Νομαρχιακό Μέγαρο ΗρακλείουΠρόταση για τη λειτουργία ασύρματου τοπικού δικτύου που θα αντικαταστήσει και θα επεκτείνει τις υπάρχουσες ενσύρματες συνδέσεις με ασύρματες νέων τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις της προωθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, με την αίτηση της για συμμετοχή στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Ασύρματων Τοπικών Δικτύων σε χώρους εργασίας Δημόσιων Φορέων (w-Lan)». Στόχος είναι τόσο ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος τοπικού δικτύου στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών όσο και η περαιτέρω παροχή ασύρματων και ευρυζωνικών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών προς τους πολίτες και τους υπαλλήλους της Νομαρχίας Ηρακλείου.

Το έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Ασύρματων Τοπικών Δικτύων σε χώρους εργασίας Δημόσιων Φορέων (w-Lan)» πραγματοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε στα πλαίσια του Ε.Π ΚτΠ με ανάδοχο εταιρία τον ΟΤΕ Α.Ε. και αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία περισσότερων από 160 Ασύρματων Τοπικών Δικτύων (ΑΤΔ – Wireless LAN) σε εσωτερικούς χώρους που ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των τοπικών δικτύων, και η αντικατάσταση ή και επέκταση των υπαρχόντων ενσύρματων συνδέσεων με ασύρματες νέων τεχνολογιών που θα εξασφαλίζουν γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική πρόσβαση των Φορέων τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στα τοπικά δίκτυα.

Παράλληλα, με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ασύρματης πρόσβασης και σε συνδυασμό με άλλα έργα πληροφορικής σε πανελλήνιο επίπεδο, το έργο αποσκοπεί να επιτύχει την περαιτέρω διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα παράπλευρα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς θα απαιτείται πολύ μικρότερη επένδυση από την πλευρά του φορέα για την προσθήκη νέων χρηστών, η δυνατότητα των εργαζομένων να κάνουν χρήση των υπηρεσιών από οποιοδήποτε σημείο του χώρου εργασίας τους, η βελτιωμένη αισθητική των χώρων εργασίας, αφού θα εξαλειφθούν οι δαιδαλώδεις εγκαταστάσεις καλωδιώσεων,  και η προώθηση και η χρήση διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συναλλαγών, εφόσον πολίτες και επισκέπτες των φορέων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ασύρματα τοπικά δίκτυα δωρεάν μέσω απλών διαδικασιών πρόσβασης.

Ταυτόχρονα, όσα  Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα συνδυαστούν με ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, θα συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε δημόσιους φορείς, όπου και παρατηρείται σημαντική υστέρηση, όσο και στην αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης από τους πολίτες.  Η διαθεσιμότητα του Διαδικτύου και των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, σε περισσότερους υπαλλήλους που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο και η  αξιοποίηση από τους πολίτες και υπαλλήλους διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από τον φορέα είναι εξίσου σημαντικά.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: