Γαργα ντόρος, το χρονικό των τελευταίων ημερών
από το έργο στον Γαργαδόρο

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 ξεκίνησε στο Γαργαδόρο το λιμενικό έργο με τίτλο «Εκτέλεση Αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στην παραλία Γαργαδόρου του Δήμου Αγίου Νικολάου», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ», χωρίς ωστόσο κατ’ άρθρο 12 του Ν.2971/2001 να παύει να αποτελεί δημόσιο έργο.

Η απρόσμενη εμφάνιση της πλωτής πλατφόρμας και του γερανού στον μικρό κόλπο του Γαργαδόρου προκάλεσε την έντονη και όχι αδικαιολόγητη ανησυχία αρκετών συμπολιτών μας.

Για το λόγο αυτό, κινητοποιηθήκαμε άμεσα ώστε να ενημερωθούμε σχετικά με το έργο. Διαβάζοντας τις εγκρίσεις και μελετώντας τα σχέδια αντιληφθήκαμε ότι η παρουσίαση του έργου από το φορέα υλοποίησης ως έργου αντιδιάβρωσης και προστασίας – διάσωσης της παραλίας ήταν επί της ουσίας εν μέρει παραπλανητική.

Τα εγκεκριμένα σχέδια περιγράφουν τη δημιουργία με ογκόλιθους υφάλου αναβαθμού σε βάθος 1,20 κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Η τοποθέτησή του ορίζεται σε απόσταση 38 μέτρων από τον παράπλευρο στην παραλία δρόμο, έχει πλάτος 10 μέτρων και μήκος 98 μέτρων. Η νέα παραλία διαμορφώνεται με το φυσικό υλικό της εκσκαφής που γίνεται για την έδραση του υφάλου και έχει πλάτος 21 μ. Το ενδιάμεσο κομμάτι των 17 μέτρων συμπληρώνεται από το βάθος 0 έως το βάθος -1.20 (επίπεδο υφάλου) με το υλικό της εκσκαφής και τελική επίστρωση χαλίκι λατομείου.

Κατά πόσο μία λύση εναπόθεσης 8.000 m³ φερτών υλικών στο βυθό και μάλιστα στην κύρια περιοχή χρήσης της θάλασσας από τους λουόμενους, θεωρείται ήπια προς το υποθαλάσσιο περιβάλλον και ικανή στο να αποκαταστήσει την παραλία επαφίεται στην κρίση και την κοινή λογική του καθενός μας, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

Παρ’ όλα αυτά ακόμη και στην ίδια την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λασιθίου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ε. Λασιθίου, αποφάσισαν ότι δεν ήταν δυνατό να γνωμοδοτήσουν για την συγκεκριμένη μελέτη αναφέροντας αρκετά προβληματικά σημεία (επικινδυνότητα της κατασκευής για τους λουόμενους, μη εξέταση ουσιαστικά εναλλακτικών λύσεων, έλλειψη ρευματομετρήσεων και σύγκρισης της προτεινόμενης παρέμβασης με τη μηδενική παρέμβαση, πρόκληση διάβρωσης στην ακτή λόγω μεταφοράς του τοποθετούμενου ιζήματος, πιθανές επιπτώσεις σε παρακείμενες παραλίες, καμία πρόβλεψη για τη φώκια monachus monachus, αλλοίωση της φυσιογνωμίας του μικρού κόλπου του Γαργαδόρου) τα οποία έχουμε αναλύσει εκτενώς σε προηγούμενα κείμενά μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ανάμεσα στις προτεινόμενες λύσεις κατασκευής του έργου επιλέχθηκε η οικονομικά προσφορότερη για το φορέα υλοποίησης «ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.».

Στα συμπεράσματά της μάλιστα η υπηρεσία καταλήγει ότι το έργο φαίνεται να έχει στόχο την ανασύσταση της παραλίας και όχι την προστασία από τη διάβρωση. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με συμπλήρωση κατάλληλου υλικού, δηλαδή με μια πιο ήπια περιβαλλοντική παρέμβαση.

Παρά τις παραπάνω τοποθετήσεις, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανάμεσα σε άλλες υπηρεσίες, γνωμοδότησε θετικά και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε την κατασκευή.

Αντιλαμβανόμενοι το σκοπό του έργου να προστατέψει ουσιαστικά το δρόμο παρά την ίδια την παραλία και αντιτιθέμενοι στην αλλοίωση του περιβάλλοντος και του χαρακτήρα της περιοχής, θεωρήσαμε χρέος μας να κινητοποιηθούμε για τη διάσωση της τελευταίας ελεύθερης, μη οργανωμένης και αυθεντικής παραλίας της πόλης μας.

Αναφέραμε και καταγγείλαμε άμεσα (διάστημα 22-26.02.2018) τις 2 εμφανείς παρατυπίες (1. παράλειψη(!) ορισμού επιβλέποντα από την αρμόδια δημόσια αρχή με ελεγκτικό χαρακτήρα και 2. δημιουργία μη προβλεπόμενου δρόμου με μπάζωμα στη θάλασσα) σε σχέση με τις εγκρίσεις του έργου στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (εισαγγελία Λασιθίου, Αποκεντρωμένη διοίκηση περιφέρειας Κρήτης, τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου, Λιμεναρχείο, Συνήγορο του Πολίτη). Επιπλέον στην καταγγελία που κατατέθηκε στην εισαγγελία Λασιθίου στις 26.02.2018 καταγράφηκαν και οι ανησυχίες μας για την επικινδυνότητα του έργου.

Παράλληλα καλέσαμε σε συγκέντρωση στις 26.02.2018 ώστε να εκφράσουμε μαζικά την δυσαρέσκειά μας απέναντι στο έργο, όπου συμμετείχαν πάνω από 300 συμπολίτες μας. Μετά την ολοκλήρωση τοποθετήσεων και ομιλιών η συνέλευση των συγκεντρωμένων αποφάσισε αυθόρμητα το επόμενο βήμα δράσης να είναι η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν 134 υπογραφές και 635 ευρώ. Αποφασίστηκε επίσης η παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 28.02.2018 ώστε να επανεξεταστεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Να σημειωθεί ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής υπογραφών για την έκφραση της αντίθεσης στο έργο, οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 1200.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28.02.2018 εκφράσαμε τις θέσεις και τους προβληματισμούς μας και ζητήσαμε από τους δημοτικούς συμβούλους να πάρουν εκ νέου θέση για το έργο και τις προτάσεις μας [έλεγχος παρατυπιών, τοποθέτηση άμμου θαλάσσης στο βυθό, απαγόρευση της εμπορικής εκμετάλλευσης της παραλίας, αποξήλωση αυθαίρετων κρασπέδων και τοποθετημένων υλικών (παλαιότερων και νέων) στη νότια πλευρά της παραλίας, αποτύπωση του βυθού στην παραλιακή ζώνη έως τον Αλμυρό]. Ωστόσο, δεν τέθηκαν προς ψήφιση μιας και το θέμα ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και κυρίως στην τοποθέτηση του δημάρχου, είχαμε κάθε διάθεση να απαντήσουμε αλλά δε μας δόθηκε χρόνος από το προεδρείο.

Για το λόγο αυτό, στις 02.03.2018 αιτηθήκαμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα το συγκεκριμένο έργο, για την ερχόμενη Τετάρτη (07.03.2018), ώστε με την ενδεχόμενη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο να επιτευχθούν οι προτεινόμενες μεταβολές στους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης. Στην αίτηση επισυνάφθηκε η από 28.02.2018 απαντητική επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία αναφέρονται ελλείψεις στην παρακολούθηση του έργου και στον έλεγχό του και ήρθε ως απάντηση στην από 23.02.2018 αναφορά της Πρωτοβουλίας μας.

ετά από αρκετές δυσκολίες και έπειτα από αρκετές αρνητικές απαντήσεις από δικηγόρους, την Τετάρτη 28.02.2018 ανατέθηκε σε νομική ομάδα η έρευνα σχετικά με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για την ακύρωση του έργου. Ωστόσο, το έργο του Γαργαδόρου προχωρούσε με αρκετά γρήγορο ρυθμό, κάτι που αποκάλυπτε πως το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του σε 20 με 30 μέρες ήταν μάλλον υπερβολικό. Είχαν περάσει λιγότερες από 10 ημέρες και το έργο έμοιαζε να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου και δεδομένης της βλάβης που θα μπορούσε να προκληθεί στο περιβάλλον από την αναχαίτιση των εργασιών σε αυτή τη φάση, προκρίθηκε να μην ασκηθούν τελικά ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα την παύση των εργασιών. Επομένως, κατανοώντας ότι το έργο δε θα μπορούσε να μπλοκαριστεί στην παρούσα φάση διά της νομικής οδού αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Σαν ΠΠΠΠ (Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία των Παραλιών), θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε τον ελεύθερο χαρακτήρα της παραλίας του Γαργαδόρου, ακόμη κι αν η νέα της μορφή δε θα θυμίζει πια την όμορφη παραλία που θυμόμαστε. Δε θα θέλαμε να έχει την τύχη όλων των υπερεκμεταλλευομένων τουριστικά παραλιών της χώρας. Αντιθέτως, καλό θα ήταν όλες οι παραλίες της χώρας να είχαν την τύχη του παλιού μας Γαργαδόρου. Η μάχη για τη διατήρηση του ελεύθερου χαρακτήρα μιας προσβάσιμης από όλους παραλίας θα αποδειχτεί ακόμη πιο σημαντική από τη μάχη για τη μορφή της καθαυτή. Μπορεί να ήμασταν απροετοίμαστοι και να αιφνιδιαστήκαμε, αλλά δεν πιστεύουμε πως χάθηκαν όλα. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά που κερδίσαμε και σύντομα θα φανούν χρήσιμα!

Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία των Παραλιών

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: