Πολίτες εν δράσειΜε έκπληξη πληροφορηθήκαμε, μόλις χθες, απ’τα τοπικά ΜΜΕ για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 2/8/2012 με θέμα την αξιολόγηση της Μελέτης Αναθεώρησης-Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Δια­χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης. Η συνεδρίαση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τη μελέτη πριν αυτή εγκριθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αλήθεια, γιατί δεν ενημέρωσε ο δήμαρχος, που είναι τακτικό μέλος της επιτροπής, τα μέλη του δη­μοτικού συμβουλίου για τις εξελίξεις αυτές; Ο Δήμος Ιεράπετρας θα συμμετέχει; Ποιες είναι οι θέσεις του για τον περιφερειακό σχεδιασμό; Γιατί βρισκόμαστε γι’ άλλη μια φορά στο σκοτάδι της ενημέρωσης και στην απραξία σχετικά με ένα θέμα το οποίο θα καθορίσει το ζήτημα της διαχείρι­σης των απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες; Για ποιο λόγο δεν συνεδριάζει η σχετική επιτρο­πή του Δήμου μας που είχε συσταθεί μετά από πρόταση των Πολιτών εν Δράσει πέρυσι τον Απρί­λιο ώστε να διαμορφώσουμε τεκμηριωμένα προτάσεις που να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες του δήμου μας; Ο δήμαρχος προσέρχεται στη διαβούλευση με τις αυστηρά προσωπικές του θέσεις χωρίς μάλιστα να τις έχει δημοσιοποιήσει;

Γνωρίζουμε όλοι, ότι ο ισχύων περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων απέτυχε να δώσει λύσεις. Ο νέος που προτείνεται, παρόλο που έχει θετικά στοιχεία (αποφεύγεται η κάυση, προτάσσεται η κατά τόπους διαχείριση, η ανακύκλωση και μερικώς η κομποστοποίηση), έχει πολλά σημεία που χρήζουν τροποποίησης (π.χ. η διαλογή στην πηγή, μεγαλύτερη έμφαση στην κομποστοποίηση κ.α.). Σε περίπτωση αποτυχίας, υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής άλλων «ανα­γκαστικών λύσεων» που θα καθοριστούν με βάση τα συμφέροντα των μεγαλοεπενδυτών στον το­μέα αυτό.

Προφανώς η δημοτική αρχή δεν ανησυχεί. Περιμένει την έτοιμη λύση από την περιφέρεια μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικών πιέσεων από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Άλλωστε η τελευταία επίσκεψη του Φούχτελ με πλείστες αναφορές στη διαχείριση των απορριμμάτων δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Οι Πολίτες εν Δράσει θεωρούμε ότι ο δήμος Ιεράπετρας δεν μπορεί να είναι αμέτοχος στις εξελίξεις. Από πολύ νωρίς καταθέσαμε προτάσεις και αγωνιστήκαμε ώστε με δημοκρατικό και διαφανή τρόπο να καταλήξουμε σε σχεδιασμό που να είναι σωστός από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη.

Θεωρούμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η επιτροπή για τη διαχείριση των απορριμμάτων και με μια πλατιά διαβούλευση, με τη συμμετοχή κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, να καταλήξει σε θέσεις που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του δήμου μας. {jcomments on}

Η Επιτροπή Τύπου
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: