Κώστας ΚαραμανλήςΜετά από ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου περί την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Ιεράπετρας, o Νομάρχης Λασιθίου κ. Αντώνης Στρατάκης, απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

 
Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ
 
Η γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, άρρηκτα συνυφασμένη με την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, επιτάσσει τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών του νησιού και των αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών. Πράγματι, η ανάγκη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός της προοπτικής δημιουργίας μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, η οποία και θα επηρεάσει τον όγκο και την αξία των ροών στο επίπεδο των ευρωμεσογειακών σχέσεων.
 
Επομένως, η ανάγκη βελτίωσης και εξορθολογισμού του όλου συστήματος Logistics, στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο, είναι αδήριτη. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η υλοποίησή του προϋποθέτει βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών μας. Εξάλλου, η συνολική αναβάθμιση των υποδομών θα αυξήσει, ταυτόχρονα, και το επενδυτικό ενδιαφέρον του ιδιωτικού κεφαλαίου, το οποίο, στα πλαίσια της κινητικότητάς του, γνωρίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες και δυνατότητες. Η συμμετοχή του δεν θα περιοριστεί μόνον σε παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στ συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των μεταφορικών υποδομών.
 
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατασκευή σύγχρονων υποδομών και εμπορευματικών κέντρων, εντείνουν τον μηχανισμό συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και πηγές εισοδήματος.
 
Με αυτή την έννοια το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών της Κρήτης είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την δική μας προσπάθεια για παραπέρα κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Σε ότι αφορά το Νομό Λασιθίου κρίνουμε αναγκαία την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Ιεράπετρας, έτσι ώστε να διασυνδεθούν αποτελεσματικότερα τα παραγωγικά μας συστήμτα, με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.
 
Στα πλαίσια ενίσχυσης των ευρωμεσογειακών ανταλλαγών, εγγράφεται και η επιθυμία μας για ακτοπλοϊκή σύνδεση της περιοχής μας με τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, και γενικότερα η βελτίωση των υποδομών θα ενισχύσουν, τις συνδυασμένες μεταφορές, κατΆ επέκταση και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών μας συστημάτων.
 
Σε τελευταία ανάλυση η αξιολόγηση των επενδυτικών εγχειρημάτων στη χώρα μας, θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να ενσωματώνει και γεω-οικονομικές παραμέτρους, καθώς η χωρική διάσταση είναι σημαντική για τη βελτίωση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και τους όρους ολοκλήρωσης των παραγωγικών μας λειτουργιών.
 
Έχω την αίσθηση ότι η προεκλογική σας δέσμευση για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του λιμανιού της Ιεράπετρας, ήταν αποτέλεσμα της αποτίμησης της σπουδαιότητας όλων των προαναφερόμενων παραγόντων, οι οποίοι είναι, πράγματι, σημαντικοί για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και του νησιού μας γενικότερα.
 
¶γιος Νικόλαος, 29-11-2006
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: