Τουρισμός και Απορρίμματα στα νησιά της Μεσογείου
… συλλέγονται δεδομένα για την ποσότητα και την ποιότητα των απορριμμάτων που παράγονται από τη «βιομηχανία» του τουρισμού

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «BLUE ISLANDS» (Γαλάζιες Νήσοι) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED.

Το έργο στοχεύει στην καταγραφή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εποχιακής διακύμανσης των απορριμμάτων στα νησιά της Μεσογείου, ως συνέπεια του τουρισμού.

Στο Έργο συμμετέχουν 14 εταίροι από οκτώ χώρες της Μεσογείου, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά, για τα οποία ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, αλλά προκαλεί παράλληλα επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση της αυξημένης ποσότητας απορριμμάτων από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης.

Στα πλαίσια του Έργου συλλέγονται δεδομένα για την ποσότητα και την ποιότητα των απορριμμάτων που παράγονται από τη «βιομηχανία» του τουρισμού, και αναλύονται οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης, καθώς και το κόστος τους. Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός «εργαλείου» άσκησης πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μέσω της διασποράς των παραπάνω πληροφοριών και της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, το Έργο θα προωθήσει κανονιστικές προσαρμογές για τη διαχείριση της εποχικότητας των απορριμμάτων και θα συμβάλει στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εμπλεκομένων μερών. Τα εμπλεκόμενα μέρη είναι οι Δήμοι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη, τουριστικοί πράκτορες κ.λπ.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες άμμου, παρακολούθηση και καταγραφή των απορριμμάτων καθώς και αναλύσεις για τα μικροπλαστικά σε επιλεγμένες παραλίες των εταίρων. Τα πρώτα αποτελέσματα από την έρευνα που γίνεται, δείχνουν ότι, κατά μέσον όρο, τα μικρο-πλαστικά κυριαρχούν μεταξύ των απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θάλασσα. Από τα συλλεχθέντα απορρίμματα των ακτών τα πλαστικά αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό, όπου υπάρχει τουριστική δραστηριότητα. Βραχυπρόθεσμα πειράματα με μακροάλγη ( ) διεξήχθησαν επίσης στην Κύπρο και στην Ιταλία και αποσκοπούσαν στην εκτίμηση των επιπτώσεων του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές. Τα πειράματα αυτά θα δώσουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων στα μακροάλγη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων.

Τι έγινε στην Κρήτη και ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα;

Η Ομάδα Έργου της Περιφέρειας που έχει οριστεί υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος, έχει πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενα έξι μήνες τώρα, ενδελεχή καθαρισμό σε τρεις επιλεγμένες παραλίες της Κρήτης: λιμάνι Ρεθύμνου, Αρίνα Ηράκλειο, Κρασάς Τσούτσουρα. Οι συγκεκριμένες παραλίες επιλέχθηκαν μετά από συνεννόηση με τους εταίρους του προγράμματος. Και στις τρεις παραλίες γίνεται κάθε μήνα καταγραφή και κατηγοριοποίηση των συλλεχθέντων απορριμμάτων σε 110 κατηγορίες και συλλογή των μικροπλαστικών ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών έχουν συλλεχθεί τρεις φορές δείγματα άμμου και από τις τρεις παραλίες, τα οποία στάλθηκαν σε πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (εταίρο του προγράμματος) για μικροσκοπική έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη μικροπλαστικών, η σύνθεση και η προέλευσή τους. Η όλη διαδικασία εφαρμόζεται στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του προγράμματος.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, παγκόσμια ημέρα τουρισμού, τέθηκε σε λειτουργία ο ιστότοπος του Προγράμματος «Γαλάζιες Νήσοι», blueislands.interregmed.eu, στον οποίο θα καταχωρούνται και θα ανανεώνονται όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα του Προγράμματος. Επίσης, για πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15 στο Ηράκλειο, τηλέφωνα 2813-410123-4 και e-mail: mkandil@crete.gov.gr (Κανδηλογιαννάκη Μαρία),  lena.kargakis@gmail.com (Καργάκη Ελένη).

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: