων, προτάσεων και προσδοκιών των συμμέτοχων φορέων της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης υποστήριξαν τη διαμόρφωση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προσκαλώντας  όλους τους φορείς και τους πολίτες της Κρήτης να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη, κατά την τελική επεξεργασία του Σχεδίου.

Το Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης www.pepkritis.gr. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015.

Οι προτάσεις – απόψεις – παρατηρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: kriti@mou.gr είτε έντυπα στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: