kazaniΚαμία σαφή απάντηση και δέσμευση σχετικά με το μέλλον του παραδοσιακού επαγγέλματος του αποσταγματοποιού τσικουδιάς δεν έδωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Δ. Κουσελάς, απαντώντας εγγράφως σε σχετική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος είχε ζητήσει τη λήψη μέτρων και ρυθμίσεων για την προστασία των συγκεκριμένων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος Υφυπουργός αναφέρει στο Βουλευτή ότι «προς το παρόν και ενόψει της συμπλήρωσης και τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του ν.2969/01, δεν αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν τις διατάξεις του καθεστώτος των (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παρακολουθούνται ως προς την εφαρμογή τους και εξετάζονται στα πλαίσια των στόχων της περιστολής της φοροδιαφυγής και της εναρμόνισής τους, κατά το δυνατόν, με το κοινοτικό δίκαιο».

Δεύτερον, σημειώνει ότι «σε ότι αφορά το θέμα της εμφιάλωσης και τυποποίησης του προϊόντος των (διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών, τούτο προσκρούει στο κοινοτικό δίκαιο και οδηγεί ευθέως στον αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους ποτοποιούς και τους συστηματικούς αποσταγματοποιούς, των οποίων τα αντίστοιχα προϊόντα παράγονται και διατίθενται, όπως προαναφέρθηκε, με πλήρη φορολογία και υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται υπό την σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία και κατόπιν συστηματικών ελέγχων των μονάδων παραγωγής αυτών από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ταυτόχρονα έρχεται σε αντίθεση και με τον παραδοσιακό χαρακτήρα αυτού ο οποίος διαφέρει οπωσδήποτε από εκείνον του βιομηχανικού προϊόντος που παρασκευάζεται και διακινείται τυποποιημένο σε μεγάλες ποσότητες».

Και συνεχίζει ότι «ακριβώς δε στους λόγους αυτούς οφείλεται η, βάσει των σχετικών διατάξεων (άρθρο 7 πυρ. Ε) του Ν. 2969/01, ρητή απαγόρευση της εμφιάλωσης και τυποποίησης του προϊόντος απόσταξης των (διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών. Επιπλέον, αναφέρεται στο έγγραφο ότι «η Κοινότητα συναίνεσε, κατά τις συζητήσεις, το έτος 1992, για την εναρμόνιση των φόρων κατανάλωσης, στη διατήρησή του ιδιαιτέρου αυτού καθεστώτος των εν λόγω επιτηδευματιών [(διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών] ακριβώς με το σκεπτικό ότι τούτο αφορά σε πολύ περιορισμένη παραγωγή που προορίζεται για την ίδια χρήση των παραγωγών και όχι για εμπορία, ενώ συνδέεται άμεσα με τις παραδόσεις και τα ήβη και έθιμα του λαού μας».

Περαιτέρω σημειώνεται ότι «σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της παραγωγής και του προϊόντος οι μεν (διήμεροι) μικροί αποσταγματοποιοί υπόκεινται, λόγω και του μεγάλου αριθμού τους, ουσιαστικά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι δε συστηματικοί αποσταγματοποιοί (Ν. 2969/0,1 άρθρο 5 παρ. 3) υπόκεινται στο συστηματικό και διαρκή, οι περισσότεροι από αυτούς σε καθημερινή βάση, έλεγχο [έλεγχος της πρώτης ύλης (καταμέτρηση, δειγματοληψία κατά την εισαγωγή στο εργοστάσιο και χημική εξέταση), έλεγχος της όλης παραγωγικής διαδικασίας, διαρκής σφράγιση των αποστακτικών μηχανημάτων και του όλου κυκλώματος της παραγωγής, έλεγχος (καταμέτρηση, δειγματοληψία και χημική εξέταση) του εκάστοτε παραγομένου προϊόντος, έλεγχος της εκάστοτε διακίνησης] από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.).

Ο αρμόδιος Υπουργός καταλήγει ότι «είναι προφανές, ύστερα από τα προαναφερθέντα, ότι – στην περίπτωση ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος των (διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών – η εμφιάλωση και τυποποίηση του προϊόντος απόσταξης αυτών, δεν παρέχει καμιά απολύτως διασφάλιση για τον έλεγχο της παραγωγής τούτων ή / και της ποιότητας και ταυτότητας του προϊόντος, τούτου επιτυγχανομένου και μόνον με την εφαρμογή των προαναφερθείσων διαδικασιών και ρυθμίσεων που προβλέπονται προκειμένου για τους συστηματικούς αποσταγματοποιούς». {jcomments on}
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: