Πέζα, Καλό Χωριό

Όταν και τα βουνά τρέχουν….

Υπομνήματα προς τον Υφυπουργό κ. Αθανάσιο Νάκο, τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα, και τους Υπουργούς ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό απέστειλε ο Νομάρχης Λασιθίου Σήφης Αναστασάκης με θέμα τις ζημιές που υπέστη ο Νομός, σε οδικές υποδομές, αγροτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, απ’ την πρόσφατη κακοκαιρία.

Τα υπομνήματα έχουν ως εξής:

1. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Νάκο
Σας γνωρίζουμε ότι την 22/11/2008 είχαμε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή Ιεράπετρας από μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχόπτωση που δημιούργησε πλημμύρα στην πόλη και στην αγροτική περιοχή.

Οι ζημιές αφορούσαν το αγροτικό οδικό δίκτυο, θερμοκήπια, το επαρχιακό οδικό δίκτυο και το σύστημα απορροής ομβρίων στην περιοχή. Από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην αποκατάσταση των ζημιών στα έργα αρμοδιότητας μας και συγκεκριμένα στα εξής:

1) Ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Έχουμε εκτεταμένες ζημιές στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδοποιίας από μεταφορά φερτών υλών, κλείσιμο τεχνικών έργων και υποσκαφή στα σημεία όπου δεν υπάρχουν επενδεδυμένες τάφροι. Μια πρώτη εκτίμηση για την αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο κυρίως της Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού απαιτεί 1.500.000 €.

Σημειωτέον ότι σ’ αυτά δεν περιλαμβάνομε πιστώσεις που έχουμε ήδη διαθέσει από το νομαρχιακό πρόγραμμα (ΚΑΠ) για τη συντήρηση της επαρχιακής οδοποιίας και τσιμεντοστρώσεις τάφρων.

2) Καθαρισμός ρεμάτων.

Παρά το ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διέθεσε το 2008 ένα σημαντικό ποσόν και υλοποιήθηκε έργο καθαρισμού ρεμάτων το οποίο λειτούργησε αποτελεσματικά και αποσοβήθηκαν επιπλέον καταστροφές, σε πολλά άλλα σημεία χρειάζεται καθαρισμός διότι έχουν μεταφερθεί μπάζα και κλαδιά, ώστε να προληφθεί επανάληψη της καταστροφής.

Εκτιμούμε ότι υπάρχει ανάγκη για διάθεση ποσού 500.000 €.

3) Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο νότιο άξονα.

Έχουμε εντάξει στο νομαρχιακό πρόγραμμα (ΚΑΠ) έργο προϋπολογισμού 1.600.000 € για αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Ιεράπετρα – Γρα Λυγιά – Στόμιο και περιοχή Κουτσουναρίου του οποίου δυστυχώς δεν πρόλαβε να αρχίσει η κατασκευή λόγω προσφυγών από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Εκτός από το έργο αυτό όμως, το οποίο ελπίζουμε ότι θα κατασκευαστεί το επόμενο έτος, υπάρχει τμήμα έργων στο νότιο οδικό άξονα που είχε μελετηθεί από τον ίδιο μελετητή και δεν είχε συμπεριληφθεί στην ανωτέρω εργολαβία λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Εκτιμούμε ότι το υπόλοιπο των συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων στο νότιο οδικό άξονα απαιτεί περίπου 1.000.000 € και αφορά περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία και υπάρχει άμεση ετοιμότητα δημοπράτησης.

Για τα θέματα της αγροτικής οδοποιίας συμφωνούμε με αντίστοιχο αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας.

 

2. Στον Γενικό Γραμματέα κ. Σεραφείμ Τσόκα

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πλημμύρα στην Ιεράπετρα στις 22/11/2008 σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Έχουμε εκτεταμένες ζημιές στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδοποιίας από μεταφορά φερτών υλών, κλείσιμο τεχνικών έργων και υποσκαφή στα σημεία όπου δεν υπάρχουν επενδεδυμένες τάφροι. Μια πρώτη εκτίμηση για την αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο κυρίως της Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού απαιτεί 1.500.000 €.

Σημειωτέον ότι σ’ αυτά δεν περιλαμβάνομε πιστώσεις που έχουμε ήδη διαθέσει από το νομαρχιακό πρόγραμμα (ΚΑΠ) για τη συντήρηση της επαρχιακής οδοποιίας και τσιμεντοστρώσεις τάφρων.

2) Καθαρισμός ρεμάτων.

Παρά το ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διέθεσε το 2008 ένα σημαντικό ποσόν και υλοποιήθηκε έργο καθαρισμού ρεμάτων το οποίο λειτούργησε αποτελεσματικά και αποσοβήθηκαν επιπλέον καταστροφές, σε πολλά άλλα σημεία χρειάζεται καθαρισμός διότι έχουν μεταφερθεί μπάζα και κλαδιά, ώστε να προληφθεί επανάληψη της καταστροφής.

Εκτιμούμε ότι υπάρχει ανάγκη για διάθεση ποσού 500.000 €.

3) Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο νότιο άξονα.

Έχουμε εντάξει στο νομαρχιακό πρόγραμμα (ΚΑΠ) έργο προϋπολογισμού 1.600.000 € για αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Ιεράπετρα – Γρα Λυγιά – Στόμιο και περιοχή Κουτσουναρίου του οποίου δυστυχώς δεν πρόλαβε να αρχίσει η κατασκευή λόγω προσφυγών από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Εκτός από το έργο αυτό όμως, το οποίο ελπίζουμε ότι θα κατασκευαστεί το επόμενο έτος, υπάρχει τμήμα έργων στο νότιο οδικό άξονα που είχε μελετηθεί από τον ίδιο μελετητή και δεν είχε συμπεριληφθεί στην ανωτέρω εργολαβία λόγω έλλειψης πιστώσεων. Εκτιμούμε ότι το υπόλοιπο των συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων στο νότιο οδικό άξονα απαιτεί περίπου 1.000.000 € και αφορά περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία και υπάρχει άμεση ετοιμότητα δημοπράτησης.

4) Αντιπλημμυρικά έργα στην πεδινή περιοχή Ιεράπετρας.

Από το ΥΠΕΧΩΔΕ μας είχε σταλεί παλαιότερα Μ.Π.Ε. του έργου Αντιπλημμυρικά έργα και βελτιώσεις στην περιοχή Ιεράπετρας, για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πλην όμως δεν έχουμε πληροφορίες για την εξέλιξη της μελέτης αυτής. Η μελέτη προέβλεπε διαμορφώσεις σε 7 χείμαρρους ανατολικά και δυτικά της Ιεράπετρας με προστατευτικά πλευρικά αναχώματα, πρανή επενδυμένα με συρματοκυλίνδρους ή διατομές ανεπένδυτες – κατασκευή μικρών αναβαθμών ή ορθογωνική διατομή με οπλισμένο σκυρόδεμα. Από πληροφορίες υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου και απαιτείται επικαιροποίηση και χρηματοδότησή του.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην αποκατάσταση των ζημιών και στην κατασκευή των ανωτέρω έργων προστασίας ώστε να μην έχουμε επανάληψη καταστροφών. Αντίστοιχα αιτήματα έχουμε στείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτρυξης και Τροφίμων και ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

3. Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά

Σας γνωρίζουμε ότι την 22/11/2008 είχαμε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή Ιεράπετρας από μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχόπτωση που δημιούργησε πλημμύρα στην πόλη και στην αγροτική περιοχή. Οι ζημιές αφορούσαν το αγροτικό οδικό δίκτυο, θερμοκήπια, το επαρχιακό οδικό δίκτυο και το σύστημα απορροής ομβρίων στην περιοχή. Από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχουμε ζητήσει ήδη βοήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών στα έργα αρμοδιότητας μας. Από το υπουργείο σας παρακαλούμε για το εξής θέμα:

Αντιπλημμυρικά έργα στην πεδινή περιοχή Ιεράπετρας.

Από το ΥΠΕΧΩΔΕ μας είχε σταλεί παλαιότερα Μ.Π.Ε. του έργου Αντιπλημμυρικά έργα και βελτιώσεις στην περιοχή Ιεράπετρας, για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πλην όμως δεν έχουμε πληροφορίες για την εξέλιξη της μελέτης αυτής. Η μελέτη προέβλεπε διαμορφώσεις σε 7 χείμαρρους ανατολικά και δυτικά της Ιεράπετρας με προστατευτικά πλευρικά αναχώματα, πρανή επενδυμένα με συρματοκυλίνδρους ή διατομές ανεπένδυτες – κατασκευή μικρών αναβαθμών ή ορθογωνική διατομή με οπλισμένο σκυρόδεμα. Από πληροφορίες υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου και απαιτείται επικαιροποίηση και χρηματοδότησή του.

Παρακαλούμε να επικαιροποιηθεί η μελέτη του παραπάνω έργου και να χρηματοδοτήσετε την κατασκευή του ώστε να μην έχουμε επανάληψη καταστροφών.

 
4. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντό
κ. Υπουργέ

Σας γνωρίζουμε ότι την 22/11/2008 είχαμε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή Ιεράπετρας από μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχόπτωση που δημιούργησε πλημμύρα στην πόλη και στην αγροτική περιοχή. Οι ζημιές αφορούσαν το αγροτικό οδικό δίκτυο, θερμοκήπια, το επαρχιακό οδικό δίκτυο και το σύστημα απορροής ομβρίων στην περιοχή. Από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην αποκατάσταση των ζημιών στα έργα αρμοδιότητας μας και συγκεκριμένα στον καθαρισμό ρεμάτων. Παρά το ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διέθεσε το 2008 ένα σημαντικό ποσόν και υλοποιήθηκε έργο καθαρισμού ρεμάτων το οποίο λειτούργησε αποτελεσματικά και αποσοβήθηκαν επιπλέον καταστροφές, σε πολλά άλλα σημεία χρειάζεται καθαρισμός διότι έχουν μεταφερθεί μπάζα και κλαδιά, ώστε να προληφθεί επανάληψη της καταστροφής σε θερμοκήπια και αγροτικές εκτάσεις.

Εκτιμούμε ότι υπάρχει ανάγκη για διάθεση ποσού 500.000 € για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων.

Για τα θέματα της αγροτικής οδοποιίας, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης ζημιών ενόψει της περιόδου ελαιοσυγκομιδής, συμφωνούμε με αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας που σας έχει υποβληθεί. Προσθέτουμε ότι απαιτείται αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας και στους άλλους Δήμους και σας γνωρίζουμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου σε συνεργασία με τους Δήμους θα μπορούσε να αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

 
4.1. Το δεύτερο υπόμνημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντό, με θέματα που άπτονται των υδάτινων υποδομών και της αγροτικής ανάπτυξης του νομού.

Σας υποβάλλουμε το παρόν υπόμνημα με αναφορά σε 3 σημαντικά για την ανάπτυξη του Νομού μας θέματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας, ενόψει των προγραμμάτων περιόδου 2007-2013.

 
Α. Ενιαία διαχείριση υδατικών πόρων νότιου τμήματος του Νομού Λασιθίου.
 

Ο Νομός Λασιθίου συμβάλλει σημαντικά με τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα στην Ελληνική γεωργία, αφού διαθέτει το 4% των ελαιοκαλλιεργειών της χώρας και το 24% των θερμοκηπίων πρώιμων κηπευτικών. Ανασταλτικός παράγων στην προσπάθεια των αγροτών του Νομού μας είναι η έλλειψη αρδευτικού νερού και των κατάλληλων εγγειοβελτιωτικών έργων. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις προετοιμασίες του Υπουργείου σας για τη μελέτη του φράγματος Λιθινών, των μελετών που προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της τροφοδοσίας του φράγματος Μπραμιανών Ιεράπετρας (φράγμα Μύρτου κλπ.), και επίσης σας έχουμε ενημερώσει για τις προσπάθειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου σχετικά με την ωρίμανση 2 μικρών φραγμάτων και 5 Λ/Ξ σε διάφορα σημεία του Νομού. Ελπίζουμε για τη θετική αντιμετώπιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του αιτήματός μας για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του φράγματος Αγ. Ιωάννου (σχετικό το 44958/2007 έγγραφό μας). Τα προβλήματα λειψυδρίας στο Νομό, ειδικά των τελευταίων ετών, σας έχουν παραθέσει κατεπανάληψη και οι αγρότες της περιοχής Ιεράπετρας όπου τα τελευταία χρόνια επιδεινώνεται το πρόβλημα.

Σήφης Αναστασάκης

Ο Νομάρχης Λασιθίου

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου έχοντας τη γνώμη ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια σημαντικού προϋπολογισμού με αξιοποίηση των υφιστάμενων υδατικών πόρων αλλά και νέων, αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα ενιαίας αντιμετώπισης του προβλήματος στο Νότιο τμήμα του Νομού με ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή της σύνταξης σχετικού φακέλου. Η μελέτη αυτή, που παρουσιάστηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του στις 22/02/2008 στην Ιεράπετρα, εξετάζει ενιαία την άρδευση αλλά και την ύδρευση του νότιου παραλιακού τμήματος του Νομού σε έκταση 128.000 στρ. και μελλοντικού πληθυσμού 69.000 κατοίκων και τουριστικών κλινών, κατά το πρότυπο των άλλων 3 μεγάλων έργων ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων της Κρήτης (έργο ΟΑΔΥΚ στα Χανιά, φράγμα Αποσελέμη και ύδρευση Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, φράγμα Πλατύ και ενίσχυση φράγματος Φανερωμένης). Στην πρόταση που εκτιμά τις υδατικές ανάγκες σε 65,5 εκ Μ3 ετησίως εντάσσονται τα υπάρχοντα, τα σχεδιαζόμενα από διάφορους φορείς έργα καθώς και νέα ώστε να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες.

Η εξασφάλιση των παραπάνω υδατικών πόρων επιτυγχάνεται:

  1. Με τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα πηγών, χειμάρρων, και φράγματος Μπραμιανού που θα δίνουν 28,8 εκατομ. ετησίως.
  2. Με τα προβλεπόμενα από εκπονούμενες μελέτες έργα φραγμάτων Μύρτου (ΥΠΕΧΩΔΕ), Αγίου Ιωάννη (ΝΑ Λασιθίου) και Λιθινών (Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης) και των τριών λιμνοδεξαμενών Λαπάθου, Σχινοκαψάλων και Τσικαλαριών που θα δίνουν 17,1 εκατομ. ετησίως.
  3. Με τα προτεινόμενα έργα νέου αγωγού Μύρτου – Μπραμιανού και δεύτερων αγωγών από Καλαμαυκιανό και Μαλαύρα προς φράγμα Μπραμιανού μετά του εργοστασίου αφαλάτωσης των νερών Μαλαύρας και εκμετάλλευσης υπογείων νερών υδρολογικής λεκάνης Μύρτου με την κατασκευή διαφράγματος που θα δίνουν συνολικά 19,6 εκατομ. ετησίως.
  4. Από έναν παραλιακό αγωγό άρδευσης και τον αγωγό Μαλαύρας- Μπραμιανού οι οποίοι θα τροφοδοτούνται με νερό από το φράγμα και υπόγειο διάφραγμα Μύρτου και τα φράγματα Μπραμιανού, Αγ. Ιωάννη και Λιθινών. Ο αγωγός αυτός θα τροφοδοτεί τις δεξαμενές των αρδευτικών δικτύων ενώ οι λιμνοδεξαμενές θα τροφοδοτούν τοπικά μικρά αρδευτικά δίκτυα.
  5. Από έναν δεύτερο παραλιακό αγωγό ύδρευσης μήκους 45 km, ο οποίος θα τροφοδοτείται από υπόγεια νερά του καρστικού υδροφορέα του Μύρτου και τα νερά των πηγών Ψυχρού και άλλων πηγών και γεωτρήσεων και θα μεταφέρει το νερό στις δεξαμενές πόλεων οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι:
  1. Οι υδατικοί πόροι που διατίθενται για άρδευση στην περιοχή σήμερα (82.000 στρ. ημιαρδευόμενα) είναι περίπου το 60% των αναγκών των καλλιεργειών.
  2. Υπάρχει δυνατότητα με τα σχεδιαζόμενα έργα και τα άλλα προτεινόμενα να αρδεύονται συνολικά 128.000,00 στρ.
  3. Όλα τα σχεδιαζόμενα έργα μπορούν αλλά και πρέπει να υλοποιηθούν ως έργο ενιαίας διαχείρισης των υδατικών πόρων που θα επιλύσει το μακροπρόθεσμο πρόβλημα άρδευσης και ύδρευσης της αναπτυσσόμενης αυτής παραλιακής περιοχής.
  4. Υπάρχει ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να ολοκληρωθούν οι εκπονούμενες μελέτες και να ενταχθούν τα έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 

Ο Νομός Λασιθίου δικαιούται ένα μεγάλο έργο άρδευσης για το νότιο τμήμα του που είναι πρωτοπόρο στην αγροτική ανάπτυξη. Έτσι θεωρούμε ότι θα αντιμετωπίσετε θετικά την ανάληψη από το Υπουργείο σας αυτού του μεγάλου έργου ενιαίας διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που περιλαμβάνει όλα τα έργα των οποίων έχει προχωρήσει η ωρίμανση (όπως τη μερική αφαλάτωση των πηγών Μαλαύρας, τα φράγματα Λιθινών και Αγίου Ιωάννου, του φράγματος Μύρτου, των Λ/Ξ και των αρδευτικών δικτύων κλπ) και των οποίων ο προϋπολογισμός μαζί με τις οριστικές μελέτες είναι περίπου 200 εκ. ευρώ (επισυνάπτεται ο φάκελος έργου της ενιαίας διαχείρισης που περιέχει και το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού). Στο Υπουργείο σας θα υποβάλλουμε και συνοπτικά τεχνικά δελτία των 4 ταμιευτήρων τους οποίους έχει προωθήσει η ΝΑ Λασιθίου.

 
Β. Λοιπά αρδευτικά Νομού.

1. Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης 2ης Λιμνοδεξαμενής Οροπεδίου Λασιθίου.

Από το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή της Λ/Ξ Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου. Είναι ανάγκη να εγκριθεί εγκαίρως η κατασκευή των έργων αξιοποίησης της Λ/Ξ αυτής με την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη, η οποία απαιτείται να εκσυγχρονιστεί.

2. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Χοχλακιών Δήμου Ιτάνου.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου έχει προχωρήσει τη μελέτη της Λ/Ξ Χοχλακιών μέχρι το στάδιο της προμελέτης και της ΜΠΕ, την οποία έχει στείλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η κατασκευή του έργου αυτού, χωρητικότητας 0,876 εκ. Μ3 νερού, είναι απαραίτητη για την αναπτυσσόμενη περιοχή Παλαικάστρου του Δήμου Ιτάνου αφ’ ενός για τη συμπλήρωση των αρδευτικών της περιοχής (η α’ φάση του αρδευτικού Παλαικάστρου κατασκευάστηκε από το Υπ.Γεωργίας στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ) και αφ’ ετέρου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών ενόψει μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή. Προϋπολογισμός 10,6 εκ. € (με τα συνοδά έργα).

3. Κατασκευή μικρού φράγματος Καθαρού και Λ/Ξ Φουρνής.

Ομοίως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου έχει προωθήσει τη μελέτη του μικρού φράγματος Καθαρού περιφέρειας Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου, χωρητικότητας 0,94 εκ. Μ3 νερού, που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο αυτό αξιοποιεί την περιοχή Καθαρού για ήπιες αγροτοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Ως προς τη Λ/Ξ Φουρνής βρίσκεται στη φάση εκπόνησης της προμελέτης.

 
Γ. Λοιπά έργα γεωργικού τομέα Νομού.
 

Ο Νομός Λασιθίου, εκτός από τον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων, ζητά τη βοήθειά σας για να επωφεληθεί από το φιλόδοξο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 του Υπουργείου σας και στους άλλους τομείς αγροτικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα έχει ανάγκη για:

· Ενημέρωση και στήριξη των αγροτών.

· Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

· Έργα αναδασμών και αγροτικού εξηλεκτρισμού.

· Υποδομές της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

· Διασφάλιση της ποιότητας μέσω του φορέα CRETACERT όπου μετέχει και η ΝΑ Λασιθίου.

· Εισαγωγή νέων αγροτικών προϊόντων (σχετική η πρωτοβουλία χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από τη ΝΑ Λασιθίου μέσω του ΕΘΙΑΓΕ).

· Τη διατήρηση ενός ελάχιστου πληθυσμού της ενδοχώρας μέσω κατάλληλων προγραμμάτων.

· Απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων στο γεωργικό τομέα με ανάπτυξη του αγροτουρισμού και των απαιτούμενων έργων υποδομής, νέο πρόγραμμα LEADER.

· Παροχή βασικών υπηρεσιών ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

· Παρεμβάσεις διατήρησης της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.

· Πρόληψη φυσικών κινδύνων (πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση εδάφους, ερημοποίηση).

· Έργα δασικής αναψυχής, προστασία των δασών και φυσικών τοπίων.

· Νέα έργα και βελτίωση υφισταμένων αλιευτικών καταφυγίων.

· Έργα προστασίας και εμπλουτισμού των ιχθυοαποθεμάτων.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου προκειμένου να βοηθήσει την ωρίμανση προτάσεων για όλα τα παραπάνω θέματα, ενεργώντας και ως συντονιστής στο Νομό, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση Σχεδίου Προγραμματισμού περιόδου 2007-2013 σε συνεργασία με ιδιώτη σύμβουλο, και έχει ειδικεύσει τις προτάσεις για τα παραπάνω θέματα κατά φορέα και περιεχόμενο. Επισυνάπτουμε τις σελίδες που περιέχουν κατά Κ.Α.τις προτάσεις μας για το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: